Коя индустрия инвестира най-много в България?

1357
Коя индустрия инвестира най-много в България?

© Pixabay

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)* в нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. възлизат на 23.49 млрд. евро, което е с 1.4% повече, в сравнение с 2015 г. Това сочат данни на НСИ.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10.13 млрд. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5.88 млрд. евро.

Тези две дейности заедно формират 68.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 1.3 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции са 608 млн. евро, или с 19.4% по-малко, в сравнение с 2015 г. 

По предварителни данни през 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17.61 млрд. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 16.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5.63 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.74 млрд. лева.

През 2016 г. тези сектори заедно формират 58.9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 1.08 млрд. лв. и са с 28.5%  по-малко, в сравнение с 2015 г.

През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 8.8 пункта, в сравнение с предходната година, и достига 31.9%.

Същевременно нарастват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 4.9 пункта, за закупуване на земя - с 2.0 пункта, и за транспортни средства - с 2.0 пункта, които формират съответно 34.3, 8.7 и 14.5% от общия обем инвестиции в ДМА.

* Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума:
• от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
• плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
• минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg