Румен Вътков: Пазарът на имоти се наложи като един от основните двигатели на икономиката

4009
Румен Вътков: Пазарът на имоти се наложи като един от основните двигатели на икономиката

С Румен Вътков, собственик и управител на строителна фирма Румен Вътков, както и председател на Сити ДивелъпмънтАДСИЦ разговяряме за предстоящото първоначално увеличение на капитала на дружеството, проектите на компанията, както и за пазара на недвижими имоти у нас.

Защо решихте да наберете капитал чрез Българска фондова борса?

Със създаването на дружеството, учредителите се стремят да постигнат синергия между два динамично развиващи се сектора на българската икономика – строителството и капиталовия пазар.

Развитието на строителния сектор през последните години налага на успешните фирми в бранша да търсят нови възможности за развитие на бизнеса извън ограничените собствени ресурси. Такива предоставят АДСИЦ, които се налагат като удачен алтернативен инструмент за привличане на капитал. Същевременно и капиталовият пазар в България се развива и създава нови възможности за емитенти и инвеститори.

Чрез излизането на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ на Българска фондова борса, неговите учредители желаят да споделят успеха от дейността си с широк кръг инвеститори като едновременно с това създадат условия за по-нататъшно възходящо развитие на своя бизнес.

Какви средства планирате да наберете от първоначалното увеличение на капитала на дружеството?

Настоящото първо (“първоначално”) увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции се извършва в изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 3 и чл. 13 от ЗДСИЦ и съгласно решението на учредителното събрание на Дружеството. „Сити дивелъпмънт” АДСИЦ планира първоначално увеличението на капитала да бъде в размер на 1 700 000 лв., чрез издаването на 170 000 обикновени, бзналични акции.

В тази сума са включени и предвидените съгласно ЗДСИЦ първоначално задължително увеличение от 30% на собствения капитал, който към момента възлиза на 500 000 лв. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на Дружеството (инвестиции в недвижими имоти, отговарящи на критериите на дружеството, с цел тяхното изграждане и/или реновиране, управление и получаване на доход от продажбата и/или управлението им). Основният пазар, касаещ дейността на Дружеството, е пазарът на недвижими имоти и по-специално пазарът на жилищни имоти.

Какви проекти има дружеството към настоящия момент?

Дейността на дружеството е насочена основно към инвестиране в изграждане на жилищни, търговски, бизнес и спортни имоти. Към настоящия момент „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ инвестира в строителството на две сгради:

Жилищна сграда в гр. София, ж. к. „Перлите” (м. ”Кръстова вада”), УПИ ІV-606. Сградата (РЗП – 4 600 кв. м) се състои от три секции по 4 етажа: секция „А” се състои от големи апартаменти с площ над 100 кв. м, секция „Б” се състои от стандартни 2-стайни апартаменти (60-75 кв. м), секция „В” са тристайни апартаменти (две спални) с площ 60-75 кв. м. Тези жилища са предназначени преди всичко за чуждестранни купувачи. Едната от секциите е специално проектирана според изискванията на потенциални клиенти от Великобритания и Ирландия. Предвидено е построяването на 45 бр. апартаменти и 18 бр. гаражи. Началото на строителството на жилищна сграда е края на м. октомври 2006 г.. В комплекса, в непосредствена близост до сградата, вече са изградени и ще могат да се ползват от бъдещите собственици фитнес-център, басейн, тенис кортове и магазини. „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ ще придобие право на строеж за построяване на 11 бр. апартаменти и 2 бр. гаражи.

Жилищна сграда в гр. София, ж. к. „Овча купел” (стара част), УПИ-294, кв. 234А, на ъгъла на ул. „Летовищна” и ул. „Зелена ливада”. Сградата (РЗП – 1 728 кв. м) е на четири етажа и се състои от 12 бр. апартаменти и 9 бр. гаражи, 1 бр. един магазин (офис) и фитнес-зала (в сутерена). Началото на строителството на жилищна сграда е в края на м. октомври 2006 г. Предвижда се приключване на архитектурната част (вкл. инсталации) – м. октомври 2007 г. и цялостно завършване, включително получаване на Разрешение за ползване – м. април - май 2008 г. „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ ще придобие право на строеж за построяване на 3 бр. апартаменти, 1 бр. гараж, 1 бр. магазин (офис) и 1 бр. фитнес-зала.

Каква е стойността на всеки един от тях и кога ще бъдат реализирани?

Предвижда се и за двете сгради приключването на архитектурната част (вкл. инсталации) – да бъде през м. октомври 2007 г., а цялостно завършване, включително получаване на Разрешение за ползване – м. април - май 2008 г.

Общата стойност на двата проекта възлиза на около 2 000 000 млн. лв.

Как се разви през миналата година пазарът на недвижими имоти в България и какви са тенденциите за настоящата?

Българският пазар на имоти се наложи като един от основните двигатели на икономиката през последните три години. Той ще става все по-атрактивен, главно заради членството ни в ЕС, големите инфраструктурни и туристически проекти и налагащата се експанзия на нискотарифни авиокомпании.

Присъединяването на страната към Общността предполага участието на един нов за нея и с огромни мащаби пазар. Възходяща динамика във всички пазарни сектори, макар и с различна интензивност, е факт.

За разлика от последните няколко години, когато строителството растеше два или три пъти по-бързо от икономиката като цяло, през 2006 година секторът постепенно забавя ръста си до под двуцифрена стойност. През 2006 година строителството продължи да привлича все по-голяма част от преките чуждестранни инвестиции в страната. От общо 4015 млрд. евро чуждестранни инвестиции в страната, за закупуването на недвижимо имущество са използвани - 1.2 млрд. EUR.

България се утвърди като атрактивно място, в което си струва да се инвестира в имот, поради което търсенето на имоти от страна на чужденци на жилища от типа „Втори дом” или с цел преселване ще се задълбочава. Едновременно с жилищните имоти, инвестиционната активност се насочва към промишлените обекти, както и към изграждането на търговски и развлекателни центрове.

Перспективен е и пазарът на земя, където цените ще продължат да растат заради изчерпването на строителните терени, от една страна, а от друга, промените в законодателството улесняват покупко/продажбата на земеделската земя.

Развитието на пазара на местното търсене се очертава също като съществена част от този процес. Тенденциите за ръст на българската икономика предполагат и ръст в доходите на населението. Повишеният жизнен стандарт неминуемо оказва влияние и върху търсенето на имоти. Същото се засилва и от чисто психологическа гледна точка, предвид традиционното предпочитание на българите към собственост в недвижими имоти.

Ние очакваме интересът към пазара на имоти в България да се увеличи през следващата година и между 2007 г. и 2010 г. страната да остане атрактивна инвестиционна дестинация. Въпреки отчитаната понижена доходност от сделки с имоти у нас през 2006 г. спрямо миналата, прогнозите са, че с навлизането на нови инвеститори след 1 януари 2007 г. пазарът на имоти в България ще се разшири. Данните на НСИ сочат, че средните цени на жилищата у нас са се повишили с 9.3% през първото тримесечие на т. г. спрямо четвъртото на миналата година.

Споделяме мнението на агенциите за недвижими имоти, че през тази година ще има плавно покачване на цените от 8 до 20% в зависимост от вида на имотите. Може да се очаква и застой на цените на некачествено построени и стари апартаменти, както и неатрактивните жилища с лошо разположение.

Очакваме значителен ръст в сегмента на СПА-туризма. Като перспективни считаме районите около Велинград, Хисар, Боровец, Разлог или Добринище. Балнеологията е във фокуса на австрийски, германски, италиански, дори испански инвеститори. Трябва да се подчертае, че тези обекти ще работят целогодишно и ако се оправи инфраструктурата, може да привличат над средната класа туристи и купувачи.

Смятате ли, че интересът към акционерните дружества със специална инвестиционна цел ще се повишава?

Секторът на Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) продължава да се развива. Броят на новите дружества към 01.01.2007 г. е над 40, от които търгуваните на БФБ са повече от 30. Активите на тези дружества са нараснали над 2.5 пъти за деветте месеца на 2006 година. От началото на т. г. продължава тенденцията за поява на нови такива. Необходимо е да се подчертае, че тези дружества преминаха първоначалния етап на своето развитие – покупка на терени и стартиране изграждането на различни обекти, в резултат все повече дружества раздават девиденти, а това е и целта на всеки инвеститор.

Бързото увеличаване на броя на такива дружества, както и на размера на техния капитал, недвусмислено показва, че те са обект на постоянен и нарастващ интерес. Освен това тези дружества са своеобразно убежище за капиталите при понижаване на цените на борсата. Случилото се на БФБ през последните седмици недвусмислено показва това настроение сред инвеститорите.

Как ще се развива според Вас Българската фондова борса през 2007 г.?

2006 година приключи със сериозни успехи в развитието на българския капиталов пазар. SOFIX не само премина считаната за психологическа граница от 1000 пункта, но достигна 1200 пункта. По-новият и по-широкообхватен индекс – BG40, удвои стойността си за по-малко от две години, като на последната търговска сесия за годината той достигна 199.88 пункта.

Оборотите също отбелязаха стабилен ръст, а пазарната капитализация достигна 15 млрд. лева, или 31 на сто от БВП. За цялата година този показател бележи нарастване от впечатляващите 82 на сто.

Процесите на консолидация активно се развиват в ЕС и нашите очаквания са БФБ да бъде придобита (или да се слее) от по-голяма борса. Това неминуемо ще увеличи възможностите за набиране на капитал от сравнително малки дружество като „Сити дивелъпмънт” АДСИЦ.

Може би ще е добре и формирането на специален индекс за акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Така инвеститорите ще имат постоянен поглед върху тяхното развитие.

„Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ е дружество, създадено в началото на 2007 г. с цел секюритизация на недвижими имоти съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Инициатор за създаването му е строителна фирма ЕТ „Румен Вътков-ІІ”, която за повече от 15 години активно присъствие на софийския строителен пазар си е създала име с отличното качество на своите сгради и коректност към своите клиенти, партньори и работници. За периода на активна дейност фирмата е построила и предала в най престижните райони на София сгради с обща разгъната застроена площ над 120 000 кв м.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg