Какви са основните рискове пред банките у нас

2029
Какви са основните рискове пред банките у нас

Българска народна банка публикува тримесечното си издание „Банките в България“. То обобщава основните дейности на банките у нас и прави анализ на рисковете в бъдеще за банковата ни система. Ето и акценти от изданието, което се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ:

През второто тримесечие на 2017 г. балансовото число на банковата система нарасна с 91 млн. лв. (0.1%), до 93 млрд. лв. 

Поради намалението на сумарните активи на дъщерните банки от ЕС делът им в общите активи на системата слабо се понижи за тримесечието от 72.9% на 72.7%. Активите на местните банки се увеличиха и пазарният им дял нарасна незначително – от 23.7% на 23.8%.

Дяловете на останалите групи институции останаха без съществена промяна. Общият пазарен дял на петте най-големи банки се понижи от 57.3% до 56.4%.

Кредитна дейност

Брутният размер на кредитния портфейл (без кредитите и авансите за централни банки и кредитни институции) отбеляза тримесечен растеж от 1.4% (771 млн. лв.) и достигна 55.5 млрд. лв. в края на юни 2017 г.

Кредитите за нефинансови предприятия, чийто обем преобладава в кредитния портфейл, намаляха с 294 млн. лв. Увеличение бе отчетено при кредитите за домакинства – с 633 млн. лв., и за други финансови предприятия – с 462 млн. лв., докато при кредитите за сектор държавно управление бе наблюдаван спад с 30 млн. лв.

Във валутната структура на кредитния портфейл делът на заемите в левове нарасна до 57.7% в края на юни 2017 г. (от 56.3% в края на март), а на заемите в евро намаля до 40.4% (от 41.3%).

Депозити

В края на юни 2017 г. общата сума на депозитите в банковата система възлезе на 79.2 млрд. лв., което представлява увеличение с 363 млн. лв. (0.5%) за тримесечието.

Нарастване се наблюдаваше при депозитите на кредитни институции (с 428 млн. лв.), нефинансови предприятия (с 387 млн. лв.), домакинства (със 172 млн. лв.) и сектор държавно управление (със 102 млн. лв.), а намаление – при депозитите на други финансови предприятия (със 727 млн. лв.).

През второто тримесечие на 2017 г. във валутната структура на депозитите се запази делът на депозитите в левове (56.6%), докато делът на деноминираните в евро депозити леко се повиши (до 34.8% от 34.6% в края на март).

Балансов капитал

Собственият капитал в баланса на системата в края на юни 2017 г. бе 12.0 млрд. лв., с 208 млн. лв. (1.7%) по-малко, отколкото в края на март, като динамиката бе резултат главно от изплащането на дивиденти.

Рисков профил на системата

През последните месеци се наблюдават позитивни тенденции в средата, в която оперира българската банкова система, като благоприятното им въздействие може да се прояви в няколко аспекта. Стопанската конюнктура и икономическата активност в България и в еврозоната постепенно

се подобряват, което се очаква да се отрази и върху финансовото състояние на кредитополучателите.

Риск, свързан с качеството на активите

Наблюденията от последните месеци показват, че в банковата система като цяло и при значителна част от кредитните институции има известно понижение на нивото на необслужваните кредити. Подобряването на качеството на кредитния портфейл се очаква да продължи на фона на изгледите за благоприятна мак-роикономическа среда. Това може да се реализира както чрез повишаване на капацитета за редовно обслужване на задълженията, така и чрез евентуално увеличение на обема на кредитния портфейл.

Евентуално бъдещо повишение на плаващите лихвени проценти по кредитите би могло да се отрази върху качеството на кредитния портфейл.

Бъдещото състояние на кредитния риск в голяма сте- пен зависи от текущите и планираните параметри на прилаганите от банките кредитни стандарти.


Риск, свързан с финансирането и ликвидността

Ликвидността в банковата система се запази на адекватно ниво. За това допринася както нарастването на депозитите, така и засега все още слабата склонност на кредитните институции да търсят по-доходоносни (и същевременно по-рискови) алтернативи за инвести- ране на ресурсите.

Независимо от увеличението на депозитите, необходимо е стратегиите на банките за управление на ликвидността да бъдат съобразени с възможността за запазване на тенденцията, при която увеличението на привлечените средства се формира главно от нарастването на овърнайт депозитите.

Риск за доходността

Показателите за доходността на банковата система остават без съществена промяна, като в условията на ниски лихвени равнища банките се опитват да поддържат нивото на нетния лихвен доход главно чрез намаление на лихвените разходи и увеличение на приходите от такси и комисиони.

На фона на относително добрите финансови резултати на банковата система като цяло разпределението на кредитните институции от гледна точка на показателите за доходност остава неравномерно.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg