Колко са осъдените в България през 2020 г. и за какво?

588
Колко са осъдените в България през 2020 г. и за какво?

© Pixabay.com

През 2020 г. са приключили делата за 28 727 извършени престъпления. От тях 10 633 са завършили с ефективно осъждане, 13 007 - с условно осъждане, 726 - с оправдаване, 289 - с прекратяване и 4 072 - с освобождаване от наказание, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 23 640 извършени престъпления, което е с 5.3% по-малко в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. обвиняеми са били 27 008 лица, от които:


• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 735 лица, или 36.0% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 12 154 лица (45.0%);
• освободени от наказателна отговорност са 4 173 лица (15.5%);
• оправдани са 650 обвиняеми лица (2.4%);
• прекратени са делата на 296 лица (1.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2020 г. е 21 889, което е с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 874, или 4.0% от всички осъдени.

През 2020 г. коефициентът на криминална активност  е 365 на 100 000 души от наказателноотговорното население  и намалява с 5.9% в сравнение с 2019 година.

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години -   1 003 осъдени на 100 000 души от съответното население. С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява, като за лицата на възраст 50 и повече години той е 107 на 100 000 души от населението в тази възрастова група.

Коефициентът на криминална активност за непълнолетните лица е 342 на 100 000 души от населението, като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 640 на 100 000 души от населението на тази възраст.

Общоопасни престъпления

През 2020 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 12 452, или 52.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 025, или 50.4% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2020 г. се наблюдава намаляване както на броя на престъпленията (с 2.9%), така и на броя на осъдените лица (с 2.8%).

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 8 312, или 66.8% от общия им брой. За извършването им са осъдени     7 438 лица, или 67.5% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2020 г. са 2 778, а наказаните за тях лица са 2 327.

Престъпления против собствеността

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2020 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 704 извършени престъпления (19.9% от всички, завършили с осъждане), което е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 5 106, или 23.3% от общия брой на осъдените през 2020 година.
Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 66.9% от престъпленията против собствеността и 13.3% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 145 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 3 571.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2020 г. за 500 грабежа са осъдени 589 лица.

За извършени 382 измами са осъдени 390 лица, или 7.6% от осъдените за престъпления против собствеността.

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

През 2020 г. с осъждане са завършили 1 241 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което е 5.2% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1 097 лица, или 5.0% от общия брой на осъдените лица.
Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 529 нарушения на държавната граница са осъдени 488 лица, или съответно 42.6% от престъпленията и 44.5% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. В сравнение с 2019 г. е регистриран спад с 14.0% на престъпленията, завършили с осъждане, и с 15.6% на осъдените лица за извършването на този вид престъпления.

За 63 превеждания през граница са осъдени 96 лица, или 8.8% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Престъпления против стопанството

През 2020 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 1 220 извършени престъпления против стопанството, или 5.2% от общия брой на наказаните престъпления, като за тях са осъдени 1 230 лица, или 5.6% от всички осъдени.

Престъпления против личността

През 2020 г. са наказани 1 833 престъпления против личността (7.8% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 460 лица, или 6.7% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 732 престъпления, по които са осъдени 667 лица, или 45.7% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 59 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 64 лица.

С осъждане са приключили 313 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 245.

Наказаните през 2020 г. изнасилвания (довършени и опити) са 53, като за тях са осъдени 51 извършители.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 116 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 25.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2020 г. са осъдени за извършването на:

• документни престъпления - 685 лица (3.1% от всички осъдени);
• престъпления против брака, семейството и младежта - 595 лица (2.7%);
• престъпления против реда и общественото спокойствие - 461 лица (2.1%);
• престъпления против правата на гражданите - 171 лица (0.8%);
• за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи са осъдени 57 лица (0.3%).

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2020 г. лица по пол и възраст е следното:

• Броят на осъдените мъже е 19 884, или 90.8% от всички осъдени лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.5% от общия брой на осъдените мъже.
• Осъдените жени са 2 005 (9.2%).
Коефициентът на криминална активност на мъжете е 691 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени - 64 на 100 000 души от съответното население.

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2020 г. те са 17 162, или 78.4% от общия брой на осъдените лица. От тях най-много са лишените от свобода за срок до 6 месеца (50.0% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 31.4% (табл. 4).

Наказанието пробация е наложено на 3 284 лица (15.0% от всички осъдени), глоба - на 1 331 лица (6.1%), а обществено порицание - на 110 лица. На доживотен затвор са осъдени 2 лица.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg