BGBX40

BGBX40 е индекс, който се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца. Изчислението на BGBX40 стартира от 01 януари 2014 г.

Изменение за деня
0.92%
Изменение за периода
0.92%
Последна промяна
30.09 в 16:59ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение