Приключваме 2009 с дефицит на касова основа от 530 млн. лв.

725
Приключваме 2009 с дефицит на касова основа от 530 млн. лв.

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, 2009 година приключва с дефицит на касова основа в размер на около 529.5 млн. лв. (0.8% от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите по повод изпълнението на Бюджета за 2009 г. 

Бюджетната позиция на страната към края на 2009 г. отговаря на заложените критерии в ЗДБРБ за 2009 г. и е в съответствие с поставените цели пред фискалната политика. Това поставя страната ни в групата на страните-членки с най-нисък бюджетен дефицит за годината в ЕС.

Бюджетната позиция на месечна база за декември е близка до балансирания бюджет, като месецът завърши с незначителен дефицит в размер на 31.3 млн. лв. Основната причина за неговото формиране са по-високите разходи през декември по бюджетите на общините, които са автономни и ограниченията на разходите, които Министерският съвет предприе в края на годината за тях са само препоръчителни.

За сравнение, при отчетени разходи за месеците септември - ноември в рамките на 380 - 405 млн. лв., за месец декември разходите на общините по данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета са в размер на около 580 млн. лв. Данните за изпълнението на общинските бюджети за 2009 г. на национално ниво показват най-сериозно увеличение на разходите за заплати и други възнаграждения за персонала с около 50% спрямо предходните месеци. Това означава, че за разлика от министерствата и ведомствата, където не бяха одобрени коледни добавки и бонуси, общинските администрации са платили такива.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към края на годината са в размер на 25.02 млрд. лв., или 76.9 % от планираните в ЗДБРБ за 2009 г. Отчетените постъпления представляват 37.6% от прогнозния БВП, при 40.9% от БВП за 2008 г.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2009 г. възлиза на 20.17 млрд. лв., което представлява 78.4% от годишния разчет. Приходите в частта на преките данъци са 3.81 млрд. лв., или 77.1% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 10.4 млрд. лв., което е 75.4% от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 6.43 млрд. лв. и представляват 85.9% от постъпленията за 2008 г. Приходите от акцизи за 2009 г. са в размер на 3.84 млрд. лв., като в номинално изражение отбелязват намаление с около 207.2 млн. лв. или 5.1% спрямо предходната година.

Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 69.0% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 90.2% и приходите от мита - 56.6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 686.7 млн. лв., или 69.6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 декември 2009 г. са в размер на 5.27 млрд. лв. или с 12.2% под планираните за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3.52 млрд. лв., което представлява 92.3% спрямо годишните разчети, като спрямо 2008 г. е налице спад с 12.0%. Най-сериозно е забавянето при неданъчните постъпления по общинските бюджети, където постъпленията от продажба на земя и имущество намаляват наполовина спрямо 2008 г.

Постъпилите помощи през 2009 г. са в размер 1.33 млрд. лв. Те представляват основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие".

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за 2009 г. са в размер на 25.55 млрд. лв., което представлява 38.4% от прогнозния БВП срещу 38.1% за 2008 г. Така като относителен дял в БВП разходите по консолидирания бюджет остават близки до тези от предходната година. Изпълнението спрямо годишните разчети е 84.2%, което е следствие на мерките за ограничаване на разходите и стабилизиране на бюджетната позиция.

Лихвените плащания възлизат на 517.8 млн. лв. (81.3% от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи - на 20.77 млрд. лв. (91.5% от разчета за годината) и капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) - 3.52 млрд. лв. (67.6% от планираните за годината). По високото усвояване в частта на текущите нелихвени разходи се дължи на по-високите социалноосигурителни плащания, свързани с нормативно регламентираните увеличения на пенсиите през 2009 г. и др.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2009 г. от централния бюджет възлиза на 746. млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Бюджетното салдо за последните три месеца на годината бе положително или близко до балансирано. Вследствие на мерките за ограничаване на разходите темпът на ръст на разходите бе свит от 23.8% към юли на 0.9% за годината. Подобрение се наблюдава и при приходите, където усилията и реформите в приходните администрации доведоха до компенсиране на близо два процентни пункта oт отчетеното изоставане към юли.

За сравнение към юли 2009 г. спрямо същия период на предходната година, приходите се свиха с 10.3%, докато в края на годината част от това изоставане вече е компенсирано и приходите се свиват с 8.4% за цялата 2009 г. спрямо 2008 г..

Фокусът през 2010 г. и в средносрочен план отново е поставен върху благоразумна фискална политика, поддържане на макроикономическата стабилност и засилване устойчивостта на българската икономика, така че да бъдат осигурени в максимална степен вътрешните и външните баланси.

Фискалният резерв към 31 декември 2009 г. е в размер на 7.67 млрд. лв.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg