Финансови пазари

Изменение за деня
0.00%
Изменение за периода
0.00%
Последна промяна
в ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение