Българите ходят все по-често на кино и театър

1070
Българите ходят все по-често на кино и театър

Въпреки че броят на кината в България намалява, интересът на гражданите към тях се увеличава, растат и приходите им през 2010г.. Увеличават се посещенията и в театрите, а намаляват тези в музеите, сочи националната статистика за културния живор у нас.

Ето и по-подробни данни, предоставени от НСИ:

Музеи

Към края на 2010 г. в страната функционират 201 самостоятелни музея (184 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, и 17 филиала към тях) с 6 320 хил. музейни материала. В сравнение с 2009 г. броят им намалява с 13.0%. Музеите се разпределят на два основни вида: общоисторически и специализирани (включително художествени галерии).

През 2010 г. са развивали дейност 91 общоисторически музея с 4 715 хил. експоната и 110 специализирани музея с 1 605 хил. експоната. Музеите на изкуствата (художествените галерии) са 38 със 169 хил. експоната.

Посещенията в музеите през последната година намаляват от 4 373 хил. през 2009 г. на 4 253 хил. през 2010 г., или с 2.7%, като най-нисък е относителният дял на посещенията в музеите на изкуствата - 442 хил. (едва 10.4% от посещенията във всички музеи).

В сравнение с 2009 г. общите приходи на музеите през 2010 г. (34 406 хил. лв.) намаляват със 7.6%, а субсидията от бюджета на отворените за посещения музеи се увеличава с 3.0 процентни пункта. През 2010 г. от европейски програми и проекти музеите са получили близо 2% от общите им приходи.

През 2010 в сравнение с 2009 г. се установява минимално увеличение на общия персонал - от

2 432 на 2 500, или с 2.8% (68 лица), а научните сътрудници и уредниците намаляват с 2.5% (23 лица).

Сценични изкуства

През 2010 г. в развиващите дейност 73 театъра в страната са организирани 11 449 представления, които са посетени от 1 677 хил. зрители. В сравнение с 2009 г. представленията се увеличават с 3.7%, а посещенията - с 4.1% (66 хил.). Средният брой посетители на един театър през 2010 г. нараства в сравнение с 2009 г. от 20 на 23 хил., а на едно представление - от 146 на 147 души.

От театрите по вид най-голям е броят на драматичните театри - 41, в които през 2010 г. са представени 5 703 спектакъла, което е с 6.9% повече в сравнение с предходната година.

През 2010 г. дейност в страната развиват 51 музикални колектива - 6 филхармонии, 27 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 18 оркестъра. В сравнение с 2009 г. представленията се увеличават с 16.1%, а посещенията - с 40.4%.

През 2010 г. 29 дружества и сдружения са организирали 48 рецитала (художествено слово), посетени от 6 122 зрители.

Организирани са общо 713 концерта, посетени от 341.5 хил. лица, като най-висок е относителният дял на естрадните концерти (поп, рок, фолк и др.) - 147 концерта със 192.5 хил. посетители.

Библиотеки

Статистическото изследване обхваща библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала, които през 2010 г. са общо 47. Техният библиотечен фонд се състои от 34 781 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. През 2010 г. читателите са 220 хил., което е с 5.6% по-малко в сравнение с 2009 г.; намаляват и посетителите в библиотеките - с 26 хил., или с 0.9%.

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий" през 2010 г. има 7 753 хил. библиотечни документа. В сравнение с 2009 г. този фонд се увеличава с 57.6 хиляди.

Регионална библиотека има във всеки областен град с изключение на София област. Това са 27 библиотеки с библиотечен фонд 11 442 хиляди. Заетият библиотечен фонд в тези библиотеки в сравнение с предходната година намалява с 21.9 хил. (0.6%).

През 2010 г. книгите в библиотеките са 18 096 хил., или 52.0% от общия библиотечен фонд, и в сравнение с 2009 г. делът им намалява с 0.5 процентни пункта (299.0 хил.). Делът на продължаващите издания през 2010 г. е 13.4% от общия библиотечен фонд, а на другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти и микроформи) - 34.5%, и в сравнение с 2009 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Аудио-визуална дейнсот

Към аудио-визуалната дейност се включват филмовото производство, дейността на кината, радио и телевизионната програмна дейност.

През 2010 г. са произведени 144 филма (пълнометражни, късометражни и среднометражни). В сравнение с 2009 г. общият брой на всички видове произведени филми в страната се увеличава с 30.9%

Произведените документални и образователни късометражни и среднометражни филми през 2010 г. са 86 - с 1.7 пъти повече в сравнение с 2009 година. Броят на игралните късометражни и среднометражни филми през 2010 г. е 17, което е със 7 повече спрямо 2009 година. Произведените пълнометражни филми намаляват 1.8 пъти (със 17 броя). Делът на произведените филми за киномрежата през 2010 г. съставлява 9.7% от общо произведените филми и в сравнение с 2009 г. този дял намалява с 3.0 процентни пункта. Произведените игрални пълнометражни филми за киномрежата са 11 - с 3 бр. повече от 2009 година. Произведените филми само за телевизията през 2010 г. са 69.4% от всички произведени филми, което е с 16.1 процентни пункта повече в сравнение с 2009 година.

Кино

През периода 2006 - 2010 г. броят на кината в България продължава да намалява и в края на 2010 г. е 42, или с 63.6% по-малко в сравнение с 2006 г., но през последните три години се наблюдава увеличение на броя на екраните - до 151 екрана през 2010 г., в резултат от строителството на нови съвременни кина, обзаведени с модерна техника.

През 2010 в сравнение с 2009 г. посетителите в кината се увеличават с 36.7%, а приходите от билети - с 44.5%. Средната цена на билет за страната през 2010 г. е 7.94 лв., или с 5.7% (0.43 лв.) по-висока в сравнение с 2009 година. Най-висока е цената на билетите в област Плевен, следвана от областите Стара Загора, Велико Търново, Варна, Пловдив и София (столица).

За 2010 г. най-голям е броят на кината в Югозападния район - 14 кина със 118 хил. прожекции, посетени от 2.7 млн. зрители. В сравнение с предходната година прожекциите са се увеличили с 9.7%, а зрителите - с 19.7% (446 хил.). В столицата са работили 11 кина, в които са прожектирани 1 720 филма - с 5.4% по-малко в сравнение с 2009 г., от тях: 240 български, 627 европейски, 656 от САЩ и 197 от други страни.

Радиопрограмна дейност

През 2010 г. радиооператорите (86 бр. - радиа и радиомрежи) са излъчили 674.4 хил. часа радиопредавания, което е със 7.2% по-малко в сравнение с 2009 година. От всички предавания в страната през 2010 г. най-голям е делът на музикалните - 40.2%, като в сравнение с 2009 г. този дял намалява с 2.1 процентни пункта. Новините, бюлетините, коментарите, спортните новини и прогнозата за времето заемат 11.8% от всички предавания, което е с 1.3 процентни пункта повече в сравнение с 2009 година. Увеличава се и делът на информационно-тематичните предавания от 7.8% през 2009 г. на 10.7% през 2010 г., или с близо 3.0 процентни пункта. За разлика от предходната година делът на образователните програми и на програмите за изкуство и култура през 2010 г. намалява с 0.6 и 0.2 процентни пункта (съответно с 5 304 и 2 767 часа).

През 2010 спрямо 2009 г. детските и младежките предавания намаляват почти наполовина (от 31.1 хил. на 16.6 хил. часа). В същото време делът на забавните предавания остава постоянен - 3.1%, а този на информационно-забавните се увеличава с 0.3 процентни пункта. През 2010 г. делът на излъчените реклами е 3.5% от всички предавания, или с 1.3 процентни пункта по-малко от 2009 година.

Телевизионна програмна дейност

През 2010 г. в страната са действали 100 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 660.8 хил. часа. В сравнение с 2009 г. часовете телевизионни предавания намаляват с 4.9%. Най-голям е относителният дял на художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 34.3% от всички предавания, и остава непроменен в сравнение с 2009 година.

Делът на музикалните предавания нараства от 17.8% през 2009 на 19.5% през 2010 г., или с 1.7 процентни пункта. Същевременно се увеличава делът на информационните предавания с 0.8 процентни пункта, на образователните предавания - с 0.3 процентни пункта (1 339 часа), а делът на информационно-забавните и на младежките предавания остава постоянен, съответно 3.8 и 0.7%. Намаление с 1.8 хил. часа (11.1%) се наблюдава при детските предавания през 2010 в сравнение с 2009 година. Относителният дял на излъчените реклами през последната година е 5.2% от всички предавания и в сравнение с 2009 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта (2.7 хил. часа).

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...