SOFIX

SOFIX е най-старият борсов индикатор на Българска фондова борса. Началната дата на неговото изчисление е 20 октомври 2000 г. Днес в неговото изчисление попадат 15 компании. Това са: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Индустриален Холдинг България, Фонд за недвижими имоти България, Доверие Обединен Холдинг, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена, Химимпорт и Сирма Груп Холгинг. Промяната в базата на изчислението на индекса се прави два пъти в годината.

Изменение за деня
0.79%
Изменение за периода
0.79%
Последна промяна
30.09 в 16:59ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение