Искров: БНБ има позитивни очаквания за развитието на икономиката

660
Искров: БНБ има позитивни очаквания за развитието на икономиката

БНБ има позитивни очаквания за развитието на икономиката през настояваща и следващата година. Фискалната позиция на страната е стабилна, както и данъчните приходи през първите три месеца на годината, което е индикатор, че икономическата активност продължава да нараства с устойчиви темпове.

Това е заявил управителят на БНБ Иван Искров пред участниците в пролетната среща на Асоциацията на банките в България в Сандански. Речта на Искров е публикувана на интернет страницата на БНБ.

Данните до месец март показват признаци на стабилизация и слабо подобрение на текущата сметка на платежния баланс. Износът на страната расте с високи темпове при забавяне на темповете на растеж на вноса. Притокът на капитали, в това число преки инвестиции, продължава да е много силен, отбелязва Искров.

Месечните данни за темповете на инфлация вече показват сигнали за затихване на инфлационните импулси, което дава основание да очакваме, че в края на годината ще достигнем инфлация в диапазона между 6 и 7%, посочва управителят на БНБ.

По думите му, наблюдават се първите признаци на отшумяване на сътресенията на финансовите пазари в САЩ, но е все още прекалено рано да се правят дефинитивни заключения.

Българската икономика показва, че е устойчива на влиянието на външното развитие на финансовите пазари и пазарите на суровини и храни. Макроикономическата рамка - основана на фиксиран валутен курс на лева към еврото в рамките на режим на паричен съвет, благоразумна фискална политика и провеждане на структурни реформи, показа, че е устойчива и успява да гарантира макроикономическа стабилност и растеж.

Паричният съвет и фиксираният валутен курс на лева към еврото при съществуващото обменно съотношение (1.95583 лева за 1 евро) ще са в основата на макроикономическата политика до присъединяването на страната към Еврозоната, посочва управителят на БНБ.

Банковата система е в добро състояние, но не трябва да сме самодоволни, а да продължим да поддържаме високо ниво на кредитни стандарти, казва Искров.

Той отбелязва, че регулярните доклади на ЕК и ЕЦБ от май 2008 г., които оценяват изпълнението на критериите за конвергенция и съответствието на националните правни рамки по отношение на икономическия и паричен съюз, в частта за България съдържат положителна оценка както за напредъка, така и за степента на изпълнение на конвергентните критерии.

Първите сътресения на международните финансови пазари се появиха в началото на август 2007 г., когато фискалната позиция на България бе стабилна, отбелязва управителят на БНБ. По думите му непосредственото влияние на сътресенията на международните пазари се проявиха върху краткосрочните лихвени проценти в страната.

Като друго отражение Искров посочва увеличението на рисковите премии вследствие на международната финансова турболенция и нарасналата несигурност и спекулации за нейния възможен ефект върху развиващите се икономики. Искров отбелязва и въздържането от някои търговски банки да откриват дълги позиции в левове, като покриват продажбите си на евро за левове с обратна покупка на спот. Този необоснован страх, породен от, както вече се видя, спекулативните твърдения за уязвимостта на страните с висок дефицит по текущата сметка, доведе до намаляване на предлагането на левове и увеличение на левовите лихвени проценти, казва управителят на БНБ.

По думите му, като цяло, доверието между българските банки се запази, като обемите на междубанковия пазар дори нараснаха от началото на 2008 г., след слабо намаление през последното тримесечие на 2007 г. - вследствие на определена несигурност и спекулации.

БНБ продължи да изкупува резервна валута (евро) от търговските банки, като през 2007 г. тя бе на рекордното ниво от 2.5 млрд. евро (8.6% от БВП). Тази тенденция се запазва и през първите четири месеца на 2008 г.

Банките, опериращи в страната, продължиха да имат достъп до международните финансови пазари. От август 2007 г. до март 2008 г. те са увеличили заемите си от чужбина с 2.2 млрд. евро. Нарасналата несигурност по отношение на достъпа и цената на чуждестранното финансиране накара банките да влязат в по-силна конкуренция за местните депозити, които растат със стабилни темпове. Това доведе до нарастване на цената на местните депозити (в левове и евро) в степен, значително по-голяма от нарастването на цената на финансиране от международните пазари.

По-високата цена на ресурса на търговските банки, естествено, бе пренесена в цената на кредита за домакинствата и фирмите - особено ясно тази тенденция се вижда при потребителския кредит в евро и жилищния кредит в левове, коментира Искров.

От началото на 2008 г. наблюдаваме слабо забавяне на темповете на растеж на кредита, като в края на годината очакваме да е около 40%. Нарастването на лихвените проценти по кредита не води до влошаване на обслужването на кредитите. Работните заплати растат със стабилни темпове (около 17.6% за 2007 г.). Печалбите в корпоративния сектор са на ниво, което позволява да бъдат понесени по-високите лихвени разходи, заявява управителят на БНБ.

По думите му благоприятната вътрешна икономическа среда, въпреки напреженията на международните пазари, бе добра основа за растеж на банковия сектор и запазване на неговата стабилност. Вследствие на нарастването на лихвените проценти в Еврозоната и повишаването на рисковата премия след средата на годината, както и на увеличението на минималните задължителни резерви от началото на септември, цената на ресурса на търговските банки слабо нарасна (от средно 2.6% за 2006 г. до 2.9% до 2007 г. и 3.4% през първото тримесечие на 2008 г.).

Печалбата на банковата система продължава да нараства вследствие на значителното нарастване на обема на кредитите, растежа на доходността на останалите лихвоносни активи, както и в малка степен от много слабото нарастване на лихвените проценти по кредитите.

Възвращаемостта на активите (ROA) през 2007 г. нарасна до 2.37% (при 2.15% за 2006 г.), като възвращаемостта на капитала (ROE) се запази на ниво, близко до това през предходната година - 23.9% през 2007 г., при 23.7% за 2006 г.). Качеството на портфейлите се запази, като процентът на редовните кредити дори нарасна от 93.9% в края на 2006 г. до 95.4% към 2007 г.

Бързият растеж на кредитните портфейли през годината бе компенсиран частично от увеличението на капитала на банките, което доведе до запазване на добра капиталова адекватност на системата - 13.9% към 2007 г. при 14.5% в края на 2006 г. Тези тенденции се запазват и през първото тримесечие на 2008 г.

Българската банкова система е доминирана от европейски банки, които нямаха директни експозиции и загуби от сътресенията на ипотечния пазар в САЩ. Поради това продължиха да предоставят ликвидност на българските си субсидиари и клонове. Българските банки нямат директна експозиция към ценни книжа, обезпечени с нискокачествени ипотечни кредити. Нещо повече, практиката на кредитиране в страната се различава коренно от практиките, които бяха прилагани в САЩ през последните години и са в основата на американските проблеми. Българските банки следват класическия модел на банкиране, като поддържат високи кредитни стандарти, независимо от силната конкуренция. Банките, опериращи в България, с местни и чуждестранни акционери, са в добро състояние, с адекватно ниво на ликвидност, капиталова адекватност и печалби, посочва управителят на БНБ.

Според него развитието до момента не дава основание да се счита, че нестабилността на международните финансови пазари ще има осезаем негативен ефект върху българската икономика. Данните от първите четири месеца на годината не показват сигнали за негативни развития в икономиката на страната.

Вече тече десети месец от началото на турболенциите на международните пазари. Това е достатъчно дълъг период, в който икономиката на страната показа, че е поставена на здрава основа и не може да има съмнения за адекватността на макроикономическата рамка и политика на страната, казва управителят на БНБ.

Източник: БТА, Снимка: БНБ

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg