SOFIX

SOFIX е най-старият борсов индикатор на Българска фондова борса. Началната дата на неговото изчисление е 20 октомври 2000 г. Днес в неговото изчисление попадат 15 компании. Това са: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Индустриален Холдинг България, Фонд за недвижими имоти България, Доверие Обединен Холдинг, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена, Химимпорт и Сирма Груп Холгинг. Промяната в базата на изчислението на индекса се прави два пъти в годината.

Изменение за деня
-0.08%
Изменение за периода
-0.08%
Последна промяна
20.09 в 17:15ч.
Период:
Зареждане...

Исторически данни

Дата Стойност Изменение
20-09-2018 17:15 ч. 627.080 -0.08%
20-09-2018 17:14 ч. 627.080 -0.08%
20-09-2018 16:59 ч. 626.640 -0.15%
20-09-2018 16:44 ч. 627.120 -0.08%
20-09-2018 16:29 ч. 626.760 -0.13%
20-09-2018 16:14 ч. 626.340 -0.20%
20-09-2018 15:59 ч. 626.570 -0.16%
20-09-2018 15:44 ч. 626.840 -0.12%
20-09-2018 15:29 ч. 626.710 -0.14%
20-09-2018 15:14 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 14:59 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 14:44 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 14:29 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 14:14 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 13:59 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 13:44 ч. 626.490 -0.18%
20-09-2018 13:29 ч. 626.880 -0.11%
20-09-2018 13:14 ч. 626.880 -0.11%
20-09-2018 12:59 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 12:44 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 12:29 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 12:14 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 11:59 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 11:44 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 11:29 ч. 626.800 -0.13%
20-09-2018 11:14 ч. 627.110 -0.08%
20-09-2018 10:59 ч. 627.110 -0.08%
20-09-2018 10:44 ч. 627.110 -0.08%
20-09-2018 10:29 ч. 627.420 -0.03%
20-09-2018 10:14 ч. 627.600 0.00%