Активи за 4.4 млрд. лева управляват инвестиционните фондове у нас

621
Активи за 4.4 млрд. лева управляват инвестиционните фондове у нас

© Pixabay

Към края на юни 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4.455 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка.

Техният размер нараства с 692.5 млн. лева (18.4%), в сравнение с юни 2018 г. (3.762 млрд. лева) и с 302.8 млн. лева (7.3%) спрямо март 2019 г. (4.152 млрд. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2019 г. е 3.8% при 3.5% от БВП към юни 2018 г. и 3.6% към края на първо тримесечие на 2019 г.


Размер и структура на активите

Към края на юни 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1.617 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2018 г. (1.373 млрд. лева) те се увеличават с 244.3 млн. лева (17.8%).

В сравнение с март 2019 г. (1.561 млрд. лева), активите се увеличават с 56.5 млн. лева (3.6%).

Към края на второ тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 85.5 млн. лева (15.7%) до 630.4 млн. лева при 544.9 млн. лева към юни 2018 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 43.2 млн. лева (15.2%) до 328 млн. лева при 284.8 млн. лева към края на юни 2018 г.

Спрямо март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 15.4 млн. лева (2.5%), а на балансираните фондове - с 9 млн. лева (2.8%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 115.7 млн. лева (21.3%) до 657.5 млн. лева към юни 2019 г. при 541.9 млн. лева към края на юни 2018 г.

В сравнение с март 2019 г., активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 32 млн. лева (5.1%). Към края на юни 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 40.6% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39.4% към юни 2018 г. и 40.1% към март 2019 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към юни 2019 г. при относителен дял от 39.7% към юни 2018 г. и 39.4% към март 2019 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 89.6 млн. лева (16%) до 648.3 млн. лева, депозитите намаляват с 34.2 млн. лева (11.6%) до 259.2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 178.2 млн. лева (53.4%) до 511.9 млн. лева.

В сравнение с март 2019 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 25.4 млн. лв. (4.1%), депозитите намаляват с 22.9 млн. лева (8.1%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 43.2 млн. лева (9.2%).

Към края на юни 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40.1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 31.6% и депозитите – 16%, при съответно 40.7%, 24.3% и 21.4% към края на юни 2018 г.

Към март 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 39.9%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 30% и депозитите – 18.1% .

Към края на второ тримесечие на 2019 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 59.6% и в евро – 32.6%, 3 при съответно 63.5% и 28.4% към юни 2018 г.

Към март 2019 г. активите, деноминирани в български лева, са 60.5%, а тези в евро – 31.8%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 153.3 млн. лева (21.3%) до 874.6 млн. лева при 721.3 млн. лева към края на юни 2018 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 114.8 млн. лева (47.5%) до 356.5 млн. лева при 241.7 млн. лева към края на юни 2018 г.

В сравнение с март 2019 г. инвестициите в България се повишават с 32.3 млн. лева (3.8%), а тези в останалите страни от Европейския съюз се увеличават с 38.8 млн. лева (12.2%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 65.3% спрямо 68% към края на юни 2018 г. и 66.5% към март 2019 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към юни 2019 г. е 26.6% при 22.8% към края на юни 2018 г. и 25.1% към март 2019 г.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2019 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2.837 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2018 г. (2.388 млрд. лева), те нарастват с 448.3.млн. лева (18.8%).

В сравнение с края на март 2019 г. (2.590 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 246.3 млн. лева (9.5%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 393 млн. лева (22.4%) до 2.151 млрд. лева при 1.758 млрд. лева към юни 2018 г.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 61.6 млн. лева (14.6%) до 483.7 млн. лева към юни 2019 г. при 422.1 млн. лева към края на второ тримесечие на 2018 г.

Спрямо март 2019 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 183.1 млн. лева (9.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 57.7 млн. лева (13.5%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2019 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17%).

Към края на юни 2018 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73.6% и 17.7%, а към март 2019 г. – 76% и 16.4%.

Към края на юни 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1.617 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1.608 млрд. лева.

Към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1.558 млрд. лева (96.9%), а към сектор Останал свят са 49.8 млн. лева (3.1%).

Спрямо юни 2018 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 227.2 млн. лева (17.1%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 14.8 млн. лева (42.5%).

По институционални сектори към юни 2019 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 95.9 млн. лева (15.4%) до 528.2 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 217.5 млн. лева (48.1%) до 669.7 млн. лева.

Спрямо март 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 49.5 млн. лева (3.3%) до 1558.3 млн. лева при 1.508 млрд. лева към март 2019, а към нерезиденти нарастват с 2.7 млн. лева (5.8%), съответно до 49.8 млн. лева при 47 млн. лева към март 2018 г.

По институционални сектори към юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 44.2 млн. лева (9.1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 30.8 млн. лева (4.8%).

Към края на юни 2019 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Домакинствата и НТООД (41.6%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (32.8%), и Други ПФИ (9.1%). Техните дялове към юни 2018 г. са съответно 33.1%, 45.7% и 7.4%.

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.1% от общия размер на собствения капитал към юни 2019 г. при относителен дял 2.6% към края на юни 2018 г. и 3% към март 2019 г.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg