BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
0.52%
Изменение за периода
0.52%
Последна промяна
23.05 в 14:44ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
23-05-2019 14:44 ч. 121.410 0.52%
23-05-2019 14:29 ч. 121.410 0.52%
23-05-2019 14:14 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 13:59 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 13:44 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 13:29 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 13:14 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 12:59 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 12:44 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 12:29 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 12:14 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 11:59 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 11:44 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 11:29 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 11:14 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 10:59 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 10:44 ч. 121.530 0.62%
23-05-2019 10:29 ч. 120.780 0.00%
23-05-2019 10:14 ч. 120.780 0.00%