BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
-0.70%
Изменение за периода
-0.70%
Последна промяна
20.04 в 17:15ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение