Активите на банковата система в края на 2007 г. са 59 млрд. лв.

545
Активите на банковата система в края на 2007 г. са 59 млрд. лв.

В края на декември общата сума на активите на банковата система е 59.1 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на годината е отчетено нарастване със 7.2 млрд. лв. (13.8%), като само през последния месец растежът възлиза на 4.1 млрд. лв. В едногодишен хоризонт активите на банковия сектор се увеличават с 16.9 млрд. лв. (40%), става ясно от данни на БНБ.

През тримесечието нарастването на банковия бизнес е финансирано основно с привлечените в системата депозити и подчинени пасиви, както и с увеличения собствен капитал на банките. Най-голямо абсолютно увеличение е отчетено при кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) – 5.9 млрд. лв., следвано от паричните средства и парични салда при централни банки.

Нарастването при финансовите активи на разположение за продажба и при тези, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, изцяло компенсира намалението в позициите, държани за търгуване и до падеж. Извършената през ноември консолидация на балансите на две кредитни институции и последвалата промяна в групата на най-големите банки на практика не доведе до съществени промени в пазарните дялове на групите. В края на декември петте водещи кредитни институции имат 56.5% дял в балансовото число на банковата система, а банките от втора група – 38.6%.

Брутните кредити и аванси отчитат тримесечен растеж с 15% и достигат 45.9 млрд. лв. Над половината от нарастването е формирано от четири кредитни институции: три от първа група и една – от втора. На ниво система най-голям принос имат кредитите на предприятия, които се увеличават с 3.2 млрд. лв. Растежът при експозициите на дребно е 1.5 млрд. лв., а на вземанията от кредитни институции – 1.2 млрд. лв.

Жилищните ипотечни кредити и потребителските заеми нарастват със сходни обеми, но тримесечният темп на нарастване при първия портфейл е по-висок. През тримесечния период е отчетено намаление на абсолютния размер на класифицираните експозиции (4 млн. лв.). Това обуславя подобрението на дела на класифицираните кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно в брутния кредитен портфейл на корпоративни клиенти и на физически лица до 4.4%.

В същото време прегледът на класификационната структура на кредитите показва нарастване на дела на най-високорисковата група („необслужвани”) както в тримесечен, така и в годишен хоризонт. Като цяло нивата на индикаторите за банкова стабилност остават добри.

Финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност (привлечените средства), през тримесечието се увеличават с по-висок темп на нарастване от този на балансовите активи. През тримесечието е отчетен растеж от 6.6 млрд. лв., от който половината е осигурен от нерезиденти (основно кредитни институции). Привлечените средства от институции, различни от кредитни, нарастват в частта на депозитите и репо-сделките, като осигуряват допълнителен ресурс за 2.3 млрд. лв. Участието на кредитните институции възлиза на 1.9 млрд. лв. и е формирано от нарастването на депозитите и дългосрочното финансиране.

Депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 1.7 млрд. лв. и в края на декември заемат втория по значимост дял в общата сума на привлечените средства в системата – 36.4%.

През периода септември–декември балансовият агрегат общо капитал е увеличен с 608 млн. лв. Шест кредитни институции засилват емитирания капитал, а две банки формират допълнителен премиен резерв. Така на ниво система акционерният капитал и премийният резерв нарастват общо с 315 млн. лв. Доходът от текущата година се увеличава с 289 млн. лв. В годишен план собственият капитал на банковия сектор нараства с 1.82 млрд. лв. (41.5%).

Получените неодитирани банкови отчети показват, че за 2007 г. печалбата на банковата система е в размер на 1.144 млрд. лв. – с 336 млн. лв. (41.6%) повече спрямо 2006 г.

През последното тримесечие капиталовата позиция е повлияна от продължилия през периода растеж на кредитите, като при някои банки е отчетено по-съществено редуциране на капиталовия излишък.

В края на декември отношението на обща капиталова адекватност на банковата система е 13.8% (при 13.9% към 30 септември 2007 г.), като нивото в голяма степен се задържа, благодарение на увеличението на инструментите, приемливи за капитал от втори ред.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg