BGREIT

BGREIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

Изменение за деня
0.19%
Изменение за периода
0.19%
Последна промяна
22.06 в 14:29ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
22-06-2018 14:29 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 14:14 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 13:59 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 13:44 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 13:29 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 13:14 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 12:59 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 12:44 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 12:29 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 12:14 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 11:59 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 11:44 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 11:29 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 11:14 ч. 114.870 0.19%
22-06-2018 10:59 ч. 114.770 0.10%
22-06-2018 10:44 ч. 114.650 0.00%
22-06-2018 10:29 ч. 114.650 0.00%
22-06-2018 10:14 ч. 114.650 0.00%