Приходите в бюджета са 18.6 млрд. лв. към края на август

379
Приходите в бюджета са 18.6 млрд. лв. към края на август

Приходите и помощите, постъпили по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец август, са в размер на 18.63 млрд. лв., или 68.5 % от годишния разчет.

Сравнени със същия период на миналата година постъпленията са нараснали с 3.38 млрд. лв. (22.2 %), сочат данни на Министерство на финансите за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 август 2008 г.

Данъчните приходи по КФП (вкл. постъпленията от осигурителни вноски) към края на месец август възлизат на 14.801 млрд. лв., което представлява изпълнение от 66.7 %. и ръст от 18.4% спрямо същия период на 2007 г.

Приходите в частта на преките данъци (вкл. имуществените данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 3.577 млрд. лв., или 68.8% от планираните за годината. Спрямо предходната година постъпленията от преки данъци са нараснали с 21.1 %, като най-голям ръст се наблюдава при постъпленията от корпоративни данъци по републиканския бюджет и имуществени данъци по общинските бюджети.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7.822 млрд. лв., или 64.2 % от програмата за годината и ръст от 22.3 % (1.425 млрд. лв.) спрямо същия период на 2007 г. Съпоставени с годишните разчети през осемте месеца на 2008 г. са събрани 66.8 % от планираните със ЗДБРБ за 2008 г. приходи от акцизи и 62.7 % от разчетените приходи от ДДС. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски към края на месец август са в размер на 3.403 млрд. лв., или 70.9 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са 2.826 млрд. лв., което представлява ръст от 20.9 % спрямо същия период на 2007 г. и изпълнение от 90.8 % спрямо годишните разчети. Високото изпълнение за осемте месеца на годината се дължи в най-голяма степен на преведените на 1 юли по републиканския бюджет лихви по споразумението за уреждане на вземанията ни с Ирак в размер на 286.6 млн. лв., както и на постъпилата по-висока вноска от БНБ (с 50.6 млн. лв. над разчета) и на доброто изпълнение на приходите от държавни такси и постъпленията от продажба на нефинансови активи по бюджетите на министерствата и ведомствата.

Постъпилите помощи (основно от аванси от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, от предприсъединителните инструменти, както и от аванси от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, управлявани от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие") към 31.08.2008 г. са в размер на 1.003 млрд. лв. (52.8 % от планираните), от които 867.9 млн. лв. са постъпленията от европейските фондове и предприсъединителни инструменти, а 134.9 млн. лв. са помощите по националния бюджет (вкл. средства за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и за подобряване/улесняване на бюджетните парични потоци).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към края на месец август възлизат на 13.998 млрд. лв., което представлява 55.2 % от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на 488.2 млн. лв. (73.1 % от планираните за 2008 г.), текущите нелихвени разходи – на 11.46 млрд . лв. (60.4 % от разчета за годината) и капиталовите разходи са в размер на 1.612 млрд. лв. (37.1 % от разчетите към ЗДБРБ за 2008 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към август 2008 г. от централния бюджет възлиза на 430.1 млн. лв., което е в съответствие с изискванията на Регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Към края на месец август положителното бюджетно салдо по националния бюджет е в размер на 4.104 млрд. лв., от европейските средства – 527.6 млн. лв., а общо по КФП – 4.632 млрд. лв. За формирането на положителния баланс към края на месец август допринасят доброто изпълнение на данъчните постъпления по КФП, преведените еднократни неданъчни приходи, както и постъпилите през текущата година значими по размер аванси от европейските фондове, чието фактическо усвояване ще се извършва в съответствие с изпълнение на програмите.

От друга страна, основната част от инвестиционните разходи традиционно се извършва през втората половина на годината, което е свързано главно със сезонни фактори и със спецификата на нормативната регламентация на инвестиционния процес.

Фискалният резерв към 31 август 2008 г. e 11.544 млрд. лв.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

По-спокойни за утрешния ден с новия ипотечен кредит на БАКБ

„Лихвите се вдигат, Вашата-не“ е посланието на новия кредитен...