Възражда ли се потенциалът на акциите от ЦИЕ?

1766
Възражда ли се потенциалът на акциите от ЦИЕ?

© Unsplash.com

В края на годината поглеждаме към прогнози и анализи за 2022 г.

Къде да инвестираме, кои пазари, икономики и сектори се очаква да имат най-добро представяне?

Анализаторите на Експат Асет Мениджмънт коментараха за Profit.bg пазара на акции в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Финансовата институция, която управлява 11 борсово търгувани фонда, следващи индекси на акции от реагиона, смята, че ЦИЕ се очертава като атрактивен в следващите 12 месеца. Ето защо:

В последното десетилетие акциите от развиващите се пазари в Централна и Източна Европа са с атрактивни оценъчни съотношения (valuations) и са силно подценени спрямо справедливата им стойност.

Преди пандемията от COVID-19 инвеститорите започнаха да пренасочват капиталите си към тях в търсене на по-висока доходност и увеличаване на риск апетита, водени от опасенията за прегряване на икономиките на развитите страни от Западна Европа и Северна Америка и очакванията за предстояща здравословна корекция там.


В разгара на разразилата се през 2020 г. пандемия основните индекси на пазари на акции в ЦИЕ отчетоха спадове от над 50% и бяха масово разпродадени в общата несигурност. Последвалото глобално възстановяване в резултат от безпрецедентно големите фискални пакети, които се приеха в отговор на COVID-19 пандемия, разработените ваксини и заложените в бюджетите правителствени мерки за справяне с кризата, доведе до покачване в нивата на акциите в района на ЦИЕ през последната една година до предпандемичните нива и възроди темата за неизчерпания потенциал в икономиките от региона.

Въпреки преобладаващата икономическа несигурност, причинена от COVID-19, пазарите в ЦИЕ са в режим на възстановяване и поскъпват значително.

Indices VS MSCI Emerging MarketsНа фона на наблюдаваното дотук значително повишение, хипотезата за фундамента на държавите от ЦИЕ е още актуална и инвестиционният рационал не е изчерпан, отчитайки и по-доброто представяне на страни, като Унгария, Полша, Словения и България, спрямо бенчмарковия индикатор на MSCI.

Проучване на Международния валутен фонд от тази година обобщава, че рядко се наблюдава икономическо покачване от бедност към богатство с бързи темпове, затова отчетеното през последните 5 години движение в тази посока на икономиките от страните от бившия Съветски блок е силен индикатор за икономически бум.

За да може страна да се класифицира като напреднала икономика, са необходими приходи на глава от населението от над 17 000 долара и нито година без растеж в БВП преди пандемията. Най-високо в класацията е Полша с 15 000 долара, следвана от Унгария и Словения.

Полша, Чехия и Унгария, заедно с Гърция, трябва да са основни бенефициенти от фонда на ЕС за възстановяване от пандемията от COVID-19. Дългосрочният бюджет на ЕС, заедно с NextGenerationEU (NGEU) — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъдат най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа.

Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 2.018 трилиона евро.

PMI

                Източник: Bloomberg 2021

Държавите в региона на ЦИЕ са основно производствени икономики, където средно 15-20% от БВП се формира от фабрични продукции и до 60% от търговия и експорт. Анализаторите очакват среден ръст в БВП от 5.5% за страните в Източна Европа през 2021 г.

 
Държавите в региона се характеризират с по-голям икономически растеж от Западна Европа, както и други развиващи се региони, като Латинска Америка, съчетан с предимствата и защитата на членството в ЕС. Основните страни в региона, като Полша, Унгария, Чехия, Словакия и Румъния, растат по-бързо от всеки регион в света, с изключение на Азиатско-тихоокеанския регион.

Разгледано сегментирано по индустрии, финтех и гейминг са отраслите с най-голямата работна сила за Европа с 63% работещи резиденти източноевропейски граждани за чуждестранни компании. През последното десетилетие регионът се затвърди като бизнес хъб за световни IT компании, които се възползват от високообразованата работна ръка с конкурентно заплащане, довели до успешната бизнес синергия в Европа.

Туризмът също e отрасъл с висока тежест в икономиките за държави, като Гърция и Хърватия, например, където посещаемостта за изминалия летен сезон е дори над нивата преди пандемията, отчасти и поради по-труднодостъпната алтернатива на екзотичните дестинации. Темпът на ваксинация в развиваща се Европа също се ускори след сравнително слабото начало.Капиталовите пазари и финансовата индустрия също отчитат подем, като български, румънски и полски емитенти бяха повторно допуснати до търговия (cross-listings) на най-реномираните световни борси – събитие, което е малко вероятно да остане прецедент.

Голям инвеститорски интерес предизвика основаната през 2005 г. в Букурещ компания UiPath за роботи и софтуер, която успешно реализира първично публично предлагане на NASDAQ тази година. От друга страна, Варшавската фондова борса е предпочитана като място за търговия от много емитенти от Източна Европа заради високата си дигитализация, общата европейска надзорна рамка, относително ниските си разходи за допускане до търговия и най-вече международната си инвеститорска конюнктура.

Миналата година именно във Варшава се листна полската компания за електронна търговия Allegro, която направи второто по големина IPO в Европа през 2020 г. на стойност 2.7 милиарда долара, и най-голямото в ЦИЕ от 2007 г.


                 Източник: Bloomberg 2021


                  Източник: Bloomberg 2021                Източник: Bloomberg 2021              Източник: Bloomberg 2021


Графиките обобщават оценичните съотношения на основните индекси на акциите на по-големите икономики от региона, съпоставяйки ги със световния бенчмарк за развиващите се пазари на MSCI. Пазарът на акции в ЦИЕ се характеризира с емисии, търгувани по-ниско от финансовия си фундамент (value stocks), висока дивидентна доходност и силна концентрация в по-цикличните сектори като финанси, енергетика и материали, които се движат в тясна връзка с цялостната макроикономическа среда на икономиките на държавите.

Въпреки всички положителни предпоставки, инвеститорите все още са предпазливи към експозиция в акции от ЦИЕ основно и заради сянката на лош политически имидж и корупция в някои от тях, но политическата прогноза за района е в посока подобряване на регулациите, по-висока прозрачност и затягане на законността.

Освен силните макроикономически данни, движещи глобалния приток на инвеститори в икономиките на ЦИЕ, развиващата се регулаторна рамка също играе решаваща роля. Една от по-големите пречки, които исторически възпрепятстваха трансграничните инвестиции в ЕС – включително региона на ЦИЕ, беше липсата на подходяща регулаторна хармонизация. След финансовата криза от 2008 г. бяха положени огромни усилия за стандартизиране на редица процеси на търговия.

Как да се възползваме?

Развиващите се европейски пазари донесоха силна възвръщаемост за инвеститорите тази година на фона на техните ниски оценъчни отношения, адаптивни монетарни и фискални стимули и ръст на ваксинираните.

Апетитът към пазара на акции от ЦИЕ продължава да е силен сред световните инвеститори, много от които търсят възвръщаемост на фона на безпрецедентно ниските лихвени проценти и нестабилността на някои от по-големите пазари. Входящите потоци също се усилиха, след като водещи бенчмарк индекси включиха в композицията си държави от ЦИЕ.

Такъв беше случаят с Румъния, която се включи в индексите на развиващите се пазари на глобалния доставчик на индекси FTSE Russell, след като повиши статута й до развиващ се пазар през септември 2019 г. Това помогна на румънския капиталов пазар и икономика да привлече допълнителни инвестиции през изминалите 2 години.

При нежелание да се носи специфичният риск на дадена компания, добра инвестиционна алтернатива са борсово търгуваните фондове, които репликират индексите на основните държави в ЦИЕ, дават експозиция към целия пазар на акции и се търгуват с гарантирана ликвидност в тесни спредове.

Експат Асет Мениджмънт управлява семейство от такива борсово търгувани фондове (ETF), покриващи пазарите на акции в 11 държави от Централна и Източна Европа. Тези фондове се търгуват на БФБ и на борсата във Франкфурт и предоставят уникална възможност за български и международни инвеститори да получат диверсифицирана и ликвидна експозиция към страните от региона, преодолявайки редица недостатъци, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

11-те пасивни индексни фонда покриват най-големите индекси от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция.

Характеристики на ETF-ите на Експат:

• Съответстващи на UCITS директивата
• Пасивно следващи индекси на акции
• От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност
• Използващи метода на директно физическо репликиране

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства авторите не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в материала. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Българският бизнес

Всичко по темата Прогнози 2022

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg