BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
-0.10%
Изменение за периода
-0.10%
Последна промяна
22.10 в 17:15ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
22-10-2018 17:15 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 17:14 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 16:59 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 16:44 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 16:29 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 16:14 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 15:59 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 15:44 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 15:29 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 15:14 ч. 117.030 -0.10%
22-10-2018 14:59 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 14:44 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 14:29 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 14:14 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 13:59 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 13:44 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 13:29 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 13:14 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 12:59 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 12:44 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 12:29 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 12:14 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 11:59 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 11:44 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 11:29 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 11:14 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 10:59 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 10:44 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 10:29 ч. 117.150 0.00%
22-10-2018 10:14 ч. 117.150 0.00%