Fadata: Предстои промяна в правилата на играта

12858
Fadata: Предстои промяна в правилата на играта

Слав Тодоров има над 12 години опит в застрахователния сектор. Във Fadata е от 2010 г., като през това време е заемал различни длъжности в компанията и е ръководил някои от най-големите проекти за имплементация на INSIS.

В момента фокусът му е основно върху намиране на архитектурни решения, оптимизация и бизнес трансформация за бъдещи и настоящи клиенти на Fadata.

Преди да се присъедини към компанията Слав е натрупал опит в застраховането в компании като HealthMarkets, Тhe Mega Life and Health, Chesapeak Life и Ernst&Young.

Има висше образование по застраховане и актюерство от САЩ и магистратура по управление на информационни технологии и иновации от Великобритания. Вижте какво сподели той пред екипа ни: 

Г-н Тодоров, накратко какво представлява системата INSIS и по какъв начин подобрява работата на застрахователните компании?

За да отговоря на този въпрос, е добре първо да поговорим за това с какво се занимават застрахователните компании. В основата на застраховането винаги е била идеята за прехвърляне и споделяне на риска между група от хора. Всъщност самите застрахователни компании играят ролята на катализатор това да се случи. За целта, разбира се, прибират своя дял от платените премии.

В тази си роля идва необходимостта от платформа, на която да се администрират ефективно рисковете, или казано на разбираем език – застрахователните полици и съпътстващите ги щети. Тук идва и ролята на системата INSIS. Ние предоставяме една надеждна и модерна плаформа за управление на продуктите, които даден застраховател предлага, продажбите им, администриране на полиците към тези продукти и обработка на щетите, когато те настъпят.

Към момента в Европа има над 40 компании, които предлагат подобни на нашите услуги. С гордост мога да заявя, че нашата система заема челно място в класацията на двете най-уважавани анализаторски фирми – Gartner и Celent. Няколко предимства отличават нашия софтуер от този на конкурентите.

На първо място INSIS е изцяло базиран на микросервизи – нещо, което е изключително важно, за да разполагат нашите клиенти с пълен контрол върху всеки един аспект на платформата. На второ място ние притежаваме дългогодишен опит в застраховането на много пазари, което води след себе си много богат набор от функционалности, нужни на всеки застраховател. Към днешна дата имаме над 65 успешни проекта в различни сфери на застраховането в България и чужбина.

Това ни дава много добър поглед върху нуждите на нашите клиенти. Може би най-същественото преимущество е, че INSIS поддържа животозастраховането, общото и здравното застраховане в една платформа – нещо, което никой от нашите конкуренти не предлага към момента и няма аналог на пазара. Така нашите клиенти получават не само добър софтуер, но и надеждна система за управление и развитие на бизнеса си.

До каква степен бъдещето на бизнеса като цяло ще зависи от внедряването на автоматизираните системи?

Застрахователните компании вече дълги години разчитат на ИТ системи за управление на бизнеса си. Това няма да се промени, даже напротив. В случая въпросът по-скоро е какъв микс от системи е необходим, за да предоставят застрахователите на своите клиенти ниво на услуги и продукти най-близко до техните нужди и същевременно това да става по начин, който е най-удобният и подходящ за даден клиент.

С навлизането на новите технологии очакванията на хората се променят. Когато отидох за първи път в Америка, единственият начин за връзка със семейството ми в България беше през уличен телефон с предплатена карта за минути. Днес прекарвам 70% от времето си в пътуване и броят на каналите за комуникация е нараснал многократно – имаме Skype, Viber, Snapchat и т.н. Смарт телефоните вече са необходимост, а не лукс. Всички тези промени водят със себе си две неща.

От една страна - нарастващи очаквания на клиентите за начина им на комуникиране със застрахователните компании, от друга страна - вътрешен натиск в самите компании за по-модерни решения, които са интуитивни, дават по-добра видимост над бизнеса и по-лесен контрол над процесите. Наред с това наблюдаваме бум в използването на социалните мрежи и количеството неструктурирани данни, налични в тях.

Способността за събиране, извличане, трансформиране и анализиране на тази информация ще позволи на застрахователите по-високо ниво на автоматизация, по-точна оценка на рисковете и изцяло идивидуализирани продукти, съобразени с нуждите на конкретния клиент. За да могат тези нови тенденции да разгърнат изцяло потенциала си, бизнесът трябва да стъпи на модерни ИТ платформи, които да го позволят. Внедряването им, от своя страна, ще доведе до оптимизиране на вътрешните процеси и разходи.

Какъв според вас е потенциала на блокчейн технологията? Може ли да се сравни това явление с появата на феномена интернет?

Блокчейн стана популярен покрай криптовалутите и със сигурност показа големия потенциал, с който разполага. Вече виждаме как тази технология набира скорост в приложението си във финансовия сектор. Оттам нататък, вече става атрактивна и за всички останали сектори.

Що се отнася до застраховането, компаниите тепърва ще откриват нови и нови приложения на блокчейн. В мометна повечето застрахователи са на етап проучване и дефиниране на бизнес кейс, който да оправдае инвестициите в тази насока. Според нашите проучвания, а и според водещите анализаторски компании, истински възход на нови приложения, базирани на тази технология, ще настъпи в следващите 2-4 години, а след 2025 г. вече ще наблюдаваме широко приложение и стандартизиране на блокчейн и смарт контракти.

Всъщност това, в което ние виждаме истински потенциал, е свързано с изместването на фокуса на застраховане от стандартизирани продукти към силно идивидуализирани такива. В този смисъл, вашият и моят застрахователен пакет ще се различават изцяло на база персонализираните ни нужди.

Например, необходимост от застраховка за имущество при нова покупка или автоматична промяна на застрахователните параметри на автомобила според употребата му (колко често карате, откъде докъде, по работа или за удоволствие) – неща, които са силно специфични за всеки човек. Така че, да, със сигурност блокчейн и предимствата, които дава, ще променят правилата на играта. Дали обаче може да стигнем толкова далеч, че да го наречем нов феномен тип „интернет“, тепърва предстои да разберем.

С какво трябва да се съобразяват застрахователните компании при процеса на внедряване на нова система?

Много неща трябва да се вземат под внимание при внедряване на нова система. Важно е да се избере надежден партньор за внедряването, силен екип, който да спомогне за гладкото имплементиране, ясно дефинирани изисквания, подходяща система. Тези изисквания са валидни за всеки подобен проект и има много материали по темата, с който човек може да се запознае.

Аз обаче искам да засегна един малко по-различен аспект, който често бива пренебрегван, а именно факторът бъдеще. Обикновено внедряването на нова застрахователна система за администриране на полици е дългосрочна инвестиция, тъй като е свързано с доста работа и не малки финансови разходи. Предвид това много внимателно трябва да се анализират не само сегашните възможности на дадена платформа, но и потенциалът, с който тя разполага, за да отговори на бъдещи нужди.

Gartner имат доклад, в който се следят всички нови технологии, които излизат на пазара, а те са стотици, дори хиляди. Преди обаче да станат широко разпространени и използвани от бизнеса, трябва да мине един така наречен период на съзряване на тези технологии. Според вида на технологията това съзряване може да отнеме 3, 5 или дори 10 години.

През този период много от тези технологии ще отпаднат и ще бъдат заменени с други. В този динамичен пейзаж е много трудно да се предскаже кое ще е следващото революционно откритие, което ще промени изцяло застрахователния пазар. Затова е много важно застрахователите да са наясно с тези рискове и да инвестират в платформи, които имат добре изградени еко системи от партньори и клиенти.

От ключово значение е компаниите да търсят платформи, които предлагат високо ниво на свързаност, или с други думи такива, към които лесно могат да се интегрират външни системи. Това е важно, защото независимо каква технология излезе на пазара, застрахователите ще могат лесно и бързо да я интегрират в бизнес модела си.

И съответно, когато дадена технология вече не е необходима, тя ще може да се изолира без да нарушава бизнес процесите в компанията. Всичко това е възможно, когато основната застрахователна платформа е базирана на микросервизи, покритие на целия бизнес домейн и гъвкави бизнес процеси. Компоненти, които са изцяло налични в INSIS.

Въпреки, че централата на Fadata се намира в Лондон, звената за разработки и обслужване на клиенти са базирани в София. Предстоящото излизане на Великобритания от ЕС може ли да промени този модел и крие ли рискове за бизнеса ви?

Към момента не виждаме големи рискове в отделянето на Великобритания от ЕС. Всъщност, по време на 28-годишното си развитие, фирмата не се е ограничавала само до работа в рамките на Европа. Ако погледнем назад, ще видим, че Fadata винаги е имала офиси извън Европейския съюз - Сърбия, Русия, Аржентина, Тайланд и др.

Самият бизнес модел на компанията диктува, че определящият фактор за наличието на даден офис в конкретна страна е това колко ключов е пазарът в нашата стратегия за растеж. В момента имаме активни представителства в 7 страни. Същото се отнася и за имплементациите на системата и договорите, които сключваме.

С гордост мога да заявя, че INSIS като платформа се ползва на 4 континета, в над 35 държави. С наличието на такъв микс ние винаги сме имали глобален поглед над застрахователния бизнес, а не само тясно фокусиран върху конкретна страна. Това е и едно от основните преимущества на компанията и представлява предпоставка за нашия успех и гаранция за бъдещото развитие на системата.

За Fadata Group

Fadata Group е лидер в предоставянето на софтуерни решения за застрахователните компании на глобално ниво. В тази изключително динамична индустрия Fadata Group помага на застрахователите да бъдат по-конкуренти на пазара чрез внедряване на дигитални процеси, необходими за по-бързото и по-ефективно свързване с техните клиенти и партньори.

Според анализи на Gartner & Celent, Fadata Group е водещ доставчик на висок клас решения за бизнеса с клиенти в над 30 държави в EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) и Латинска Америка.

Централният офис на Fadata Group се намира в Лондон, а звената за разработки и обслужване на клиенти са базирани в София. В рамките на Европа компанията разполага с още няколко офиса. Fadata Group работи с широка международна партньорска мрежа, която включва BearingPoint, Charles Taylor InsureTech, EVRY, EY, Infosys, Sollers и Tieto.  

През 2017 г. Fadata придобива Impeo, разширявайки портфолиото си с услуги. Инвеститори във Fadata Group са The Riverside Company, глобална компания за частни капиталови инвестиции, и Charles Taylor plc., глобален доставчик на застрахователни услуги, базиран в Лондон. 

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...