Бюджетният дефицит за август пада до 92.3 млн. лв.

681
Бюджетният дефицит за август пада до 92.3 млн. лв.

Приходите и помощите, постъпили по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец август са в размер на 16.58 млрд. лв., или 50.9 % от годишния разчет. Отчетените постъпления са 89.0 % от тези за същия период на миналата година.

Данъчните приходи по КФП (вкл. постъпленията от осигурителни вноски) към края на месец август възлизат на 13.255 млрд. лв., което представлява изпълнение от 51.5 %. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2.785 млрд. лв., или 56.3 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 6.548 млрд. лв., или 47.5 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 3.986 млрд. лв., което представлява 77.6% от постъпленията за същия период на предходната година.

Към края на месец август са постъпили 2.475 млрд. лв. от акцизи, като в номинално изражение те остават близки до отчетените за съшия период на 2008 г. Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 42.8 % от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 58.1 %, и приходите от мита - 40.2 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 468.3 млн. лв., или 47.5 % изпълнение на годишните разчети.

Неданъчните приходи са 2.38 млрд. лв., което представлява изпълнение от 62.4 % спрямо годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС) към края на месец август са в размер на 945.2 млн. лв. (31.4 % от годишните разчети).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към края на месец август възлизат на 17.06 млрд. лв. и представляват 56.2 % от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г. Спрямо същия период на 2008 г. разходите са нараснали с 21.9 %, което се дължи в най-голяма степен на планирания ръст в социалните разходи и на изпреварващо финансиране при усвояването на капиталовите разходи, извършено до месец юли 2009 г. от предходното правителство. През месец август новото правителстото предприе решителни мерки за стабилизиране на фискалната позиция на страната.

Освен предприетите допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет с ПМС №196, през август лимитите за разходи и трансфери, залагани от Министерството на финансите бяха внимателно анализирани и включваха най-приоритетните и неотложни плащания за месеца, с което се осигури свиване на текущите разходи. Капиталовите разходи бяха одобрявани само след представяне на необходимите документи за действително извършени и приети дейности. Към 31.08.2009 г. текущите нелихвени разходи са в размер на 13.619 млрд. лв. (60 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2.488 млрд. лв. (47.8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г.) и лихвените плащания - на 461.4 млн. лв. (72.5 % от планираните за 2009 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към август 2009 г. от централния бюджет възлиза на 491.4 млн. лв., което е в съответствие с изискванията на Регламент 1150/ 2000 на Съвета на ЕС.

Към края на месец август бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 478.8 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 577.4 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 98.6 млн. лв.

На месечна база дефицитът по КФП отбелязва сериозно подобрение, като от 564.3 млн. лв. за юли дефицитът през август се сви до 92.3 млн. лв. Това подобрение е резултат от решителните мерки за стабилизиране на фискалната позиция, които предприе новото правителство. Тези мерки се отразиха и в стабилизиране на нивото на фискалния резерв, като неговият размер към 31 август 2009 г. е 7.668 млрд. лв. и отбелязва незначително намаление спрямо отчетеният размер на показателя към края на месец юли.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg