Стефан Райчев: Общото събрание на Меком определи минимална цена от 2.2 лв. на предлаганите нови акции

2713
Стефан Райчев: Общото събрание на Меком определи минимална цена от 2.2 лв. на предлаганите нови акции

В средата на ноември емисията на Меком АД бе регистрирана в Централен депозитар, а съвсем скоро се очаква и становището на КФН относно проспекта за първично публично предлагане на дружеството. За дейността, инвестиционните намерения на фирменото ръководство, финансовото състояние на компанията и подробностите около предстоящото IPO, разговаряме със Стефан Райчев, президент на Меком АД.

Г-н Райчев, коя е фирма Меком АД и какъв е предметът й на дейност?

За Меком АД началото на дейността започва на 22 септември 1906 г., като през 2006 г. компанията отпразнува своя 100-годишен юбилей. Фирмата се намира в Силистра. Местоположението й, в богата на селскостопанска продукция Добруджа, дава възможност за бързо и печелившо развитие. В настоящия момент разполагаме със собствени обработваеми площи, фуражен завод, модерен свинекомплекс, угоителни стопанства за овце, агнета, едър рогат добитък и биволи.

През 1993 г. е извършена основна реконструкция, след което новата кланична линия и цехът за разфасовки на агнешко и свинско месо получават лиценз № 1901021 за износ в страните от Европейския съюз. Следвайки новите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и в съответствие със завишените санитарно-хигиенни условия, през 1999 г. фирмата получава лиценз и за износ на термообработени колбаси и деликатеси. Компанията е приватизирана през 1998 г.

От 1999 г. до 2004 г. се прави генерална реконструкция и модернизация на целия комбинат на стойност около 25 млн. евро. В експлоатация се пускат редица кланични линии като: нова кланична линия за телета, биволи и щрауси., нова кланична линия за агнета и овце, нова кланична линия за свине, нова кланична линия за зайци и нови технологични линии за колбаси и деликатеси.

Президент и мажоритарен собственик на Меком АД съм аз, като работя в месокомбината още от 12 май1980 г. На 21 февруари 2006 г. бях избран за Бизнесмен на България за 2005 година. От март 2006 г. съм и почетен консул на Румъния в България, със седалище Силистра.

Как сте организирали производствения процес, като се започне от снабдяването с фураж, до готовата продукция?

Дружеството е добре вертикално интегрирана компания, която развива собствено земеделие с 20 000 дка. обработваема площ, притежава фуражен завод и собствен свинекомплекс с капацитет 35 000 – 40 000 свине, както и собствена ферма за биволи – 300 бр. майки и 1 500 – 2 000 броя за угояване. В активите влизат още ферми за овце, агнета и ярета, с капацитет 35 000 – 42 000 животни, плюс месопреработвателно предприятие, намиращо се на територията на Силистра.

Предприятието включва кланица за агнета (с капацитет от 600-650 бр./час), кланица за свине (с капацитет от 180 – 220 бр./час), кланица за телета/биволи (с капацитет от 40-50 бр./час), кланица за щрауси (с капацитет от 35-40 бр./час) и кланица за зайци (с капацитет от 600-1 000 бр./час).

Компанията разполага и с 4 специализирани линии за транжиране на горепосочените видове животни, както и с модерни цехове за производство на всички видове колбаси и деликатеси и с необходимия капацитет за производството им - малотрайни колбаси (25-30 тона / смяна), шунки и нераздробени деликатеси (15-20 тона/ смяна) и сурово сушени деликатеси (17–23 тона / смяна).

За цялото производство на всички видове меса и колбаси дружеството НАССР. Изнасяме продукцията си в Европейския съюз още от 1993 година и сме единственото предприятие от България, което е в група „А” т.е. до момента само Меком АД изнася деликатеси и сурово сушени колбаси в страните от ЕС.

Колко са служителите на компанията и какъв е производственият капацитет на месокомбината?


Във всички структури на Меком АД работят около 1100 човека, а само в месокомбината около 540 човека. За капацитета на фирмата вече разговаряхме.

Какви сертификати притежава компанията?

Първият сертификат, издаден от ЕС за износ на агнешко месо и свинско месо и различните видове разфасовки, е още от 1993 г. След приватизацията на компанията през 1998 г. и направените инвестиции за около 24-25 млн. евро, Меком АД получи и следните европейски лицензи под № BG1901021: Лиценз за износ на щраусово месо, Лиценз за износ на биволско и телешко месо, Лиценз за износ на ярешко месо, Лиценз за износ на заешко месо, Лиценз за износ на конско месо, Лиценз за износ на всички видове колбаси и деликатеси.

Какъв е пазарният Ви дял и какъв очаквате да е в средносрочен план?

Като експортно ориентирана фирма нямаме сериозна конкуренция в страната. При експорт на агнета, ярета, овце държим пазарен дял над 60%, в експорта на щраусово месо делът ни е 100 %, при експорта на биволи, телета сме с дял от над 80%, в експорта на заешко месо делът ни е над 90%. Пазарен дял от над 90% държим в износа на колбаси и деликатеси.

Както виждате, пазарният дял в експорта на различните видове стоки е твърде висок, сравнен с другите фирми в България. Но не забравяйте, че сме на този пазар вече 14-15 години .

Фирмата има изградени традиции, контакти, имидж пред доста международни компании от ЕС. Дори с много от големите фирми вече не подписваме и прословутите договори, достатъчно е един телефонен разговор, съобщение по електронната поща, факс и експортът е осъществен. Познаваме се лично и дори да възникнат някакви проблеми, то те се решават бързо. Колкото до вътрешния пазар, силно присъствие имаме в деликатесния сектор на колбасите и не правим компромиси с качеството, за да продаваме на цена 3-4 лв./кг.

Пазарният ни дял в ценовия сегмент при различните колбаси от над средните надвишава 15% и този дял ще продължава чувствително да расте. Затова ще разширим мощностите си в този сектор. Но няма да крия, че експортните цени на колбасите и деликатесите са доста по-високи от тези, които продаваме у нас.

Кои са основните Ви български и чужди конкуренти и какви са конкурентните им предимства?

За експорт в страните от ЕС определено мога да заявя, че за момента няма такива в България. Може би ще се появят през следващите няколко години. На вътрешния пазар в производството на колбаси, разбира се, има добри предприятия, които правят хубави колбаси в по-скъпата ценова листа над 6-7 лв./кг.

Какъв процент от продукцията Ви е ориентирана за износ и кои са основните експортни дестинации? Каква е тенденцията?

Говорих вече за износа, а страните са Англия, Германия, Италия, Франция, Испания, Малта, Гърция, Швейцария, Турция, Румъния, Кипър, Хърватия и др. Над 65% от продукцията, която се произвежда в Меком АД се експортира в горепосочените страни. Ако говорим за тенденцията, дружеството ще продължава да атакува международните пазари както в ЕС, така и в дестинации като Украйна, Русия, Молдова, Турция.

Какво е финансовото състояние на компанията и какви са прогнозните Ви очаквания в средносрочен план?

От началото на годината досега, приходите от основната дейност са около 58 млн. лв., а до края на годината очакваме да достигнат около 63-66 млн. лв. Иначе, за цялата година от холдинга очакваме приходи от над 100 млн. лв. Целта ни е до 2-3 години приходите на Меком АД да достигнат около 140-150 млн. лв. и нетна печалба за 2007 г. около 4 млн. лв, а през 2009 г. – 10 млн.лв.

Кога да очакваме одобрения проспект от КФН и може ли да споделите подробности около предстоящото IPO – дати, размер на емисията, цени и др.?

Очакваме проспектът да бъде одобрен или в края на тази година, или в началото на 2008 г. Минималната цена на предлаганите акции от увеличаването на капитала на Меком АД, определена съгласно решение на Общото събрание на емитента, е 2.20 лв/бр. Под тази цена няма да могат да бъдат записвани акции от настоящата емисия.

Сумата, която се очаква да бъде набрана е минимум 22 000 000 лв. Тя ще бъде използвана за изпълнение на инвестиционната програма през следващите две години - главно в разширяване на мощностите в месопреработвателния сектор, маркетинг, дистрибуция на Румънския пазар, разширяване и модернизация на хибридните линии на свинекомплекса, където в момента отглеждаме около 40 000 прасета, разширяване на фермите за отглеждане на биволи – майки и модернизация на угоителния сектор за мъжки биволи (за клане).

Не е тайна, че разполагаме с много модерни кланични линии за свине, телета, биволи, агнета, ярета, зайци на Балканския полуостров като цяло, одобрени за експорт в страните от ЕС. В този сектор нямам нужда от нови инвестиции, поне в близките 10 години.

Имаме намерение да инвестираме сериозна сума в месопреработвателния сектор и в съседните на България страни. Естествено, че няма да разчитаме само на средствата, привлечени от ІРО-то, а ще увеличим инвестициите и със собствени средства.

Защо решихте да станете публична компания?

Ние сме голямо предприятие, експортно ориентирано от 9-10 години, с направени инвестиции от порядъка на 30–40 млн. лв. през последните години. Въпреки всичко вече не се съревноваваме с български фирми от бранша, а нашите конкуренти са водещи европейски фирми. Затова ще продължим инвестиционната си програма и то точно в такива продукти, деликатеси, където няма сериозна конкуренция в ЕС, а при животните към биволите, агнетата, яретата, щраусите, зайците и т. н. Нормално е подобна фирма да търси публичност не само в България, а и навън.

Обмисляте ли разширяване на дейността с придобиване на други месокомбинати в страната?

Не обмисляме придобиването на други месокомбинати в България, защото сме сред големите фирми в страната и на Балканския полуостров както по капацитет, така и по технологии. Най-вероятно ще закупим месокомбинат в съседните страни на България, но не за производство на колбаси, позволете ми да го запазя в тайна.

Притежавате и два хотела, може ли да споделите защо решихте да диверсифицирате дейността си в това направление и как се развива инвестицията?

Да, единият хотел „Дръстър” – 5 звезди го построих през 2005 г., и е на брега на Дунав. До края на годината към него ще функционира и яхтено пристанище, както и място за приставане на големи туристически кораби. Смело мога да заявя, че подобен хотел с пристанище е рядкост по цялото поречие на Дунав.

Вторият хотел беше на Златни пясъци, казвам беше, защото през ноември е разрушен до основи и вече се строи нов комплекс, който ще бъде с хотел 5 звезди и модерен жилищен комплекс с РЗП от 22000 м². Инвестицията ще бъде реализирана до 30 април 2008 г.

Хотелският бизнес не е основна дейност на Меком АД. Но защо реших на времето да инвестирам в хотелския бизнес? Честно казано, чувствах се много неловко, когато преди години представители на големи компании от различни страни посещаваха компанията и нямаше нормален хотел, където да ги настаня. Дори имаше и случай с гости-бизнесмени от САЩ, които настаних в хотел Златна Добруджа и след половин час се наложи да ги водя във Варна, за да пренощуват.

Не съжалявам за двете инвестиции, защото се оказаха и след влизането на България в Европейския съюз доста перспективни.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg