Ключови икономически показатели за България към 2 април

4006
Ключови икономически показатели за България към 2 април

От Националния статистически институт представиха ключовите показатели за България към 2 април 2012 г. .

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2012 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.2 пункта в сравнение с февруари.

Последната анкета отчита намаляване на нивото на запасите от готова продукция.

През януари 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.6% спрямо съответния месец на 2011 година (по предварителни данни). Намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 4.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение с 0.8%.

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 19.47 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 638.5 лева,.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.4515 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 13 410 млн. долара и съответно 1 817.8 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 952.5 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 349 евро.

Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. е 1.6%.

Индивидуално потребление

През януари 2012 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 2.2 пункта спрямо равнището си от октомври 2011 г., което се дължи изцяло на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.

През януари 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 2.6% под равнището на същия месец от предходната година (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 10.0%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 17.2%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.4%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.6%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.6%.

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2011 г. се изразходват 73.1% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2010 г. е 1.0% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през януари 2012 г. нараства с 2.5 пункта в сравнение с октомври 2011 г. и се оценява на 71.9%.

Брутообразуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 9.7%. Относителният дял на тази категория в БВП е 23.4%.

Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68.5 хил., или с 2.3%, а коефициентът на заетост - с 0.6 процентни пункта.

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2011 г. са 380.9 хил., а коефициентът на безработица - 11.4%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните лица намалява с 1.5 хил., а коефициентът на безработица се увеличава - с 0.2 процентни пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2012 г. 7.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2011 г. средната работна заплата е 752 лв. (по предварителни данни), което е с 4.0% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2010 г. ръстът е 8.8%.

Международни трансакции

Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 2012 г. в сравнение с февруари се регистрира свиване на поръчките от чужбина със 7.5 пункта.

За януари 2012 г. текущата сметка е отрицателна - 112.0 млн. евро (0.3% от прогнозния БВП за 2012 г.), при дефицит от 67.2 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2011 година. Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е нарастването на търговския дефицит (със 157.7 млн. евро).

Търговското салдо за януари 2012 г. е отрицателно в размер на 176.4 млн. евро (0.4% от прогнозния БВП за 2012 г.) при отрицателно салдо от 18.7 млн. евро за януари 2011 година.

Износът на стоки (FOB) за януари 2012 г. е 1 431.5 млн. евро при 1 593.9 млн. евро за януари 2011 г., което е намаление от 10.2%, при ръст на годишна база от 74.6% за януари 2011 година. Вносът на стоки (FOB) за януари 2012 г. е 1 607.9 млн. евро при 1 612.5 млн. евро за януари 2011 г., като намалява с 0.3% на годишна база при увеличение на годишна база от 45.8% за януари 2011 година.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2012 г. са 6.8 млн. евро при 13.1 млн. евро за януари 2011 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 44.2 млн. евро (0.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 186.1 млн. евро (0.5% от БВП) за януари 2011 година.

За януари 2012 г. портфейлните инвестиции - активи, намаляват със 111.6 млн. евро при ръст от 15.0 млн. евро за януари 2011 година. Портфейлните инвестиции - пасиви, намаляват със 71.6 млн. евро, при понижение от 112.4 млн. евро за януари 2011 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 2011 г. е отрицателно. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 12.6%, докато вносът бележи ръст от 4.5% (според сезонно изгладените данни).

Цени

През февруари 2012 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 2.0% в сравнение със същия месец на 2011 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих”, „съобщения”, „жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома” и „алкохолни напитки и тютюневи изделия”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата „здравеопазване” - с 6.8%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2012 г. нараства с 5.3% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в преработващата промишленост - с 6.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.4%.

По данни от конюнктурната анкета през март 2012 г. по-голямата част от промишлените предприемачи не възнамеряват да повишават продажните цени в бранша през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През февруари 2012 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 3.34 на 3.19% в сравнение с предходния месец при стойност 3.88% през февруари 2011 година.

През февруари 2012 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 11.7% при 12.7% през януари 2012 г., като в края на февруари т.г. те са 57.406 млрд. лв. (71.3% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 57.401 млрд. лв. към януари 2012 г. (71.3% от БВП).

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2012 г. възлиза на 51.874 млрд. лв. (64.5% от прогнозния БВП за 2012 г.). Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през февруари е 4.8% при 4.7% през предходния месец; кредитите за домакинства и НТООД през февруари намаляват с 1.0% спрямо същия месец на 2011 г. при 0.8% годишен спад през януари 2012 година.


 

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Ahmad
# 0
18:05 | 12 May 2012
I see, I spupose that would have to be the case.
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg