Под 40% от планирания бюджет събран към юни

425
Под 40% от планирания бюджет събран към юни

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2009 г. са в размер на 12.95 млрд. лв. или 39.8 % от планираните за 2009 година. Отчетените постъпления са 92.3 % от тези за същия период на миналата година, съобщават от Министерството на финансите.

През първото полугодие се отбеляза забавяне в приходите по КФП, като изоставане спрямо разчетите се отчита най-вече при данъчните постъпления и по-специално при приходите от ДДС. Основните причини за тази негативна тенденция се свързват със забавянето на икономиката и значителното свиване на външната търговия.

Това е съпроводено от драстично намаляване на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаването на глобалната финансова и икономическа криза. Изготвените актуализирани оценки на Агенцията за икономически анализи и прогнози за основните макроикономически показатели за годината дават основание да се очаква свиване на БВП с около 6.3% за 2009 г. при заложен ръст в макрорамката на Бюджет 2009 от 4.7%.

Негативните тенденции в реалната икономика се изразяват в свиване на производството, потреблението и външната търговия, ръст на безработицата, спад в строителния сектор и други. Тези фактори се отразяват неблагоприятно върху постъпленията от корпоративни данъци, приходите от осигурителни вноски, приходите от данъка върху доходите на физическите лица, имуществените данъци по общинските бюджети и други.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 10.12 млрд. лв., което е 78.1 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2.258 млрд. лв., което е 45.7 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4.902 млрд. лв., което е 35.5 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 3.052 млрд. лв., което представлява 78.7% от постъпленията за същия период на предходната година. За шестте месеца на 2009 г. са постъпили 1.78 млрд. лв. от акцизи, като в номинално изражение те остават близки до отчетените за съшия период на 2008 г.

Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 32.7% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 41.8%, и приходите от мита - 32.7%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 374.8 млн. лв. или 38.0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.06.2009 г. са в размер на 2.589 млрд. лв. или 43.1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са 2 млрд. лв., което е 52.4 % от годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие") за първото полугодие на 2009 г. са в размер на 830.8 млн. лв. (27.6 % от планираните).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за първото полугодие на 2009 г. са 12.771 млрд. лв., което е 42.1 % от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на 342.0 млн. лв. (53.7% от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи - на 10.223 млрд. лв. (45.0 % от разчета за годината) и капиталовите разходи и нетния прираст на държавния резерв са в размер на 1.793 млрд. лв. (34.4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2009 г. от централния бюджет възлиза на 412.5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Бюджетното салдо за първото полугодие по КФП е положително в размер на 183.8 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 юни 2009 г. е в размер на 8.265 млрд. лв.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg