Ключови показатели за България за март 2011 г.

1292
Ключови показатели за България за март 2011 г.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2011 г. показателят на доверие в промишлеността приблизително се запазва в сравнение с февруари. Наблюдава се свиване на очакванията на мениджърите за увеличение на производствената дейност през следващите три месеца. Същевременно се регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки и намаление на нивото на запасите от готова продукция, съобщават от статистическата агенция.

Индексът на промишленото производство нараства с 9.3% за година

През януари 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% в сравнение с януари 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 14.9%, и в добивната промишленост - с 13.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава намаление от 2.7%.

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 19.96 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 658.8 лв.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.440 271 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13. 86 млрд. долара и съответно на 1 846.1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10.2 млрд.. евро, като на човек от населението се падат 1 359.4 евро. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. е 2.8%.

69.7% от произведения БВП се изразходва за индивидуално потребление

През януари 2011 г. общият показател „доверие на потребителите" се повишава с 1.5 пункта спрямо равнището си през октомври 2010 г., което се дължи на повишаване на доверието сред населението в селата. Оценките и очакванията на потребителите по отношение на икономическата ситуация се подобряват основно за населението в селата.

През януари 2011 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 0.4% спрямо същия месец на 2010 г. (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в следните три основни групи дейности: търговия с автомобилни горива и мазочни материали - с 3.0%, търговия с фармацевтични и медицински стоки - с 1.7%, и търговия с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.8%. В търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията с компютърна и комуникационна техника се наблюдава намаление съответно с 5.9, 4.0 и 3.8%.

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2010 г. се изразходват 69.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2009 г. е 2.9% (според сезонно изгладените данни).

Запазва се нивото на натоварване на мощности в промишлеността

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през януари 2011 г. приблизително запазва нивото си от октомври 2010 г. и се оценява на 70.5%.

Брутообразуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни нараства в реално изражение със 7.2%. Относителният дял на тази категория в БВП е 28.3%.

7.2% от промишлените предприятия смятат, че има недостиг на работната сила

През четвъртото тримесечие на 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.02 млн., а относителният им дял от населението в същата възрастова група - 46.3%. В сравнение със същия период на 2009 г. броят на заетите лица намалява със 147.9 хил., а коефициентът на заетост - с 1.9 процентни пункта.

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2010 г. са 382.4 хил., или 11.2% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица нараства с 3.3 процентни пункта, а броят на безработните лица - със 109.6 хил.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2011 г. 7.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2010 г. средната работна заплата е 691 лв. (по предварителни данни), което е с 3.6% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2009 г. ръстът е 10.6%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 4.6%

През февруари 2011 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 4.6% в сравнение с февруари 2010 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих", „съобщения" и „жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома". Най-голямото увеличение е регистрирано в групата „алкохолни напитки и тютюневи изделия" - с 23.4%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2011 г. нараства с 12.5% в сравнение с февруари 2010 година. Цените в добивната промишленост се увеличават с 18.6%, в преработващата - с 13.1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%.

По данни от конюнктурната анкета през март 2011 г. очакванията на предприятията относно продажните цени в промишлеността са в посока на увеличение през следващите три месеца.

Търговското салдо за януари 2011 г. е положително

Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 2011 г. в сравнение с февруари има леко подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина.

За януари 2011 г. текущата сметка е положителна - 158.1 млн. евро (0.4% от прогнозния БВП за 2011 г.) при дефицит от 291.9 млн. евро (0.8% от БВП) за януари 2010 година.

Търговското салдо за януари 2011 г. е положително - в размер на 111.7 млн. евро (0.3% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо в размер на 169.4 млн. евро (0.5% от БВП) за януари 2010 година.

Износът на стоки (FOB) възлиза на 1 590.6 млн. евро за януари 2011 г. при 921.3 млн. евро за януари 2010 г., като нараства със 72.6% на годишна база при ръст от 13.2% за януари 2010 година. Вносът на стоки (FOB) за януари 2011 г. е 1.48 млрд. евро при 1.09 млрд. евро за януари 2010 г., като нараства с 35.6% на годишна база при спад от 5.0% за януари 2010 година.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2011 г. са 8.4 млн. евро при 6.1 млн. евро за януари 2010 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 103.8 млн. евро (0.3% от прогнозния БВП за 2011 г.) при 57.3 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2010 година.

За януари 2011 г. портфейлните инвестиции - активи, намаляват с 3.5 млн. евро, а за януари 2010 г. те се повишават с 37.4 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви, намаляват със 112.6 млн. евро при ръст от 4.4 млн. евро за януари 2010 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 2010 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1.77 млрд. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 16.0%, докато вносът бележи ръст от 15.0% (според сезонно изгладените данни).

Междубанковият пазар СОФИБОР намалява от 3.91 на 3.88%

През февруари 2011 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 3.91 на 3.88% в сравнение с предходния месец при стойност 4.27% през февруари 2010 година.

Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през февруари 2011 г. е 5.9% при 7.1% през януари, като в края на февруари обемът им възлиза на 51.293 млрд. лв. (69.6% от прогнозния БВП за 2011 г.) при 50.821 млрд. лв. към януари 2011 г. (68.9% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на 18.227 млрд. лв., като намаляват с 0.1% на годишна база при ръст от 1.4% през януари 2011 година.

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства през февруари 2011 г. възлиза на 50.541 млрд. лв. (68.5% от прогнозния БВП за 2011 г.), като годишното му увеличение е 1.6% при 1.5% през януари 2011 година. Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през февруари е 3.0% при 2.9% през предходния месец; кредитите за домакинства и НТООД през февруари намаляват с 0.7% спрямо същия месец на 2010 г. при 0.7% годишен спад през януари 2011 година.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

БАКБ с нов, модерен офис в София

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет, символично...