Васил Велев : Между 5 и 8 млн. лв. годишно се инвестират в дружествата от Стара планина Холд

1744
Васил Велев : Между 5 и 8 млн. лв. годишно се инвестират в дружествата от Стара планина Холд

С Васил Велев* разговаряме за дружествата от структурата на Стара планина Холд, инвестициите на холдинговото дружество, Асоциацията на индустриалния капитал в България и продажбата на държавния дял от БФБ-София.

Настъпиха ли съществени промени в структурата на портфейла на Стара планина Холд през изминалата година и планирате ли придобиване на нови дружества или продажба на притежавани такива?

Не, няма съществени промени в структурата на нашия портфейл. Не планираме съществени промени и в бъдеще. Стара планина холд е създаден на 27 септември 1996 година под името Централен приватизационен фонд. В периода до 2000 година е изградена основата на нашия инвестиционен пакет, който включва главно предприятия от машиностроенето, електрохимията, парфюмерията и козметиката, текстилната и хранителната промишленост. Ръководството на холдинга се концентрира главно върху развитието на дъщерните и асоциираните дружества. Важна особеност за нашия холдинг е, че 5 от нашите предприятия са публични компании. Стара планина холд, заедно с Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ и М+С Хидравлик участват в определянето на индекса BG40, а М+С Хидравлик е и сред дружествата, включени в SOFIX. Наскоро получихме информация, че казанлъшкото предприятие формира и три от индексите на Dow Jones Wilshire Global Indexes.

На какво се дължи спадът на печалбата на холдинга за 2006 г. спрямо година по-рано?

От публикуваните отчети се вижда спад на печалбата на Стара планина холд АД през 2006 г. в сравнение с 2005 г., въпреки увеличението на печалбите на дъщерните дружества с 15%. Това се дължи на промяната в международните счетоводни стандарти. Методът на собствения капитал отпадна като алтернатива за отчитане на нашите инвестиции в индивидуалния отчет на дружеството, което наложи промяна в счетоводната политика по отношение на отчитането на инвестициите. Съветът на директорите на Стара планина холд АД реши да приеме отчитането на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия да се извършва по цена на придобиване (себестойност). Поради факта, че в повечето случаи акциите на тези предприятия са придобивани по време на масовата приватизация и са били използвани инвестиционни бонове за закупуването им, ръководството на холдинга счита, че историческата цена на тези акции е нереална, още повече че справедливата им стойност към 31.12.2006 г. е многократно по-голяма. Впрочем, това се вижда и от растежа на акциите на нашите предприятия на борсата, което е реален критерий за оценката на инвеститорите. Капитализацията на дъщерните и асоциираните дружества нарасна с повече от 50% от началото на 2007 година. Наскоро правихме преглед на критериите, на които трябва да отговаря една компания, за да се листва в сегмент А на официалния пазар. В момента Стара планина холд отговаря на 9 от 10-те критерия, посочени в правилника на Борсата, като не достига единствено обема търгувани акции.

Какви съществени инвестиции направихте в дружествата от холдинга през последните няколко години? Какво предстои?

Между 5 и 8 милиона лева всяка година са инвестирани в дружествата на холдинга до сега. М+С Хидравлик АД е водещ производител на орбитални хидравлични мотори. С пускането на новия производствен цех ще затвърдим достигнатите 8% от световния пазар на хидравлични мотори и ще увеличим пазарния си дял на при сервоуправленията. Новият фуражен цех в Славяна АД снижи значително себестойността на произвежданата продукция. В експлоатация влезе нова пречиствателна станция в русенското текстилно предприятие Фазан и т.н. Още по-мащабни инвестиционни проекти се предвиждат тази и следващата година в ХЕС, М+С Хидравлик и Елхим Искра, свързани с пускането на нови продукти, повишаване на производителността, капацитета и рентабилността на предприятията.

Планирате ли увеличение на капитала в някое от другите дружества, собственост на холдинга, подобно на това в Хидравлични елементи и системи и М+С Хидравлик?

Не е изключено, но към момента няма решения за сплит. Има решение за увеличаване на капитала на ХЕС с емисия акции на БФБ – София. Набраните средства ще се използват за много сериозен инвестиционен проект, чийто параметри ще бъдат публикувани през април с проспекта за публично предлагане.

Как присъединяването на България към ЕС се отрази на продажбите на дружествата на външните пазари?

2007 година започна с добър старт, като за първите два месеца отбелязваме продажби над планираните за периода. Над 60% от всички продажби дружествата на холдинга реализират в ЕС и до сега.

Колко дружества членуват в Асоциацията на индустриалния капитал в България? Какви са основните приоритети в дейността на асоциацията?

В АИКБ членуват над 950 големи и средни предприятия от реалния сектор (машиностроене, IT сектор, текстил, електротехника, хранително-вкусова промишленост, строителство, туризъм и др.) с персонал около 190 хил. души общо, както и 10 браншови камари, 40 холдингови структури в т.ч. и повечето публични компании у нас. Като представителна общност на емитентите у нас и член на UNIQUE (Съюз на публичните компании в Европа) Асоциацията провежда политика за развитие на капиталовите пазари и подобряване на корпоративното управление чрез усъвършенстване на правната рамка, насърчаване на доброволното изпълнение, интеграция на фондовата ни борса и др. Важни приоритети за нас подобряването на бизнес-средата чрез ограничаването на държавната намеса, свиването на сивия сектор, намаляване на данъчно-осигурителната тежест, развитие на инфраструктурата. Асоциацията провежда политика за насърчаване на инвестициите и иновациите. Нови предизвикателства са недостигът на човешки ресурси за реалния сектор и потребността от регулирана имиграция, както и готовността на бизнеса и администрацията за ефективно оползотворяване на еврофондовете. Съвсем нов приоритет е подпомагане и координиране участието на българския бизнес при разработване на относимото към дейността му законодателство в ЕС.

Как според Вас ще се отрази продажбата на държавния дял на БФБ-София върху публичните компании? Кой е най-удачният партньор?

Изминалата 2006 година бе изключително добра за регулирания пазар на ценни книжа в България. Този факт, повлиян и от присъединяването на България към Европейския съюз, постави на дневен ред въпроса за интеграцията на българската фондова борса, включително и приватизация на държавния пакет. Освен като развиващ се пазар с добри и ясни перспективи, България привлича интереса на чуждите борси и борсови обединения с въведения 10% корпоративен данък и нулевата ставка върху капиталовите печалби. Пазарната капитализация на БФБ – София е над 18 млрд. лв., което представлява 39% от брутния вътрешен продукт за 2006 година.

Независимо от бурното развитие през последните години, българският капиталов пазар все още остава малък и не особено атрактивен за големите инвеститори. Интеграцията на Българска фондова борса с голяма чужда борса несъмнено ще се отрази позитивно върху пазара. Много е важно обаче до какво ще доведе тази интеграция, тъй като до момента в Европа съществуват както добри, така и лоши примери за обединявания на пазари. Затова трябва да се прецени кой е най-подходящият партньор за Българска фондова борса. При продажбата на държавния дял трябва да се търси не просто най-добрата цена, а привличане на стратегически партньор, който да развие постигнатите досега успехи.

Най-успешният вариант за интегриране ще бъде този, при който пазар ще остане тук, а новият собственик ще подпомогне борсата основно с нови технологии и ноу-хау, ще осигури по-добра видимост на българския капиталов пазар пред чуждите инвеститори, а в резултат на това – по-евтин и технически обезпечен трансфер на капитали към нашия и съответно към чуждите пазари.

Независимо от възможните варианти по процедурата за продажба на държавния дял, инвестиционната общност в България очаква да бъдат избрани такива критерии за избор на кандидат, които да осигурят най-добри предимства за пазара в дългосрочен план: собствени платформи за търговия с акции и за търговия с деривати; лесен достъп от чужбина (роуминг ефект); пазарна капитализация – минимум 500 млрд. евро и годишен оборот – минимум 500 млрд. евро; членове на кандидатите да са поне 10 от 20-те най-големите инвестиционни банки в света; кандидатите да представят дългосрочен план и стратегия за развитие на БФБ, с който да се гарантира самостоятелното развитие на пазара в София (да се избегне ефекта при продажбата на Лисабонската борса); кандидатите да гарантират повишаване ликвидността и поевтиняване на услугите на местния пазар; създаване на ефективен клиринг и управление на риска.

*Васил Велев (47) е завършил факултета по автоматика на Техническия университет в София. Изпълнителен директор е на Стара планина холд АД от 1999 година. Член на управителните органи на редица търговски дружества, сред които са “М+С – 97” АД, “Унитраф” АД, “Интерфининвест” АД, “Бик холд” ООД, “Гарант 5” ООД и „Велев инвест” ЕООД. Председател е на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...