Кой печели и кой губи на валутните пазари

2775
Кой печели и кой губи на валутните пазари

Дълговата криза в Европа доведе до срив на курса на еврото срещу долара и исторически максимум на цената на златото. Инвеститорите се юрнаха да търсят сигурност както и започнаха да бягат от европейските активи заради по-високия риск.

Кои са най-добре представящите се валути, как инвестират българските играчи на валутните пазари и как българският инвеститор и спестител да диверсифицира портфейла си? На тези въпроси от Darikfinance.bg потърсиха за коментар четирима експерти: Цветослав Цачев, ръководител „Анализи" в ЕЛАНА Трейдинг, Георги Иванов от БенчМарк Финанс, Николай Игнатов от ДелтаСток и Енчо Стайков, главен дилър в СИБанк.

Цветослав Цачев, ръководител „Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

Кои са петте най-добре представящи се валути на световните пазари от кошницата?

Само две от основните валути успяват да се представят на висотата на долара от началото на годината. Това са японската йена и канадският долар, а факторите зад успеха им заедно с долара са обвързани най-вече с търсенето на по-нискорискови активи. Разбира се, трябва да се добави и постоянният ръст на китайския юан спрямо долара през последните години, но тази валута не се вписва в определението за свободно търгувана.

Какви са причините инвеститорите да ги предпочитат?

Един от факторите за успеха на долара е постепенното икономическо възстановяване в САЩ и предимството му пред еврото. Но през последните два месеца това остана на заден план, като е изместено от търсенето на сигурни активи във време на борсова корекция и дългови проблеми в Европа. Щатската валута беше убежище за инвеститорите и по време на драматичните седмици от кризата през 2008 г. Йената също се представяше добре поради чисто психологически причини.

Какви са тенденциите при българските инвеститори - кои са най-предпочитаните от тях валути и защо?

Еврото е най-популярната валута за спестявания в банки, което е напълно естествено след повече от 10 години на фиксиран курс на лева. Депозитите в долари се покачиха през последните месеци, но това е следствие от поскъпването на валутата, а не на търсене на спекулативни печалби. Хората се стремят към доход и стабилност, а не към възможности за краткосрочни печалби.

Как българските инвеститори да диверсифицират портфейлите си, така че да се защитят от поевтиняването на еврото?

Инвестициите в акции на американски компании вече са донесли такава защита през последната една година. Очаквам корекцията на борсите в чужбина да приключи в рамките на следващите един-два месеца. Така че и нови покупки на щатски акции биха допринесли за диверсификация на портфейла, въпреки възможността от краткосрочна корекция на долара. Българските акции, които биха се възползвали от ръста на долара, са сравнително малко и също са повлияни от общата конюнктура на пазарите си. Това ограничава много възможностите за диверсификация.

Златото в момента се сочи за най-добрия вариант за защита на портфейла. И е така до момента, в който фундаменталните фактори от търсенето на реалната суровина не провокират силното му поевтиняване. Спекулативният елемент при златото е достатъчно висок, за да измести ползите от диверсификация на инвеститорите към пазарния риск.

В каква валута е най-добре да спестяват българите?

Еврото е достатъчно стабилна валута по отношение на инфлацията, така че няма причина спестителите да търсят други възможности. Фиксираният курс на лева намалява до минимум валутния риск, така че най-добре е да се потърсят по-атрактивни лихви за спестителите.

Георги Иванов, БенчМарк Финанс

Кои са петте най-добре представящи се валути на световните пазари от кошницата?

Отговаряйки на този въпрос, без всякакво съмнение можем да поставим щатския долар най-отпред в класацията на силно представящите се основни валути. Освен че през последната половин година „зелените пари" поскъпват значително по отношение на еврото, доларът регистрира силно покачване и спрямо редица други основни валути, сред които британския паунд и швейцарския франк.

Наред с щатската валута, в списъка със стабилните парични единици бих поставил японската йена и т. нар. стокови долари - новозеландският, австралийският и канадският долар - но трябва също да отбележим, че тези валути са изключително чувствителни на представянето на фондовите и стоковите пазари, с които се движат в тясна корелация.

Какви са причините инвеститорите да ги предпочитат?

Основната причина, поради която инвеститорите предпочитат долара, е вярването, че американската икономика първа ще започне нов дългосрочен цикъл на растеж и следователно Федералният резерв ще увеличи основната си лихва далеч преди да станем свидетели на подобни стъпки от страна на Европейската, Английската или Японската централна банка, например. Това на свой ред би направило „зелените пари" по-високодоходни от голяма част от основните им конкуренти на валутните пазари.

От друга страна, засилването на риск апетита на пазарните участници, което води до ръст на фондовите и стоковите пазари, е основният двигател за движението на стоковите долари. Именно периодът на възстановяване на пазарите на акции от март 2009 година допреди няколко седмици бе времето, в което валутите на Австралия, Канада и Нова Зеландия бяха предпочитани дори пред щатския долар.

Какви са тенденциите при българските инвеститори - кои са най-предпочитаните от тях валути и защо?

Когато говорим за валутния пазар, най-ликвидният финансов пазар в света, логично е да не правим разграничение между местните и чуждестранните участници на него. В България също предпочитани валути са тези, които изброих по-горе, най-малкото защото индивидуалният инвеститор би трябвало да е наясно, че не е особено удачно да се движи срещу водещите световни трендове.

Как българските инвеститори да диверсифицират портфейлите си, така че да се защитят от поевтиняването на еврото?

Аз не мисля, че търгуващите на форекс пазара в България го правят, за да диверсифицират по някакъв начин своите спестявания и портфейли. Разбира се, има една съвсем малка група от пазарни участници, които имат интерес да се защитят срещу прекомерни движения при основните валути и особено еврото, но в по-голямата си част търгуващите го правят единствено със спекулативна цел, стремейки се да извлекат краткосрочни печалби от движенията на най-ликвидните кросове.

Иначе тези, които участват на валутния пазар с цел хеджиране спада на еврото, обикновено диверсифицират портфейлите си с опции или фючърси и по-рядко - на спот пазара.

В каква валута е най-добре да спестяват българите?

Макар и поскъпването на долара през последните месеци да е особено осезаемо, бих препоръчал на хората, които се двоумят в каква валута да държат спестяванията си, да го направят в левове или евро. В по-дългосрочен план фактът, че курсът на лева е фиксиран към еврото на практика елиминира валутния риск, на който можем да бъдем подложени, ако държим спестяванията си във валути с променлив курс.

Разбира се, тези, които имат по-краткосрочен хоризонт на спестявания, могат да се обърнат временно и към долара, тъй като не очаквам в близките седмици и месеци да има коренна промяна в позитивното отношение на инвеститорите в световен мащаб към „зелените пари".

Николай Игнатов, ДелтаСток

Кои са петте най-добре представящи се валути на световните пазари от кошницата?

В момента най-силно представящата се валута несъмнено е доларът, който поскъпна през последните седмици спрямо всички останали валути. Другите, които успяват да удържат на това поскъпване и, съотвено, да останат по-стабилни спрямо кошницата от валути, са канадският долар, японската йена и новозеландсият долар. В навечерието на световното първенство по футбол, южноафриканският ранд също се представя добре спрямо повечето валути, включително долара.

Какви са причините инвеститорите да ги предпочитат?

Позитивната промяна при заетостта на САЩ два последователни месеца, както и при други индикатори, накара много инвеститори да потърсят сигурност в американския долар, особено след нарастващите проблеми в еврозоната, свързани с дълговете на държави като Гърция и Унгария. Готовността на Японската централна банка да увеличи ликвидността в банковата система, както и бързия отскок на страната от периода на рецесия, видим от стойностите на БВП за първото тримесичие на 2010, помогна на йената да остане стабилна спрямо кошницата от валути.

При новозеландския и канадския долар основна роля за представянето на двете валути има доброто състояние на икономиките им, а за южноафриканския ранд принос имат и инвестициите, свързани със световното първенство по футбол.

Какви са тенденциите при българските инвеститори - кои са най-предпочитаните от тях валути и защо?

Българските инвеститори традиционно се фокусират върху търговия с основните валутни двойки като EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, но в последно време се забелязва тенденция за търговия с валути от страните в Централна и Източна Европа, като румънски леи, турски лири, чешки крони и др.

Как българските инвеститори да диверсифицират портфейлите си, така че да се защитят от поевтиняването на еврото?

Златото е предпочитан инструмент като убежище от несигурността на пазара. Това е видимо и сега, когато има спад на световните капиталови пазари, а златото отново е на рекордно високи нива. Доброто представяне на долара показва, че инвеститорите, които избягват риска, търсят сигурност също и в американските пари.

В каква валута е най-добре да спестяват българите?

Тъй като българският лев е обвързан с еврото чрез валутен борд и с оглед на факта, че рано или късно България ще кандидатства за влизане в еврозоната, в дългосрочен план за българина е по-добре да държи спестяванията си в евро. Дори в момента, когато еврото отбелязва силен спад спрямо основните валути, то не е намалило покупвателната си сила в България.

Енчо Стайков, главен дилър СИ Банк

Кои са петте най-добре представящи се валути на световните пазари от кошницата?

Топ 5 валути не мога да определя. Мога да определя няколко валути, които се представят добре. Естествено, най-големият печеливш в ситуацията е доларът, а най-големият губещ - респективно, еврото.

Тези дни видяхме нива, които не са достигани от доста години насам. Другият голям печеливш от кризата с еврото е швейцарският франк, въпреки опитите на швейцарската национална банка да свали курса му. Основен печеливш е и златото, където станахме свидетели на исторически максимум на цената.

Донякъде бих могъл да нарека печеливш и британският паунд, който също реализира известно поскъпване към еврото. Поскъпването при двойката, обаче, беше по-малко. Въпреки, че Великобритания не е в еврозоната, тя е в Европейския съюз.

Какво, според Вас, движи предпочитанията на инвеститорите в световен план, освен ситуацията в Европа?

Предпочитанията на инвеститорите са свързани с избягването на риска и търсенето на убежище. Във времена на криза убежищата са злато и швейцарски франк. Коментирахме, че и двете поскъпнаха поради по-засиленото търсене. Докато спадът в курса на еврото към долара по-скоро е породен от бягството от еврото, отколкото от някакъв засилен интерес към долара.

Важат ли тези тенденции и за българските инвеститори и как те предпочитат да диверсифицират портфейлите и спестяванията си?

Според мен, българските инвеститори не проявяват засилен интерес към долари. Има хора, които са склонни да поемат някакъв риск, правят записвания за покупка на долари, но по-скоро се колебаят. В крайна сметка, смисълът на една подобна операция е да изпревариш събитията. А и нашият лев е вързан към еврото, курсът е фиксиран и за момента смятам, че това е най-сигурният вариант за спестявания. Хората, които имат по-голямо доверие в борда, е нормално да спестяват в левове.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!

Източник: Darikfinance.bg

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg