SOFIX

SOFIX е най-старият борсов индикатор на Българска фондова борса. Началната дата на неговото изчисление е 20 октомври 2000 г. Днес в неговото изчисление попадат 15 компании. Това са: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Индустриален Холдинг България, Фонд за недвижими имоти България, Доверие Обединен Холдинг, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена, Химимпорт и Сирма Груп Холгинг. Промяната в базата на изчислението на индекса се прави два пъти в годината.

Изменение за деня
-0.10%
Изменение за периода
-0.10%
Последна промяна
09.07 в 12:59ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
09-07-2020 12:59 ч. 447.720 -0.10%
09-07-2020 12:44 ч. 447.720 -0.10%
09-07-2020 12:29 ч. 447.720 -0.10%
09-07-2020 12:14 ч. 447.790 -0.09%
09-07-2020 11:59 ч. 447.790 -0.09%
09-07-2020 11:44 ч. 447.790 -0.09%
09-07-2020 11:29 ч. 447.790 -0.09%
09-07-2020 11:14 ч. 448.090 -0.02%
09-07-2020 10:59 ч. 448.090 -0.02%
09-07-2020 10:44 ч. 447.790 -0.09%
09-07-2020 10:29 ч. 448.160 -0.01%
09-07-2020 10:14 ч. 448.010 -0.04%