Процедурата по свръхдефицит може и да не се задейства

1113
Процедурата по свръхдефицит може и да не се задейства

За да може Икономическият и паричен съюз (ИПС) да функционира гладко, държавите-членки трябва да избягват прекомерния бюджетен дефицит. Съгласно разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж те са съгласни да спазват два критерия: съотношение на дефицита към БВП от 3% и съотношение на дълга към БВП от 60%. Това пише в официалната страница на ЕК, в частта по икономически и финансови въпроси.

Когато дадена държава-членка превиши максимално допустимия дефицит, на равнище ЕС се задейства процедурата при прекомерен дефицит (EDP). Тя включва няколко стъпки - включително възможност за санкции - подтикващи въпросната държава-членка да вземе мерки за коригиране на ситуацията.

Процедурата при свръхдефицит е предвидена в Договора и прецизирана в законодателството във връзка с Пакта за стабилност и растеж.

Установяване на прекомерeн дефицит...

Процедурата при прекомерен дефицит определя критерии, графици и срокове за Съвета за вземане на решение относно наличието на свръхдефицит. Това решение се взема в рамките на определен период от време след крайния срок за държавите-членки на ЕС за отчитане на държавните финанси пред Комисията на 1 април и 1 октомври.

Процедурата при свръхдефицит не се задейства, ако превишението на прага от 3% от БВП се счита за временно и извънредно и държавният дефицит остане близко до този праг.

...и изискване на коригирането му от държавата-членка

Когато Съветът реши, че дефицитът е прекомерен, той отправя препоръки към съответната държава-членка и определя сроковете за предприемане на ефективни корективни действия.

Съветът наблюдава изпълнението на своите препоръки и отменя решението за процедура при свръхдефицит, ако той бъде коригиран.

Ако държавата-членка не изпълни препоръките, Съветът може да реши да премине към следващата стъпка от процедурата при прекомерен дефицит, като в краен случай могат да бъдат наложени финансови санкции.

За да представят своята средносрочна бюджетна стратегия, държавите-членки подготвят програми за стабилност и конвергенция.

Предаване на програмите

Съгласно разпоредбите на предпазните мерки в Пакта за стабилност и растеж, страните от еврозоната подготвят годишни програми за стабилност, а останалите държави-членки на ЕС подготвят програми за конвергенция и ги предават на Комисията и Съвета обикновено до 1 декември всяка година (това не се случи през миналата година - бел. р.). Целта е да се осигури по-строга бюджетна дисциплина чрез надзор и координация на бюджетните политики в еврозоната и в ЕС.

Програмите за стабилност и конвергенция съдържат следната информация:

- средносрочна цел, представляваща бюджетно състояние, предпазващо срещу риска от превишаване на определения в Договора праг от 3% от БВП и осигуряващо дълготрайна устойчивост на публичните финанси; процеса на приспособяване към средносрочната цел (целеви цифри за всяка година до постигането ) и очакваното движение на съотношението на дълга;

- съответните икономически хипотези (растеж, заетост, инфлация и други важни икономически променливи);

- описание и оценка на политическите мерки за постигане на целите на програмата;

- анализ на това как промените в основните икономически хипотези могат да засегнат състоянието на бюджета и дълга;

- средносрочните цели на валутната политика и тяхното отношение към стабилността на цените и обменния курс (само за страните извън еврозоната);

- представената информация обхваща предходната и текущата година и поне три предстоящи години.

Разглеждане и мониторинг на програмите

Съветът разглежда програмите в началото на всяка година и излиза със становище по всяка от тях въз основа на оценките на Комисията и Икономическия и финансов комитет. Обръща се специално внимание на следните въпроси:

- реалистични ли са икономическите хипотези?

- предвижда ли средносрочната бюджетна цел на програмата предпазен марж, за да се гарантира избягването на прекомерен дефицит и правилен ли е процесът на приспособяване към нея?

- достатъчни ли са политическите мерки за постигане на средносрочната бюджетна цел?

- какви рискове поставя застаряването на населението пред дългосрочната устойчивост на публичните финанси?

- съгласувани ли са икономическите политики с общите насоки за икономическата политика?

Въз основа на този анализ становището на Съвета може да предложи на съответната страна да предприеме политически действия.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg