България подобри позициите си по конкурентноспособност

1035
България подобри позициите си по конкурентноспособност

През последната година България подобрява позициите си по отношение на конкурентоспособността. В последния доклад за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум страната ни се придвижва с 6 места (от 76-то до 70-то). Сред държавите от ЕС България изпреварва единствено Гърция, която поради макроикономическата нестабилност и проблемите в социалната област се срива в класирането (от 71-во до 83-то място). Румъния заема 63-та позиция. Сред по-новите страни членки на ЕС най-добре се представят Естония (33-та) и Чешката република (36-та).

Най-сериозен принос за по-добрите позиции на Бьлгария има класирането в сферите макроикономическа стабилност, технологичен потенциал, пазар на труда, инфраструктура, се чете в резюмето на Доклада на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) - „Икономиката на България - 2010".

Продължават усилията за подобряване на инвестиционния климат и бизнес средата. През юли Световната банка публикува доклад за състоянието на административните режими в България. Оценката, дадена в доклада е, че регулирането в страната не е толкова затормозяващо, както в други държави. През последните години тежестта на регулирането намалява.

Сред мерките, които бяха предприети, са намаляване на броя на процедурите, необходимото време за регистрация, минималния изискуем капитал (1 евро при регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност). Същевременно докладът констатира, че регулирането в България все още остава по-сложно в сравнение със страните от ЕС, като съществуват значителни възможности за неговото усъвършенстване.

Някои от предложенията на експертите са: разработване на нова цялостна политика за държавните такси; изменение на действащия закон за държавните такси на основата на анализ и съгласно нови принципи за приетите политики за режима на държавните такси; подобряване на регулирането на конкуренцията в сектора на информационните технологии и преглед на регулационната рамка в тази сфера; провеждане на информационна кампания за електронна регистрация на фирмите; ускоряване и разширяване на системата на електронното правителство, като се включат в нея публичните услуги, най-често използвани от фирмите; приемане на Закон за бизнес асоциациите с цел укрепване на техните функции за подкрепа на членовете им.

В условията на силно свит приток на чуждестранни инвестиции усвояването на средствата от ЕС придобива още по-голямо значение за икономиката. В тази връзка се предлага европроекти за над 2 млн. лв. да се ползват със статут на инвеститори първи клас, за да се облекчи процедурата и да се ускори изпълнението на проектите. За целта ще е необходима редакционна промяна в Закона за насърчаване на инвестициите, от която биха се възползвали инвестиционни проекти, финансирани по три оперативни програми - Околна среда, Транспорт и Регионално развитие.

Независимо от полаганите усилия през последните години все още системата на обществени поръчки е обект на сериозна критика, както от страна на бизнеса, вкл. чуждестранния, така и от страна на анализаторите и европейските институции. И в Годишния доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 20 юли 2010 г. на ЕК не са спестени сериозните критиките към процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Докладът прави конкретни препоръки за преодоляване на нередностите при обществените поръчки, сред които: да се извършва постоянна оценка на риска при прилагането на законодателството за обществените поръчки; да се увеличи капацитетът на компетентните административни органи за осъществяване на предварителни и текущи проверки, както и капацитетът на техните центрове за предоставяне на експертна помощ; да се гарантира, че всички съществуващи наказания, които се налагат на отделни лица за нарушение на правилата за обществени поръчки, включително дисциплинарните мерки, се прилагат пълноценно, така че да се засили възпиращият им ефект; да се насърчава сътрудничеството между органите, които възлагат обществени поръчки при групирането на търговете с цел да се обединят експертни знания и да се постигнат икономии от мащаба; да се увеличат усилията за обучение на служители от компетентните органи за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и др.

Всички констатирани неведнъж проблеми в тази сфера показват, че е назряла необходимостта да бъде приет изцяло нов Закон за обществените поръчки. Сега действащият закон, приет през 2004 г., е претърпял 16 поправки, се чете в документа. Създадена е междуведомствена работна група за разработването на новия законопроект. АОП ще е водеща в този процес.

В Годишния доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка ЕК за първи път еднозначно оцени силната воля за реформи в съдебната система и в противодействието на престъпността и корупцията. В същото време се изтъква, че все още не е започнало ефективното изпълнение на новата национална стратегия за противодействие на корупцията, приета през ноември 2009 г. Не е достатъчно ефективно прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Плановете на правителството за кризисна приватизация и увеличаването на приходите в държавния бюджет до момента не се изпълняват. До края на септември 2010 г. не са сключвани сделки за продажба на търговски дружества с над 50% държавно участие. През септември т.г. правителството прие Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

Няма информация за предприети от правителството подготвителни действия за предоставяне на концесия на граждански летища за обществено ползване, морски и речни пристанища.

Съгласно представения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проект на „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ чрез механизмите на концесията", подготовката за концесиониране на инфраструктурните обекти трябваше да е започнала, пишат експертите в доклада.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg