BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
0.31%
Изменение за периода
0.31%
Последна промяна
30.09 в 16:59ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение