Банките задължително ще уведомяват за промени в лихвите

1291
Банките задължително ще уведомяват за промени в лихвите

Правителството одобри днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, съобщиха от правителствената информационна служба. С него в българското законодателство ще се въведат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на три директиви (2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО) по отношение на банки-филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи.

Целта на директивата е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави-членки, които упражняват надзор върху банките и главно тези, които извършват дейност в няколко държави-членки, банкови групи или финансови холдинги, включващи дружества със седалища в различни държави-членки.

Измененията, отразени в проектозакона, са в отговор на финансовата криза, която подчерта необходимостта от по-добра координация между компетентните органи с цел осигуряване на цялата необходима информация при осъществяване на възложените им функции и за запазване на финансовата стабилност в отделните държави.

За усъвършенстване на системата за надзор върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави-членки, проектът въвежда изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне на адекватността на консолидирания собствен капитал.

В закона се определят детайлно условията, сроковете и редът за вземане на такива решения, както и механизмите за действие в случаите, когато не може да бъде постигнато съгласие между компетентните органи.

Законопроектът предвижда и създаването на надзорни колегии. Тяхната основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. Колегиите ще съдействат и за ефективното разпределение на правомощията между компетентните органи. Така ще бъдат предотвратени дублирането на надзорни изисквания и ще се осигури но-добро взаимодействие между тях.

Проектът урежда подробно случаите, при които Българската народна банка трябва да създаде надзорна колегия и случаите, при които тя участва в такава колегия, създадена от друг компетентен орган, както и нейните права и задължения във връзка с ръководството или участието й в надзорни колегии.

За подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на приемащата и изпращащата държава се предвижда възможност да бъде определен за значим даден клон, чрез който банка осъществява дейност в държава, различна от държавата, в която е лицензирана. Целта е да се даде възможност на компетентния орган на приемащата държава да получи достъп до цялата необходима информация за банката или банковата група, към която принадлежи клонът и която би могла да има съществено значение при упражняването на надзорните функции на този орган. В проекта са определени изчерпателно критериите и редът за определяне на даден клон като значим и конкретните правомощия на компетентните органи на приемащата и изпращащата държава при сътрудничеството и обмена на информация.

С измененията в проекта се предвижда БНБ като орган, който осъществява надзор върху банките в страната, да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави-членки, в които съответните банки осъществяват дейност. Изискването подчертава потенциалното въздействие, което могат да имат актовете на надзорния орган в другите държави-членки, за което сътрудничеството между отделните компетентни органи е от ключово значение. Проектът дава и правна основа на участието на БНБ в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система.

За подобряване на обмена на информация в проекта се урежда и изискването БНБ, когато е консолидиращ надзорен орган, да уведомява централните банки и органите, които осъществяват надзор върху финансовите пазари, финансовите институции и платежните системи в другите държави-членки при възникване на извънредна ситуация в България или друга държава-членка., в която дружества от групата или финансовия холдинг имат седалище или е установен значим клон. БНБ ще им предоставя и цялата информация, която е съществена за упражняване на техните функции.

Изменя се обхватът на дейността по придобиване на вземания, извършвана от банките и финансовите институции, съгласно Приложение 1 на Директива 2006/48/ЕО.

Подобрява се законовата уредба за защита на правата на банковите клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта, съответно кредитополучателя, при промяна на лихвите, а при кредитите - и при промяна на общите разходи, които засягат интереса на клиента.

Предвижда се законът да влезе в сила от 31 декември 2010 година. Държавите-членки следва да изготвят съответните актове за въвеждане на директивата в националните законодателства в срок до 31 октомври 2010 година.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Композитор
# 0
15:07 | 7 July 2010
Най-после излезе информация за промени в закона за кредитните институции. Без тези промени банките трябва да се разглеждат като група мошеници, които имат монополно положение на финансовите пазари. Бих предложил клиентите на подобни финансови институции да имат правото да променят едностранно лихвените и другите условия по сключените договори. При това банките няма да бъдат разглеждани като институции, които могат да участват на финансовите пазари. Изглежда, че опасенията от крах на банковата система в страната са доста големи. След като се разбра, че голяма част от министрите са доста богати и имат значителни суми в банкови депозити, те се притесняват да не им фалират банките и да си изгубят парите. Удачно би било и да се направи химн за финансовото министерство. Няма да има такъв само за МВР. Може да се запеят и песни за останалите министерства. Според една друга българска поговорка: Който пее, зло не мисли.
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg