Бургас с още 600 дка за индустриален и логистичен парк

1289
Бургас с още 600 дка за индустриален и логистичен парк

© Pixabay

Правителството даде съгласие седем имота - частна държавна собственост, намиращи се в Южната промишлена зона на Бургас, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД (НКИЗ).

От своя страна НКИЗ ще апортира тези имоти в капитала на „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД. Дружеството е създадено в партньорство с Община Бургас.

Изчерпването на капацитета на зоната налага да се търсят нови терени за производствени цели. Община Бургас разполага с подходящ терен в Южна промишлена зона, а с обединяването на общинските и държавните имоти, чрез апортирането им в капитала на дружеството, би се обособила нова територия с обща площ от 600 дка.


По този начин ще се обособи подходяща за производствена дейност зона, в непосредствена близост до пристанище и с добре развита нова пътна инфраструктура.

Чрез Областния управител на Стара Загора държавата ще придобие безвъзмездно чрез дарение от община Мъглиж правото на собственост върху имоти - частна общинска собственост, с обща площ 400 кв. м. Имотите представляват най-вътрешният пояс I на санитарно-охранителната зона около водовземни съоръжения: сондажи и минерален извор.

Имотите стават публична държавна собственост в съответствие с изискванията на чл. 15 от Закона за водите. Така ще се гарантира опазването на съоръженията и минералната вода от находище „Ягода“ в с. Ягода, община Мъглиж.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат своя дял от сграда в село Варвара, община Септември, област Пазарджик. Имотът не се използва от дружеството и не е необходим за основната му дейност. Продажбата на 70 кв. м застроена площ ще се извърши чрез пряко договаряне с дружество, което притежава останалата част от сградата. Общата застроена площ на имота е 180 кв. м.

Отчуждават се имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на пътните надлези за жп участък Пловдив - Бургас, в землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, което ще се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на Национална Компания „Железопътна инфраструктура“. Решението предвижда, чрез пряко договаряне да бъдат продадени два имота във Варна и Сливен. С продажбата им холдингът ще може частично да погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост“.

Решението е част от мерките за финансово стабилизиране на националния железопътен превозвач, като се цели ускорена продажба на всички неоперативни активи на дружеството.

Правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, се прехвърля безвъзмездно на община Генерал Тошево, област Добрич. Имотът
се намира в гр. Генерал Тошево, ул. „Добри Орли“ и е с площ от 598 кв. м, ведно с построената в него сграда на два етажа, със застроена площ от 319 кв. м. В момента той е под управление на областния управител на област Добрич.

Община Генерал Тошево ще използва имота за осигуряването на работни помещения за нуждите на общинската администрация и обособяването на ж.п. спирка „Генерал Тошево“.

Променя се статутът на имот от публична в частна държавна собственост и се прехвърля на община Ловеч за предоставяне на образователни услуги чрез Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Ловеч. Имотът в общинския център е терен с площ 8 591 кв. м и построени в него 8 сгради. Досега е бил в управление на Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги - град Ловеч, към Министерството на образованието и науката, но е освободен.

Той не се ползва за провеждане на учебни занятия и по тази причина е с отпаднала необходимост за системата на предучилищното и училищното образование.

За срок от 10 години имот - публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на община Враца. Имотът се намира в местността „Долна лъка“ и представлява част от териториалния обхват на археологическа единична недвижима културна ценност „Селище от ранния неолит“, с категория „национално значение“.

С предоставянето на имота на община Враца ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Враца.

Статутът на имот, управляван от Министерството на здравеопазването за нуждите на Регионалната здрава инспекция (РЗИ) - Габрово, се променя
от публична в частна държавна собственост. Имотът се намира в град Севлиево и представлява терен с площ 650 кв. м, заедно с построените в него три сгради.

Теренът и сградите не изпълняват първоначалните си функции и са изгубили качеството си на имоти - публична държавна собственост. За сметка на РЗИ - Габрово ще бъде премахната една от тях поради лошото й състояние при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Също така правителството предлага на Народното събрание да вземе решение за продажба на три обособени части от „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот. Те са неоперативни активи, нямат пряко отношение и не са необходими за реализиране на производствената и търговска дейност на дружеството, не се използват, рушат се и изискват допълнителни разходи за поддръжка.

След решението на Народното събрание процедурата за продажба на имотите ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg