Стефан Райчев: Общото събрание на Меком определи минимална цена от 2.2 лв. на предлаганите нови акции

2770
Стефан Райчев: Общото събрание на Меком определи минимална цена от 2.2 лв. на предлаганите нови акции

В средата на ноември емисията на Меком АД бе регистрирана в Централен депозитар, а съвсем скоро се очаква и становището на КФН относно проспекта за първично публично предлагане на дружеството. За дейността, инвестиционните намерения на фирменото ръководство, финансовото състояние на компанията и подробностите около предстоящото IPO, разговаряме със Стефан Райчев, президент на Меком АД.

Г-н Райчев, коя е фирма Меком АД и какъв е предметът й на дейност?

За Меком АД началото на дейността започва на 22 септември 1906 г., като през 2006 г. компанията отпразнува своя 100-годишен юбилей. Фирмата се намира в Силистра. Местоположението й, в богата на селскостопанска продукция Добруджа, дава възможност за бързо и печелившо развитие. В настоящия момент разполагаме със собствени обработваеми площи, фуражен завод, модерен свинекомплекс, угоителни стопанства за овце, агнета, едър рогат добитък и биволи.

През 1993 г. е извършена основна реконструкция, след което новата кланична линия и цехът за разфасовки на агнешко и свинско месо получават лиценз № 1901021 за износ в страните от Европейския съюз. Следвайки новите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и в съответствие със завишените санитарно-хигиенни условия, през 1999 г. фирмата получава лиценз и за износ на термообработени колбаси и деликатеси. Компанията е приватизирана през 1998 г.

От 1999 г. до 2004 г. се прави генерална реконструкция и модернизация на целия комбинат на стойност около 25 млн. евро. В експлоатация се пускат редица кланични линии като: нова кланична линия за телета, биволи и щрауси., нова кланична линия за агнета и овце, нова кланична линия за свине, нова кланична линия за зайци и нови технологични линии за колбаси и деликатеси.

Президент и мажоритарен собственик на Меком АД съм аз, като работя в месокомбината още от 12 май1980 г. На 21 февруари 2006 г. бях избран за Бизнесмен на България за 2005 година. От март 2006 г. съм и почетен консул на Румъния в България, със седалище Силистра.

Как сте организирали производствения процес, като се започне от снабдяването с фураж, до готовата продукция?

Дружеството е добре вертикално интегрирана компания, която развива собствено земеделие с 20 000 дка. обработваема площ, притежава фуражен завод и собствен свинекомплекс с капацитет 35 000 – 40 000 свине, както и собствена ферма за биволи – 300 бр. майки и 1 500 – 2 000 броя за угояване. В активите влизат още ферми за овце, агнета и ярета, с капацитет 35 000 – 42 000 животни, плюс месопреработвателно предприятие, намиращо се на територията на Силистра.

Предприятието включва кланица за агнета (с капацитет от 600-650 бр./час), кланица за свине (с капацитет от 180 – 220 бр./час), кланица за телета/биволи (с капацитет от 40-50 бр./час), кланица за щрауси (с капацитет от 35-40 бр./час) и кланица за зайци (с капацитет от 600-1 000 бр./час).

Компанията разполага и с 4 специализирани линии за транжиране на горепосочените видове животни, както и с модерни цехове за производство на всички видове колбаси и деликатеси и с необходимия капацитет за производството им - малотрайни колбаси (25-30 тона / смяна), шунки и нераздробени деликатеси (15-20 тона/ смяна) и сурово сушени деликатеси (17–23 тона / смяна).

За цялото производство на всички видове меса и колбаси дружеството НАССР. Изнасяме продукцията си в Европейския съюз още от 1993 година и сме единственото предприятие от България, което е в група „А” т.е. до момента само Меком АД изнася деликатеси и сурово сушени колбаси в страните от ЕС.

Колко са служителите на компанията и какъв е производственият капацитет на месокомбината?


Във всички структури на Меком АД работят около 1100 човека, а само в месокомбината около 540 човека. За капацитета на фирмата вече разговаряхме.

Какви сертификати притежава компанията?

Първият сертификат, издаден от ЕС за износ на агнешко месо и свинско месо и различните видове разфасовки, е още от 1993 г. След приватизацията на компанията през 1998 г. и направените инвестиции за около 24-25 млн. евро, Меком АД получи и следните европейски лицензи под № BG1901021: Лиценз за износ на щраусово месо, Лиценз за износ на биволско и телешко месо, Лиценз за износ на ярешко месо, Лиценз за износ на заешко месо, Лиценз за износ на конско месо, Лиценз за износ на всички видове колбаси и деликатеси.

Какъв е пазарният Ви дял и какъв очаквате да е в средносрочен план?

Като експортно ориентирана фирма нямаме сериозна конкуренция в страната. При експорт на агнета, ярета, овце държим пазарен дял над 60%, в експорта на щраусово месо делът ни е 100 %, при експорта на биволи, телета сме с дял от над 80%, в експорта на заешко месо делът ни е над 90%. Пазарен дял от над 90% държим в износа на колбаси и деликатеси.

Както виждате, пазарният дял в експорта на различните видове стоки е твърде висок, сравнен с другите фирми в България. Но не забравяйте, че сме на този пазар вече 14-15 години .

Фирмата има изградени традиции, контакти, имидж пред доста международни компании от ЕС. Дори с много от големите фирми вече не подписваме и прословутите договори, достатъчно е един телефонен разговор, съобщение по електронната поща, факс и експортът е осъществен. Познаваме се лично и дори да възникнат някакви проблеми, то те се решават бързо. Колкото до вътрешния пазар, силно присъствие имаме в деликатесния сектор на колбасите и не правим компромиси с качеството, за да продаваме на цена 3-4 лв./кг.

Пазарният ни дял в ценовия сегмент при различните колбаси от над средните надвишава 15% и този дял ще продължава чувствително да расте. Затова ще разширим мощностите си в този сектор. Но няма да крия, че експортните цени на колбасите и деликатесите са доста по-високи от тези, които продаваме у нас.

Кои са основните Ви български и чужди конкуренти и какви са конкурентните им предимства?

За експорт в страните от ЕС определено мога да заявя, че за момента няма такива в България. Може би ще се появят през следващите няколко години. На вътрешния пазар в производството на колбаси, разбира се, има добри предприятия, които правят хубави колбаси в по-скъпата ценова листа над 6-7 лв./кг.

Какъв процент от продукцията Ви е ориентирана за износ и кои са основните експортни дестинации? Каква е тенденцията?

Говорих вече за износа, а страните са Англия, Германия, Италия, Франция, Испания, Малта, Гърция, Швейцария, Турция, Румъния, Кипър, Хърватия и др. Над 65% от продукцията, която се произвежда в Меком АД се експортира в горепосочените страни. Ако говорим за тенденцията, дружеството ще продължава да атакува международните пазари както в ЕС, така и в дестинации като Украйна, Русия, Молдова, Турция.

Какво е финансовото състояние на компанията и какви са прогнозните Ви очаквания в средносрочен план?

От началото на годината досега, приходите от основната дейност са около 58 млн. лв., а до края на годината очакваме да достигнат около 63-66 млн. лв. Иначе, за цялата година от холдинга очакваме приходи от над 100 млн. лв. Целта ни е до 2-3 години приходите на Меком АД да достигнат около 140-150 млн. лв. и нетна печалба за 2007 г. около 4 млн. лв, а през 2009 г. – 10 млн.лв.

Кога да очакваме одобрения проспект от КФН и може ли да споделите подробности около предстоящото IPO – дати, размер на емисията, цени и др.?

Очакваме проспектът да бъде одобрен или в края на тази година, или в началото на 2008 г. Минималната цена на предлаганите акции от увеличаването на капитала на Меком АД, определена съгласно решение на Общото събрание на емитента, е 2.20 лв/бр. Под тази цена няма да могат да бъдат записвани акции от настоящата емисия.

Сумата, която се очаква да бъде набрана е минимум 22 000 000 лв. Тя ще бъде използвана за изпълнение на инвестиционната програма през следващите две години - главно в разширяване на мощностите в месопреработвателния сектор, маркетинг, дистрибуция на Румънския пазар, разширяване и модернизация на хибридните линии на свинекомплекса, където в момента отглеждаме около 40 000 прасета, разширяване на фермите за отглеждане на биволи – майки и модернизация на угоителния сектор за мъжки биволи (за клане).

Не е тайна, че разполагаме с много модерни кланични линии за свине, телета, биволи, агнета, ярета, зайци на Балканския полуостров като цяло, одобрени за експорт в страните от ЕС. В този сектор нямам нужда от нови инвестиции, поне в близките 10 години.

Имаме намерение да инвестираме сериозна сума в месопреработвателния сектор и в съседните на България страни. Естествено, че няма да разчитаме само на средствата, привлечени от ІРО-то, а ще увеличим инвестициите и със собствени средства.

Защо решихте да станете публична компания?

Ние сме голямо предприятие, експортно ориентирано от 9-10 години, с направени инвестиции от порядъка на 30–40 млн. лв. през последните години. Въпреки всичко вече не се съревноваваме с български фирми от бранша, а нашите конкуренти са водещи европейски фирми. Затова ще продължим инвестиционната си програма и то точно в такива продукти, деликатеси, където няма сериозна конкуренция в ЕС, а при животните към биволите, агнетата, яретата, щраусите, зайците и т. н. Нормално е подобна фирма да търси публичност не само в България, а и навън.

Обмисляте ли разширяване на дейността с придобиване на други месокомбинати в страната?

Не обмисляме придобиването на други месокомбинати в България, защото сме сред големите фирми в страната и на Балканския полуостров както по капацитет, така и по технологии. Най-вероятно ще закупим месокомбинат в съседните страни на България, но не за производство на колбаси, позволете ми да го запазя в тайна.

Притежавате и два хотела, може ли да споделите защо решихте да диверсифицирате дейността си в това направление и как се развива инвестицията?

Да, единият хотел „Дръстър” – 5 звезди го построих през 2005 г., и е на брега на Дунав. До края на годината към него ще функционира и яхтено пристанище, както и място за приставане на големи туристически кораби. Смело мога да заявя, че подобен хотел с пристанище е рядкост по цялото поречие на Дунав.

Вторият хотел беше на Златни пясъци, казвам беше, защото през ноември е разрушен до основи и вече се строи нов комплекс, който ще бъде с хотел 5 звезди и модерен жилищен комплекс с РЗП от 22000 м². Инвестицията ще бъде реализирана до 30 април 2008 г.

Хотелският бизнес не е основна дейност на Меком АД. Но защо реших на времето да инвестирам в хотелския бизнес? Честно казано, чувствах се много неловко, когато преди години представители на големи компании от различни страни посещаваха компанията и нямаше нормален хотел, където да ги настаня. Дори имаше и случай с гости-бизнесмени от САЩ, които настаних в хотел Златна Добруджа и след половин час се наложи да ги водя във Варна, за да пренощуват.

Не съжалявам за двете инвестиции, защото се оказаха и след влизането на България в Европейския съюз доста перспективни.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...