Код

Данни за компанията

Предмет на дейност

Основни акционери

Сайт на компанията

Контакти

Последна цена 0.350
Средна цена 0.350
Промяна N/A
Мин-макс за деня 0.350/0.350
52-седмичен мин-макс N/A
Дневен обем 100
Конс. отчет
Неконс. отчет
P/E: 16.190 15.980
P/S: 1.110 2.610
P/B: 2.140 2.140
RoA: 0.070 0.080
EBITDA: 63630.000 56823.000
Печалба: 32929.000 33375.000

Новини за компанията

Поликристалните панели на Соларпро холдинг се произвеждат по колиценз с компанията BYD
Дружеството оптимизира дейността си и предвижда навлизане на македонския фотоволтаичен пазар
Соларпро холдинг АД реализира над 37 млн. лв приходи от дейността си към третото тримесечие на 2011 г.