Най-търсените професии в България

Най-търсените професии в България

Най-търсените професии в България
21 юни 2012 | 08:44
8636
5

Най-много нови работни места през април 2012 г. са разкрити в хотелиерството и ресторантьорството - 405 места, а най-търсените чрез бюрата по труда през месеца са били готвачите и помощниците при производство на храни - 1370. Това сочат данни на Агенцията по заетостта (АЗ), предаде БТА.

Продължава да е голям интересът към работниците в селското, горското и рибно стопанство - 1 260 места, работниците в текстилната промишленост (шивачи, машинни оператори в шивашкото и текстилното производство и др.) - 1200 места. Запазва се голям и броят на местата за продавачи - 940.
И през април продължава да нараства интересът към сервитьори и бармани - 930 места, отчитат от АЗ.

Според данни на Агенцията през април 2012 г. на първичния пазар у нас са обявени 14 633 свободни работни места. Спрямо същия месец на предходната година те са нараснали с 1 589 места или с 12.2 на сто.
Частният сектор е заявил по-голямата част от работните места - 10 656 места.
Най-много нови работни места след хотелиерството и ресторантьорството са разкрити в преработващата промишленост - 212, в строителството - 108 и в търговия, ремонт на автомобили - 107 места.

По данни на Министерството на труда и социалната политика у нас през 2011 г. са били заявени общо 195 635 свободни работни места, което е с 8 056 места или 4,. на сто повече от 2010 г. Според експерти на МТСП се запазва тенденцията на приоритетно търсене на неквалифициран труд - този тип работа продължава да е преобладаващата част - 78 на сто от всички места, заявени в бюрата по труда.

Най-търсените специалисти с висше образование в реалната икономика са били в сферата на образованието - 4 776 места, на административните и спомагателни дейности - 4 771, държавното управление - 1 201 места и здравеопазване и социална работа - 1 013 места, сочат данните на МТСП.

Според експертите - традиционно най-много свободни работни места са заявени в София-град - 19 571, Пловдивска област - 11 125 и Варненска област - 10 492.

В края на 2011 г. са останали трайно незаети (над три месеца) 452 места, от тях една пета - 94 или 20,8 на сто са били в държавната администрация. По непривлекателност на труда следва преработващата промишленост - 83 места или 18,4 на сто, където предлаганите работни места често са с неблагоприятни условия на труд и ниско заплащане.


Етикети: Най-търсените професии img