Тенденции при образованието в България

3608
Тенденции при образованието в България

През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232.0 хил. деца, или с 3.8% по-малко, в сравнение с предходната година. В началното образование се обучават 262.0 хил. ученици, а в прогимназиалното - 216.4 хиляди, става ясно от публикувани данни на НСИ.

Завършилите средно образование през 2015 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 27.0 и 23.3 хил. ученици. Записаните в различните степени на висшето образование за 2015/2016 академична година са 266.7 хиляди.

Продължава тенденцията за увеличаване на броя на докторантите, като към края на миналата година за придобиване на образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 750 лица.


Началото на декември миналата година, в страната функционират 2 002 самостоятелни детски градини с директор, или с 11 повече в сравнение с предходната година. В тях са записани 232.0 хил. деца, от които 120 хил., или 51.7%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.8%.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2015/2016 година е 81.0%, или с 1.9 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2014/2015 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 116, като за градовете е значително по-голям (156), отколкото за селата (57). Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 24 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява със 122 души, или с 0.6%. От него 19.1 хил. са детски учители.

Броят на лицензираните частни детски градини продължава да нараства, но все още те са алтернатива за малка част от родителите. През учебната 2015/2016 година в страната функционират 92, или с 4 повече от предходната година, като те са посещавани от 3 333 деца, или 1.4% от записаните в детските градини.

Към първи октомври на миналата година, учебни занятия се водят в 2 014 общообразователни училища, от които 151 начални, 1 322 основни, 7 прогимназии, 133 гимназии и 401 средни общообразователни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 5 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 602.2 хил., от които 102.0 хил. са записани в училища в селата. В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма намаляват с 2.2 хил., или с 0.4%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

През изминалата учебна 2014/2015 година 16.1 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14.0 хил. в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.2 хил., или 44.7%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 5.8 хил., или 36.3%, и на напусналите поради нежелание да учат – 10.1%.

През 2015 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45.8 хил., а средно образование - 27.0 хил. ученици.

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 90.4%.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2015/2016 година са 45.3 хил., или с 84 повече в сравнение с предходната година. От тях 93.2% са с високо образование (завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”), 6.4% са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или еквивалентна в миналото степен и 0.4% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 84.8% от общия брой на учителите.

Към 1.10.2015 г. в страната функционират 70 частни общообразователни училища, от които 7 начални, 31 основни, 1 прогимназия, 23 гимназии и 8 средни общообразователни училища (СОУ). В тях са записани общо 7 603 ученици, или 1.3% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионалното образование и обучение през учебната 2015/2016 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 387 професионални гимназии и 36 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 135.6 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 5.5 хил., или с 3.9%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.9% от общия брой на учениците в тази образователна степен. В програмите за придобиване на III степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите „Технически науки и технически професии” - 28.5%, следван от този на учениците в „Услуги за личността” - 17.8%.

През учебната 2015/2016 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор” е 266.7 хил., което е с 12.2 хил., или с 4.4% по-малко, в сравнение с предходната учебна година.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg