Ключови икономически показатели за България към 1 юли

2319
Ключови икономически показатели за България към 1 юли

Националният статистически институт изнесе данни за ключови показатели за България към 1 юли 2011 г.:

Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2011 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 0.4 пункта в сравнение с май, което се дължи на известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки предимно за износ.

През април 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.4% в сравнение с април 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.6%, в добивната промишленост - с 15.9%, и в преработващата промишленост - с 5.1%.

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2011 г. възлиза на 15 903 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 120.9 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.4305 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 11 116.7 млн. долара и съответно 1 482.6 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 131 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 084.4 евро. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 3.4%.

Индивидуално потребление

През април 2011 г. общият показател „доверие на потребителите" намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата. Оценките и очакванията на потребителите за икономическата ситуация и финансовото състояние на техните домакинства са по-песимистични.

През април 2011 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.5% спрямо същия месец на 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в следните основни групи дейности: търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.8%, търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 1.2%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - с 0.7%. В търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия е регистрирано намаление съответно с 5.0, 2.2 и 0.9%.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2011 г. се изразходват 71.5% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2010 г. е 0.8% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2011 г. запазва нивото си от януари 2011 г. и се оценява на 70.1%.

Брутообразуването в основен капитал през първото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни нараства в реално изражение с 1.6%. Относителният дял на тази категория в БВП е 19.6%.

Пазар на труда

През първото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 890.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 44.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица намалява със 120.6 хил., а коефициентът на заетост - с 1.4 пункта.

Безработните лица през първото тримесечие на 2011 г. са 395.5 хил., а коефициентът на безработица - 12.0%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните лица се увеличава с 54.5 хил., а коефициентът на безработица - с 1.8 пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2011 г. 6.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2011 г. средната работна заплата е 689 лв. (по предварителни данни), което е с 3.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2010 г. ръстът е 8.3%.

Международни трансакции

Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 2011 г. в сравнение с май има подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 2.9 пункта.

За периода януари - април 2011 г. текущата сметка е положителна - 214.9 млн. евро (0.6% от прогнозния БВП), при дефицит от 726.1 млн. евро (2.0% от БВП) за периода януари - април 2010 г. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (със 738.3 млн. евро).

Търговското салдо за периода януари - април 2011 г. е отрицателно - в размер на 124.6 млн. евро (0.3% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо от 862.8 млн. евро (2.4% от БВП) за периода януари - април 2010 година.

Износът на стоки (FOB) възлиза на 6 378.2 млн. евро за периода януари - април 2011 г. при 4 240.3 млн. евро за периода януари - април 2010 г., което е увеличение с 50.4% при ръст на годишна база от 21.5% за същия период на 2010 година. Вносът на стоки (FOB) за периода януари - април 2011 г. e 6 502.8 млн. евро при 5 103.1 млн. евро за периода януари - април 2010 г., като нараства с 27.4% на годишна база при спад от 0.3% за периода януари - април 2010 година.

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - април 2011 г. са 24.5 млн. евро при 38.8 млн. евро за периода януари - април 2010 година. Поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 62.5 млн. евро при увеличение от 378.9 млн. евро (1.1% от БВП) за периода януари - април 2010 година.

За периода януари - април 2011 г. портфейлните инвестиции - активи намаляват със 73.8 млн. евро, а за периода януари - април 2010 г. се увеличават с 98.9 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 91.8 млн. евро при намаление от 22.9 млн. евро за периода януари - април 2010 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 2011 г. е положително - в размер на 273 млн. лeва. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 20.1%, докато вносът бележи ръст от 8.6% (според сезонно изгладените данни).

Цени

През май 2011 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 3.4% в сравнение с същия месец на 2010 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих" и „съобщения". Най-голямото увеличение е регистрирано в групата „хранителни продукти и безалкохолни напитки" - с 8.3%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2011 г. нараства с 10.7% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените в добивната промишленост се увеличават - със 7.2%, в преработващата промишленост - с 11.3%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.8%.

По данни от конюнктурната анкета през юни 2011 г. очакванията на предприятията относно продажните цени в промишлеността са в посока на увеличение през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През май 2011 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 3.79 на 3.77% в сравнение с предходния месец при стойност 4.19% през май 2010 година.

През май 2011 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 7.9% при 7.6% през април като в края на май те са 52.663 млрд. лв. (70.5% от прогнозния БВП за 2011 г.) при 52.244 млрд. лв. към април 2011 г. (69.9% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на 18.364 млн. лв., като се увеличават с 3.5% на годишна база при ръст от 4.5% през април 2011 година.

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства през май 2011 г. възлиза на 50.868 млрд. лв. (68.1% от прогнозния БВП за 2011 г.). Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през май е 3.7% при 3.8% през предходния месец; кредитите за домакинства и НТООД през май намаляват с 0.6% спрямо същия месец на 2010 г. при 0.7% годишен спад през април 2011 година.

През май 2011 г. обменният курс на лева спрямо долара се увеличава в сравнение с предходния месец - от 1.35 на 1.36.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...