BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
0.21%
Изменение за периода
0.21%
Последна промяна
18.01 в 17:15ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
18-01-2019 17:15 ч. 120.210 0.21%
18-01-2019 17:14 ч. 120.210 0.21%
18-01-2019 16:59 ч. 120.210 0.21%
18-01-2019 16:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 16:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 16:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 15:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 15:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 15:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 15:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 14:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 14:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 14:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 14:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 13:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 13:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 13:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 13:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 12:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 12:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 12:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 12:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 11:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 11:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 11:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 11:14 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 10:59 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 10:44 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 10:29 ч. 119.960 0.00%
18-01-2019 10:14 ч. 119.960 0.00%