SOFIX

SOFIX е най-старият борсов индикатор на Българска фондова борса. Началната дата на неговото изчисление е 20 октомври 2000 г. Днес в неговото изчисление попадат 15 компании. Това са: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Индустриален Холдинг България, Фонд за недвижими имоти България, Доверие Обединен Холдинг, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена, Химимпорт и Сирма Груп Холгинг. Промяната в базата на изчислението на индекса се прави два пъти в годината.

Изменение за деня
0.27%
Изменение за периода
0.27%
Последна промяна
23.04 в 12:44ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
23-04-2018 12:44 ч. 660.220 0.27%
23-04-2018 12:29 ч. 660.220 0.27%
23-04-2018 12:14 ч. 660.220 0.27%
23-04-2018 11:59 ч. 660.030 0.24%
23-04-2018 11:44 ч. 661.940 0.53%
23-04-2018 11:29 ч. 662.240 0.58%
23-04-2018 11:14 ч. 661.160 0.41%
23-04-2018 10:59 ч. 661.160 0.41%
23-04-2018 10:44 ч. 660.860 0.37%
23-04-2018 10:29 ч. 660.530 0.32%
23-04-2018 10:14 ч. 660.720 0.35%