Какво показва финансовият отчет на ПИБ?

1091
Какво показва финансовият отчет на ПИБ?

© Pixabay

Видимо през последните години банковият сектор в България е в подем, а в основата си той се движи от успешното представяне на големите банки.

През 2019 г. Първа инвестиционна банка не само затвърди мястото си като една от водещите топ 5 банки, но и активите й за първи път надминаха 10.2 млрд. лв. като отбелязват ръст спрямо края на 2018 г. от близо 1 млрд. лв., или 10.4%.

Депозитният портфейл на банката към края на миналата година е в размер на 8.7 млрд. лв., като за последните 12 месеца отбелязва ръст от 663 млн. лв., или 8.3%.


Депозитите от граждани и домакинства нарастват за 2019 г. с 331 млн. лв. и представляват 77.4% от общата влогова база от небанкови клиенти. Свидетелство за високата диверсификация на пасивите е и делът от 93.8% на задълженията към други клиенти спрямо общо пасиви.

В позицията Други привлечени средства прави впечатление привлеченият ресурс 2.3 млн. лв.от Фонд Мениджър на финансови
инструменти в България (т. нар. Фонд на фондовете) по програма за насърчаване кредитирането на малки и средни предприятия.

През декември 2019 г. банката успешно пласира хибриден дълг, представляващ емисия безсрочни, некумулативни, неконвертируеми облигации в размер на 59 млн. лв. Инструментът отговаря напълно на изискванията на Регламент 575/2013 за включване изцяло в допълнителния капитал от първи ред, за което е получено разрешение от БНБ.

В свое интервю главният изпълнителен директор на Fibank Неделчо Неделчев заявява, че набраната сума от облигационната емисия ще се транспонира в съотношение 1 евро капитал към 6 евро кредити и ще позволи на банката да продължи да бъде конкурентна на международните финансови групи, извършващи дейност и в България.

Счетоводният собствен капитал на ПИБ към края на декември 2019 г. възлиза на 943 млн. лв., което представлява увеличение от 130 млн. лв. спрямо края на 2018 г. Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на 2019 г. са в размер на 5.8 млрд. лв., като нарастването за 2019 г. е 251 млн. лв.

От банката обявиха, че допълнителният капитал ще бъде използван за изпълнение на стратегията й за кредитиране на малък и среден бизнес и на граждани, които са по-щадящи капитала сектори.

Резултатите от изпълнението на стратегията вече са видими. Делът на кредитите, отпуснати на корпоративни клиенти, намалява от 57.2% към края на 2018 г. на 53.3%.

За 2019 г. ипотечните кредити по амортизирана стойност нарастват със 133 млн. лв., потребителските кредити със 119 млн. лв., а заемите към малки и средни предприятия с 40 млн. лв.

Нетната печалба на банката за 2019 г. възлиза на 129 млн. лв., а печалбата преди данъчно облагане и обезценка е 261.6 млн. лв., в сравнение с 234.824 хил. лв. за предходната година.

Общите приходи от банкови операции за 2019 г. възлизат на 421 млн. лв., което е с 48.4 млн. лв. повече от предната година. Това е и най-големият ръст реализиран в банковата система спрямо останалите банки. Нетният лихвен доход е в размер на 231 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони е 103.2 млн. лв.

Във всеобща среда на отрицателни лихви натискът върху нетния лихвен марж се увеличава и доходите от комисионни стават все по-важен източник на печалби за банките. ПИБ бележи увеличение в комисионния приход спрямо предната година по всички видове дейности - акредитиви и гаранции, платежни операции, клиентски сметки, картови услуги, кредитни операции.

Като цяло комисионният приход за 2019 г. е в размер на 126.4 млн. лв. и се увеличава с 11 млн. лв. спрямо предната година. Нетните приходи от търговски операции възлизат на 15 млн. лв., което е с 2.7 млн. лв. повече от 2018 г. Значим ръст се наблюдава в Други нетни оперативни приходи, позицията достига 72 млн. лв. за 2019 г., което с 56.3 млн. лв. повече от предходната година.

Прави впечатление намалението на дела на нетния лихвен доход в общо приходи от банкови операции - 54.8% за 2019 г. спрямо 67.4% за 2018 г. Това подчертава  положителната тенденция за изпреварващо генериране на безрисков доход от страна на банката. Съответно е налице и позитивно развитие в коефициента административни разходи/приходи, намаление от 46.3% за 2018 г. на 44.4% за 2019 г., отразяващо ефективността в управлението на банката.

Ефективността личи и от високите съотношения на възвръщаемост на активите от 1.3% и възвръщаемост на собствения капитал от 14.7%.

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ към 31 декември 2019 г. достига 18.8%. Адекватността на капитала от първи ред е също 18.8%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15%. В отчетите на банката се вижда, че през 2019 г. тя е преминала към по-усъвършенстван подход за измерване на капиталовите изисквания за операционен риск - стандартизирания подход вместо по-опростения подход на базисния индикатор, прилаган през 2018 г.

Коефициентът на ликвидно покритие на ПИБ към края на 2019 г. достига 198.25%, а коефициентът на нетно стабилно финансиране 130.41%, показвайки стабилна ликвидна позиция. Общо ликвидните активи нарастват през годината с 209 млн. лв. до 2.4 млрд. лв.

Съотношението на покритие с ликвидни активи на привлечените средства от други клиенти към края на 2019 г. е 27.43% при 27.09% година по-рано и представя отличното управление на ликвидния риск.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg