BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
-0.11%
Изменение за периода
-0.11%
Последна промяна
09.07 в 15:14ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
09-07-2020 15:14 ч. 131.130 -0.11%
09-07-2020 14:59 ч. 131.130 -0.11%
09-07-2020 14:44 ч. 131.130 -0.11%
09-07-2020 14:29 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 14:14 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 13:59 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 13:44 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 13:29 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 13:14 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 12:59 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 12:44 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 12:29 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 12:14 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 11:59 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 11:44 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 11:29 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 11:14 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 10:59 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 10:44 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 10:29 ч. 131.270 0.00%
09-07-2020 10:14 ч. 131.270 0.00%