Ключови икономически показатели за България към 1 юли

2227
Ключови икономически показатели за България към 1 юли

Националният статистически институт изнесе данни за ключови показатели за България към 1 юли 2011 г.:

Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2011 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 0.4 пункта в сравнение с май, което се дължи на известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки предимно за износ.

През април 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.4% в сравнение с април 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.6%, в добивната промишленост - с 15.9%, и в преработващата промишленост - с 5.1%.

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2011 г. възлиза на 15 903 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 120.9 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.4305 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 11 116.7 млн. долара и съответно 1 482.6 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 131 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 084.4 евро. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 3.4%.

Индивидуално потребление

През април 2011 г. общият показател „доверие на потребителите" намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата. Оценките и очакванията на потребителите за икономическата ситуация и финансовото състояние на техните домакинства са по-песимистични.

През април 2011 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.5% спрямо същия месец на 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в следните основни групи дейности: търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.8%, търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 1.2%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - с 0.7%. В търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия е регистрирано намаление съответно с 5.0, 2.2 и 0.9%.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2011 г. се изразходват 71.5% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2010 г. е 0.8% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2011 г. запазва нивото си от януари 2011 г. и се оценява на 70.1%.

Брутообразуването в основен капитал през първото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни нараства в реално изражение с 1.6%. Относителният дял на тази категория в БВП е 19.6%.

Пазар на труда

През първото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 890.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 44.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица намалява със 120.6 хил., а коефициентът на заетост - с 1.4 пункта.

Безработните лица през първото тримесечие на 2011 г. са 395.5 хил., а коефициентът на безработица - 12.0%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните лица се увеличава с 54.5 хил., а коефициентът на безработица - с 1.8 пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2011 г. 6.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2011 г. средната работна заплата е 689 лв. (по предварителни данни), което е с 3.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2010 г. ръстът е 8.3%.

Международни трансакции

Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 2011 г. в сравнение с май има подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 2.9 пункта.

За периода януари - април 2011 г. текущата сметка е положителна - 214.9 млн. евро (0.6% от прогнозния БВП), при дефицит от 726.1 млн. евро (2.0% от БВП) за периода януари - април 2010 г. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (със 738.3 млн. евро).

Търговското салдо за периода януари - април 2011 г. е отрицателно - в размер на 124.6 млн. евро (0.3% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо от 862.8 млн. евро (2.4% от БВП) за периода януари - април 2010 година.

Износът на стоки (FOB) възлиза на 6 378.2 млн. евро за периода януари - април 2011 г. при 4 240.3 млн. евро за периода януари - април 2010 г., което е увеличение с 50.4% при ръст на годишна база от 21.5% за същия период на 2010 година. Вносът на стоки (FOB) за периода януари - април 2011 г. e 6 502.8 млн. евро при 5 103.1 млн. евро за периода януари - април 2010 г., като нараства с 27.4% на годишна база при спад от 0.3% за периода януари - април 2010 година.

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - април 2011 г. са 24.5 млн. евро при 38.8 млн. евро за периода януари - април 2010 година. Поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 62.5 млн. евро при увеличение от 378.9 млн. евро (1.1% от БВП) за периода януари - април 2010 година.

За периода януари - април 2011 г. портфейлните инвестиции - активи намаляват със 73.8 млн. евро, а за периода януари - април 2010 г. се увеличават с 98.9 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 91.8 млн. евро при намаление от 22.9 млн. евро за периода януари - април 2010 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 2011 г. е положително - в размер на 273 млн. лeва. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 20.1%, докато вносът бележи ръст от 8.6% (според сезонно изгладените данни).

Цени

През май 2011 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 3.4% в сравнение с същия месец на 2010 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих" и „съобщения". Най-голямото увеличение е регистрирано в групата „хранителни продукти и безалкохолни напитки" - с 8.3%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2011 г. нараства с 10.7% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените в добивната промишленост се увеличават - със 7.2%, в преработващата промишленост - с 11.3%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.8%.

По данни от конюнктурната анкета през юни 2011 г. очакванията на предприятията относно продажните цени в промишлеността са в посока на увеличение през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През май 2011 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 3.79 на 3.77% в сравнение с предходния месец при стойност 4.19% през май 2010 година.

През май 2011 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 7.9% при 7.6% през април като в края на май те са 52.663 млрд. лв. (70.5% от прогнозния БВП за 2011 г.) при 52.244 млрд. лв. към април 2011 г. (69.9% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на 18.364 млн. лв., като се увеличават с 3.5% на годишна база при ръст от 4.5% през април 2011 година.

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства през май 2011 г. възлиза на 50.868 млрд. лв. (68.1% от прогнозния БВП за 2011 г.). Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през май е 3.7% при 3.8% през предходния месец; кредитите за домакинства и НТООД през май намаляват с 0.6% спрямо същия месец на 2010 г. при 0.7% годишен спад през април 2011 година.

През май 2011 г. обменният курс на лева спрямо долара се увеличава в сравнение с предходния месец - от 1.35 на 1.36.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg