Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София

Код 5BD

Данни за компанията

Предмет на дейност

Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти

Основни акционери

Еврохолд България АД-София 18.43% ЕТ Селект-Илия Михайлов-Гурково 8.53% Investor TFI SA - Полша 5.65% ЕТ Аскент-Пламен Пенчев 5.08%

Сайт на компанията

www.bulland.org

Контакти

02/980 14 26, 987 68 45

Последна цена 0.979
Средна цена 0.979
Промяна N/A
Мин-макс за деня 0.979/0.980
52-седмичен мин-макс N/A
Дневен обем 60
Конс. отчет
Неконс. отчет
P/E: 16.190 15.980
P/S: 1.110 2.610
P/B: 2.140 2.140
RoA: 0.070 0.080
EBITDA: 63630.000 56823.000
Печалба: 32929.000 33375.000

Новини за компанията

Булленд Инвестмънтс ще разпредели по 0.096 лева брутен дивидент на акция, а ФНИ България - по 0.2129 лева
Успешни бизнесмени от други икономически сектори и отрасли пренасочиха десетки милиони левове в земеделието
Последната сделка по позицията е на цена от 0.77 лв., определяща дивидентна доходност от 12.4 на сто