Активите на банковата система нараснаха с 0.7% за три месеца

703
Активите на банковата система нараснаха с 0.7% за три месеца

В края на март общата сума на активите на банковата система е 59.5 млрд. лв. В сравнение с края на 2007 г. активите нарастват с 0.7%, а спрямо март 2007 г. – с 33.6%, сочат данни на БНБ.

През първото тримесечие кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) отбелязват растеж с 2%, а в рамките на една година – с 38.2%. За първите три месеца на 2008 г. нарастване е отчетено и при финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (с 10.2%).

Налице е намаление в паричните средства и парични салда при централни банки; при ценните книжа във финансовите активи, държани за търгуване; на разположение за продажба и до падеж.

Петте най-големи кредитни институции леко увеличават пазарния си дял, който в края на март е 56.8%. Делът на банките от втора група в активите на банковата система е 38.1%, а на клоновете на чуждестранни банки – 5.1%.

Брутните кредити и аванси отчитат тримесечен растеж с 2%, в който основен принос имат банките от първа група. Върху динамиката на позицията влияние оказва отчетеното намаление на вземанията от кредитни институции. Спрямо март 2007 г. брутните кредити и аванси се увеличават с 38.4% и достигат 46.8 млрд. лв.

В рамките на първото тримесечие на 2008 г. кредитите на предприятия нарастват с 6.8%, а експозициите на дребно – със 7%. Най-висок темп на растеж е отчетен при жилищните ипотечни кредити (7.8%). За една година корпоративният сегмент нараства с 58.2% и заема преобладаващ дял в кредитния портфейл на системата, експозициите на дребно се увеличават с 55%, а ипотечните кредити – с 61.2%.

Прегледът на класификационната структура на класифицираните експозиции за първите три месеца на 2008 г. показва лек спад на дела на най-високорисковата група („необслужвани”) за сметка на нарастването в групата „под наблюдение”.

Към 31 април 2008 г. привлечените средства в банковата система, представляващи финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност; държани за търгуване и отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 52.2 млрд. лв.

През тримесечието привлеченият ресурс в системата отчита несъществен спад, но в рамките на 12 месеца е отбелязан растеж с 33.3%, който е близък до този на активите. В края на първото тримесечие депозитите от граждани и домакинства представляват най-големия сегмент на привлечените средства с дял от 38.1%. За трите месеца на 2008 г. те нарастват с 4.6%, а за една година – с 30.2%.

Балансовият агрегат общо капитал през първото тримесечие е увеличен с 4.9% и достига 6.5 млрд. лв. В рамките на една година е налице растеж с 43.5%, който значително изпреварва този на активите.

Поетите рискове към март 2008 г. са адекватно покрити в повечето кредитни институции. Отношението на обща капиталова адекватност на банковата система в края на първото тримесечие е 14.5% (при 13.8% към декември 2007 г.).

Ликвидността в банковия сектор към март 2008 г. е добра. От гледна точка обаче на въздействието на нови фактори от вътрешно и външно естество върху банковата система са необходими промени в прогнозирането и управлението на ликвидния риск.

Към 31 март 2008 г. банковата система реализира печалба в размер на 359 млн. лв., която е с 50.2% повече спрямо същия период на 2007 г.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg