SOFIX

SOFIX е най-старият борсов индикатор на Българска фондова борса. Началната дата на неговото изчисление е 20 октомври 2000 г. Днес в неговото изчисление попадат 15 компании. Това са: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Индустриален Холдинг България, Фонд за недвижими имоти България, Доверие Обединен Холдинг, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена, Химимпорт и Сирма Груп Холгинг. Промяната в базата на изчислението на индекса се прави два пъти в годината.

Изменение за деня
0.79%
Изменение за периода
0.79%
Последна промяна
22.02 в 17:15ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
22-02-2019 17:15 ч. 582.490 0.79%
22-02-2019 17:14 ч. 582.490 0.79%
22-02-2019 16:59 ч. 581.380 0.60%
22-02-2019 16:44 ч. 580.810 0.50%
22-02-2019 16:29 ч. 579.740 0.31%
22-02-2019 16:14 ч. 581.380 0.60%
22-02-2019 15:59 ч. 579.940 0.35%
22-02-2019 15:44 ч. 578.470 0.09%
22-02-2019 15:29 ч. 579.950 0.35%
22-02-2019 15:14 ч. 579.950 0.35%
22-02-2019 14:59 ч. 579.950 0.35%
22-02-2019 14:44 ч. 579.950 0.35%
22-02-2019 14:29 ч. 578.690 0.13%
22-02-2019 14:14 ч. 577.440 -0.09%
22-02-2019 13:59 ч. 577.440 -0.09%
22-02-2019 13:44 ч. 577.440 -0.09%
22-02-2019 13:29 ч. 576.010 -0.33%
22-02-2019 13:14 ч. 576.010 -0.33%
22-02-2019 12:59 ч. 575.650 -0.40%
22-02-2019 12:44 ч. 575.650 -0.40%
22-02-2019 12:29 ч. 576.110 -0.32%
22-02-2019 12:14 ч. 574.950 -0.52%
22-02-2019 11:59 ч. 574.950 -0.52%
22-02-2019 11:44 ч. 574.950 -0.52%
22-02-2019 11:29 ч. 574.950 -0.52%
22-02-2019 11:14 ч. 574.950 -0.52%
22-02-2019 10:59 ч. 575.660 -0.39%
22-02-2019 10:44 ч. 575.660 -0.39%
22-02-2019 10:29 ч. 576.110 -0.32%
22-02-2019 10:14 ч. 577.940 0.00%