Репо сделките и падащият пазар – реално разиграла се ситуация на БФБ

2189
Репо сделките и падащият пазар – реално разиграла се ситуация на БФБ

През последната една година търсенето и предлагането на заемни средства при залог ценни книжа на компании, търгувани на Българска фондова борса (т. нар. репо сделки), станаха популярен и използван вариант за достъп до краткосрочен финансов ресурс. Най-очевидният признак за развитието на сегмента е броят на кредитните институции, предлагащи на инвеститорите услугата репо сделка.

Ако преди една година кредиторите наброяваха главно две банки - СИБанк и Инвестбанк, то през 2007 г. броят им нарасна с нови пет имена – Банка Пиреос България, Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка), Овергаз Капитал, СТС Финанс и Интернешънъл Асет Банк.
Подобно на всеки заем и при репо сделките към клиента има съответните изисквания и задължения. В случая става дума за начисляване на годишна лихва, максимални срокове за отпускане на кредита, ролване на сделката (преразглеждането й, обикновено на две седмици, когато клиентът е длъжен да внесе начислена лихва и с опция за удължаване на споразумението с още две седмици или закриване на репото), изисквания към акциите, обезпечение на договора (обикновено на най-ликвидните публични компании, бази на индекси), лимит на отпусканата сума по дадена позиция, наказателни лихви при предсрочно прекратяване на договора и т. н.

Но за разлика от потребителските кредити, репата, като краткосрочен финансов заем, са далеч по-рисков инструмент за клиента. В същността си репо сделката е неизменна част от капиталовия пазар, а на него сигурността е условно понятие. При падащ пазар към грижите на клиента, освен погасяване на лихви, трябва да прибавим спад на позиции, а оттам и вероятността да се задействат предпазните клаузи по договора (margin call). Някои от кредиторите дори променят методологията за отчисленията от пазарната стойност на акциите при отпускане на кредита, а други изискват падежиране на сделките.

Ето и мненията на експерти от четири от кредитните институции, предлагащи репо сделки, за състоянието на пазара в сегмента през ноември.

Милена Ангелова, Овергаз Капитал АД

През ноември портфейлът ни достигна 6.4 млн. лв., като само тогава той нарасна с 3.2 млн. лв. Изненадващото в случая е, че корекцията на БФБ не се отрази върху активността за сключване на репо сделки. В момента активните репа са 130 на брой. Особено желание за прибягване до репа се наблюдаваше около IPO-то на Трейс Груп Холд и в по-малка степен около това на Енемона.

През ноември, от над 100 клиенти, единствено двама от тях пожелаха да затворят позициите си, а други две позиции паднаха под минималните изисквания. Наложи се клиентите да довнесат обезпечение, но не предпочетоха да затворят репото. Може би подобно отношение се дължи на факта, че клиентите смятат, че корекцията е с краткосрочен характер.

От ноември въведохме нова методология за изчисляване на отбивката по отпускане на заема като за база на отбивката служи среднопретеглената стойност на акцията от последните три месеца. Задействането на margin call става при спад от 15% спрямо цената на сключване на договора. В резултат клиентът се подканва да довнесе разликата. В случай че цената на акцията възстанови позициите си, блокираните средства се освобождават.

Иво Благоев, Банка Пиреос България АД

Активността по сключване на репо сделки намаля през последния месец, защото при падащ пазар една от грижите на клиентите е да падежират сключените вече репа. Въпреки това не може да се каже едностранчиво, че корекцията на БФБ е основна причина за затваряне на позиции, чийто процент на затваряне не нараства спрямо последните месеци. Разбира се има различни клиенти, някои от тях затварят репото, защото са свършили работата, за която им е отпуснат заема.

При нас margin call се задейства при спад от 10% от стойността на отпускане на заема. В подобна ситуация приканваме клиента да падежира репото и да го отвори на по-ниски нива. Различен е срокът за погасяване на заема при задействане на предпазните клаузи. При някои клиенти изискваме падежирането да стане на следващия ден, при други срокът може да е до 4 дена. Нямаме клиенти, които да не са успели да си погасят задълженията, което показва, че разполагат със сериозни финансови инструменти и управляват правилно активите си.
Портфейлът ни е около 3.5 млн. лв.

Това, което ще посъветвам нашите клиентите е да осъзнаят, че това е пазар, а сключването на репо сделките е като всяка една сделка, сключена и на БФБ. Това крие риск, защото при спад на борсата клиентът трябва да управлява добре активите, за да може да покрие възникналите задължения при задействане на предпазните клаузи по договора. Трябва да се подхожда с повече внимание в прибягването до репо сделките.

От Банка Пиреос България обезпечават при 50% отбивка от пазарната стойност. Ролването на договора става на 2 седмици, а годишната лихва е едномесечен SOFIBOR + 6.5%.

Преслав Китипов, Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка)

На този етап, включително и през ноември, нямаме задействани margin calls. Това се дължи както на променената методология за определяне на цената на ценните книжа при репо сделките, така и на относително консервативния подход на банката при определяне на списъка с валидни за тези сделки емисии.

Краткосрочно финансиране срещу налични акции на компании, търгувани на БФБ, става при сравняването на средно претеглената цена на акциите за последните три месеца и средната им стойност от предходния на сключването на сделката ден. Която от двете цени е по-малка, тя служи за база на отбивката в цената от 50%.

Предпазната клауза в договора се задейства при спад от 50% на разликата между текущата пазарна цена и договорения отбив (haircut). В такива случаи, съгласно клаузите на договора, клиентът е длъжен или да прекрати договора, или да поддържа нивото на обезпечение чрез внасяне на сума по предварително открита за целта сметка. Времето за реакция е 24 часа.

Ноемврийският спад на БФБ повлия на активността при сключването на репа дотолкова, че индивидуалните инвеститори станаха по-внимателни при вземането на решение за подобен род финансиране. Всеки трябва да прецени за себе си дали краткосрочното финансиране, каквото в същност са репатам го удовлетворява. Всеки инвеститор следва да е информиран, че предоговарянето на сделката е възможност, но не и задължение на страните по договора.

Огнян Ганев, Инвестбанк АД

Корекцията на борсата по-скоро не се отрази на пазара на репо сделките. Спадът накара част от инвеститорите да отворят нови репо договори с намерението да закупят акции на дружества на по-ниски цени, с надеждата, че след месец-два цените ще започнат да растат и да реализират печалби. През ноември се прекратиха репо сделки за 11.03 млн. лв., а стойността на новите е 12.6 млн. лв. За момента активните сделки са над 300.

При падащ пазар е нормално стойността на обезпечението да се понижава, което води до предварително прекратяване на репо сделката при достигане на покритие от 70% или по-ниско. Досега няма клиент, който да е изпитал затруднение по покриване на задълженията си. Клиентите ни са изключително коректни и достатъчно опитни, като всеки от тях съзнава пазарните рискове и изпълнява задълженията си.

Всеки един инвеститор трябва много добре да преценява ситуацията на пазара, като претегля краткосрочните перспективи в рамките на два-три месеца, какъвто е и максималният срок на репо сделките. На базата на тази преценка следва да решат дали да използват възможностите за сключване на репо сделки. В никакъв случай не бива да се смята, че ефектът от краткосрочното финансиране е винаги положителен, дори напротив, съветваме нашите бъдещи
клиенти да използват средствата, получени от репо сделката разумно и да не поемата излишни рискове.

Портфейлът на банката от репа с акции за ноември е 27.5 млн. лв., а през октомври е бил 26млн. лв.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg