Фирмен профил на Монбат

2966
Фирмен профил на Монбат

Основната дейност на Монбат, сегашното название на завода е от 1999 г., е производството на оловно-кисели стартерни и стационарни батерии, както и тяхното обслужване. По информация на компанията, значителен и постоянно нарастващ дял от общото производство заемат стационарните батерии. Основната производствена база на дружеството се намира в гр. Монтана.

Продуктовата гама на компанията включва стартерни батерии, стационарни батерии, батерии за фотоволтаични системи, специални батерии с военно приложение (конструирани както по руски, така и по НАТО стандарти) и локомотивни батерии.

История

В исторически план дейността на Монбат започва през 1959 г., когато е открита и фабриката за стартерни батерии. Шест години по-късно, като част от ДСО Металхим – Сопот в Монтана вече се произвеждат стартерни батерии с военно приложение. Заводът е приватизиран през 1998 г. под името Акумикар, а негов основен акционер става Приста Ойл ЕАД.

Основни акционери

Делът на Приста Ойл ЕАД в компанията възлиза на 68.3%. Монбат Трейдинг ООД контролира други 7.06% от капитала, като заедно двете компании държат 75.36 на сто. Останалото количество акции е свободно търгуемо на Българска фондова борса.

Икономическа група

Монбат е част от икономическата група на регистрираната в Холандия компания Prista Oil B.V. От своя страна в портфейла на производителя на акумулаторни батерии от Монтана влизат три дъщерни дружества. Към 31 декември това са сръбската Monbat Plc DOO, Старт АД – Добрич и румънското SC Monbat Recycling SRL.

Пазари

Дружеството пласира продукцията си както на българския, така и на чужди пазари, като в по-голямата си степен то е експортно ориентирано. Основната част от продукцията, предназначена за външните пазари, се изнася в страни от региона и в ЕС. Други експортни дестинации са Русия, Украйна, Близкият Изток и Северна Африка.

У нас Монбат държи 55% пазарен дял. По информация на компанията дистрибуторската мрежа на територията на страната е развита в 20 града.

Според актуализираната инвестиционна програма 2008 г.-2009 г., дружеството цели да постигне капацитет от 3.1 млн. стартерни батерии годишно до средата на 2009 г. при 1.2 млн. акумулатори към 2006 г. Предвижда се и удвояване на производствения капацитет на телекомуникационни, стационарни батерии до 200 хил. бройки до края на тази година.

Конкуренти

Конкуренцията на Монбат може да се раздели на регионалана и международна. На регионално ниво конкуренти са турските MUTLU (производство на 4 млн. акумулаторни батерии), INCI (2 млн. производство), IGIT (2 млн. батерии производство), сръбската Black Horse (1 млн. батерии), словенската TAB (1.5 млн. АКБ производство) и румънската ROMBAT (2 млн. АКБ производство).

На международно ниво конкуренти са американските Alcad Stanby Batteries, MVR International Inc., BatteryCorp Inc., CSB Battery Technologies Inc., канадската Avestor, германската BAE Batterien GmbH, East Penn Manifacturing Co., GS Battrey Inc. и др.

Резултати

Консолидираната печалба на Монбат за 2007 г. е 16.89 млн. лв., което е ръст по показателя от над 100% за година. Нетните приходи от продажби възлизат на 141.23 млн. лв. при 85.31 млн. лв. към 2006 г. В основата на покачването са реализираните продукти през миналата година за 133.63 млн. лв., сравнение с 82.16 млн. лв., година по-рано.

Разходите по икономическите елементи за 2007 г. са 120.93 млн. лв., което е повишение от 64% за година. Разходите за материали се покачват от 50.11 млн. лв. на актуалните 104.86 млн. лв. С над 3 млн. лв. на 11.47 млн. лв. нарастват и разходите за външни услуги за година.

Голяма е разликата между сравняваните периоди в разходното перо „Изменение на запасите от продукция и незавършено производство“. Ако през 2006 г. от разходите са извадени 1.09 млн. лв., то през 2007 г. цифрата е -15.27 млн. лв.

По отношение на разходите основен компонент в себестойността на продукцията на Монбат са разходите за олово, оловни сплави и полипропилен. По информация на дружеството в края на 2007 г. разходите за изброените суровини съставлява 78% от общата цифра.

В таблицата по-долу е представено развитието на Монбат от 2003 г. до 2007 г. 

млн.лв.200720062005200420031.01.2008 г.
Печалба 16,898,433,444,292,273,89
Приходи от продажби141,2385,3147,8435,1421,7519,38
Общо приходи141,5585,7448,1436,0925,54
Общо разходи122,675,8644,0530,8922,65
Общо активи124,1885,8255,8241,4325,58
Общо пасиви37,111,76Собствен капитал86,7673,81Данни: Монбат

Според инвестиционната програма на Монбат, компанията възнамерява да увеличи дела на суровините от собствено производство, както следва – 38% през 2007 г., 60% през 2008 г., до 75% през 2009 г. Използваните количества олово и оловни сплави се очаква да нараснат с 40% през тази година и с още толкова през 2009 г. Рециклираният полипропилен ще подсигурява изцяло нуждите на Монбат от суровината.

Балансовата стойност на активите към декември е 124.18 млн. лв., или изменение от +45% за година. Увеличението в стойността при нетекущите активи е от 33.77 млн. лв. на 50.28 млн. лв. Положителното изменение се дължи предимно на покачване в стойността на ДМА. Повишението при текущите активи на годишна база е от близо 22 млн. лв. на 73.9 млн. лв. Стойността на материалните запаси нараства с 83% на 41.63 млн. лв. Търговските и други вземания се покачват от 21.74 млн. лв. на 26.28 млн. лв. 

По отношение на корпоративните задължения на Монбат общата сума на пасивите за минлата година е 37.1 млн. лв. при 11.76 млн. лв. към 2006 г. Дългосрочните задължения нарастват с 549% за година на последните 21.48 млн. лв. Промяната е в резултат на задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции. Текущите задължения съответно се покачват с 85% на 15.62 млн. лв. Изменението също е резултат от получени кредити.

Основният капитал на Монбат е 19.5 млн. лв., а собственият възлиза на 86.76 млн. лв. при 73.81 млн. лв. към 2006 г.

Прогнози на компанията за 2008 г. и 2009 г., направени на база цена на оловото за тази година от 2500 щ. д./т и 2000 щ. д./т за 2009 г.  

Прогноза (млн.лв.)20082009Разлика %
Печалба 31,54646,03
EBITDA39,7656,5342,16
Приходи от продажби131,99223,0669

Данни: Монбат

Нека да припомним, че през миналата година ръководството на компанията на два пъти ревизира прогнозните си резултати за 2007 г., вследствие на преизпълнение на плановете.

По-долу са представени стойностите на някои от основните финансови коефициенти за Монбат, изчислени на базата на резултатите от 2007 г. и очаквана печалба за 2008 г.

Коефициент *Стойност
P/E29,32
Forward P/E16,06
P/S3,54
P/B5,85
RoE%19,94
RoA%13,57
Debt – Equity Ratio0,43
COL4,73
Assets Turnover1,14
Печалба на акция0,87
Маржин на печалба%11

Данни: Profit.bg

*P/E (Цена/Печалба на акция), Forward P/E (Бъдещо P/E), P/S (Цена/Приходи от продажба на акция), P/B (Цена/Счетовдна стойност на акция), RoE (Възвръщаемост на собствения капитал), RoA (възвръщаемост на активите), Debt-Equity Ratio (Коефициент на задлъжнялост), COL (Коефициент на ликвидност - текущи активи/текущи пасиви), Assets Turnover (Обръщаемост на активите), Маржин на печалбата (Нетна печалба/Нетен приход от продажби)  

Вторичната търговия с книжата на Монбат започна на 3 януари 2007 г. Оттогава насам стойността им нараства със 186.45%, като в левово изражение промяната е от 9.08 лв. на 26.01 лв.

В резултат пазарната капитализация на дружеството скача от 170.06 млн. лв. на актуалните 508.95 млн. лв. Минимумът в цената на акция е от 15 януари 2007 г. (8.36 лв.), а максимумът на 4 октомври - 32.99 лв.  

Материалът е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупка или продажба на ценни книжа.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg