Бюджетът на излишък от 2.321 млрд. лева към края на ноември

683
Бюджетът на излишък от 2.321 млрд. лева към края на ноември

© Pixabay

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември 2017 г. да бъде положително в размер на 2.321 млрд. лв. или 2,3 % от прогнозния БВП.

На месечна база обаче се очаква дефицит за ноември в размер на 172.4 млн. лева, съобщават от пресцентъра на Министерство на финансите.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година.

Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Традиционно, част от планираните разходи се концентрират в последните месеци на годината. Това се дължи основно на по-високите разходи, свързани с разплащане на инфраструктурни и инвестиционни проекти предвид етапите на тяхното изпълнение и приключване на строителния сезон.

Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се прогнозира превишение на разходите над приходите и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки към края на месец ноември:

Приходите и помощите по КФП към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 31.895 млрд. лв. (90,0 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 93,5 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 2.389 млрд. лв. (8,5 %).

Постъпленията от помощи към края на месец ноември са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 46,9 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29.574 млрд. лв., което е 80,4 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 27.618 млрд. лева.

Нарастването на разходите спрямо края на месец ноември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 816,4 млн. лв

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2017 година.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец октомври 2017 г. е положително в размер на 2.493 млрд.  лв. (2.5 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2.678 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 185.3 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Основни параметри по КФП към края на месец октомври:

Постъпилите приходи и помощи по КФП към октомври 2017 г. са в размер на 29.166 млрд. лв. или 82.3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2.233 млрд. лв. (8.7%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24.469 млрд. лв., което представлява 87.3% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към октомври 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9.7% (2.160 млрд. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 4.398 млрд. лв. или 86.4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 423.0 млн. лева (10.6%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 12.296 млрд. лв., което е 87.7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към октомври 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 825.1 млн. лв. (7,2 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 7.923 млрд. лв. или 90.2 % от планираните.

Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 647.7 млн. лв. (8.9%). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.10.2017 г. е 56.9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4.183 млрд. лв. (83.0% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 158.4 млн. лв. или 95.4% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 905.8 млн. лв. или 91.4% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6.868 млрд. лв., което представлява 86.6% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14.4% (865.7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3.577 млрд. лв., което представлява 75.2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1.120 млрд. лв. или 42.4% от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2017 г. възлизат на 26.673 млрд. лв., което е 72.5% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 24.854 млрд. лева.

Нарастването на разходите спрямо края на месец октомври 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г.,  увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 25.190 млрд. лв., което представлява 72.9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към октомври 2017 г. са в размер на 23.513 млрд. лв. (83.0 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.677 млрд. лв. (27.0% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 736.4 млн. лв. или 89.1% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2017 г. от централния бюджет възлиза на 746.2 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2017 г. е 12,0 млрд. лв., в т.ч. 11.4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg