Активите на банковата система с ръст от 9.9% за тримесечие

419
В края на септември общата сума на активите на банковата система възлиза на 51.9 млрд. лв. През третото тримесечие на годината е отчетено нарастване с 4.7 млрд. лв. (9.9%), а за последните 12 месеца – с 13.2 млрд. лв. (34%).

През тримесечието най-голямо абсолютно увеличение е налице при кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) – 2.8 млрд. лв., и при паричните средства и парични салда при централни банки – 2 млрд. лв. Втората балансова позиция нараства с най-висок процент (49.9%) под влияние на влязлото в сила през септември повишаване с 4 процентни пункта на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ.

През периода юни – септември се увеличават финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, за разлика от ценните книжа в позициите, държани за търгуване и на разположение за продажба, при които е отбелязано намаление. Към 30 септември 2007 г. петте най-големи кредитни институции имат 56% дял в балансовото число на банковата система, а банките от втора група – 39.1%.

Брутните кредити и аванси достигат 39.9 млрд. лв., като отчитат тримесечен растеж със 7.8%. Нарастват всички сегменти на портфейла с изключение на вземанията от кредитни институции.

С най-голям принос за динамиката на балансовия агрегат са кредитите на предприятия, които се увеличават с 2.2 млрд. лв. Съществено влияние оказва и нарастването при експозициите на дребно – 1.3 млрд. лв.

При жилищните ипотечни кредити и потребителските заеми е налице сходен тримесечен темп на нарастване, но в годишен хоризонт увеличението при първия портфейл е значително по-високо. В резултат на нарастващата тенденция в края на септември корпоративните кредити и заемите за населението представляват 61% от активите на банковата система. Като цяло нивата на индикаторите за банкова стабилност остават добри.

Делът на класифицираните кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно в брутния кредитен портфейл на корпоративни клиенти и на физически лица остава в границите на обичайните стойности. Капиталовата позиция на повечето банки остава адекватна на техния рисков профил. Към 30 септември 2007 г. отношението на обща капиталова адекватност на банковата система е 13.9% (при 14.4% към 30 юни 2007 г.).

Финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност (привлечените средства), през тримесечието се увеличават с темпа на нарастване на балансовото число (9.9%). Растежът им с 4.1 млрд. лв. е основен източник на финансиране на банковия бизнес. Привлечените средства от институции, различни от кредитни, нарастват в частта на депозитите и осигуряват най-голям допълнителен ресурс – 1.5 млрд. лв.

Приносът на кредитните институции възлиза на 1.4 млрд. лв., като при тях е отбелязано най-голямо процентно нарастване (17.1%). Депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 1.2 млрд. лв. и в края на септември заемат 37.9% в общата сума на привлечените средства в системата.

През анализираното тримесечие балансовият агрегат общо капитал е увеличен с 632 млн. лв., които му осигуряват изпреварващ темп на нарастване (12.7%) спрямо този на активите. Засилването на капитала се дължи главно на повишаването на дохода от текущата година (с 365 млн. лв.). Емитираният капитал нараства с 274 млн. лв. в резултат на увеличението на внесения капитал в три кредитни институции.

За деветте месеца на 2007 г. печалбата на банковата система е в размер на 855 млн. лв. – с 326 млн. лв. (61.5%) повече спрямо същия период на миналата година.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

По-спокойни за утрешния ден с новия ипотечен кредит на БАКБ

„Лихвите се вдигат, Вашата-не“ е посланието на новия кредитен...