Лошо ли е да срещнеш черен лебед?

3414
Лошо ли е да срещнеш черен лебед?

През Средновековието хората смятали, че черните лебеди не съществуват. В последствие такива били открити, но се оказва, че те са изключително редки птици. Според Wikipedia черният лебед бил използван за първи път като метафора от римския поет Decimus Iunius Iuvenalis в думите „Добрият човек е рядкост като черния лебед".

Благодарение на книгите на Насим Талеб, българският читател успя да се запознае с една концепция, която той нарича „Теория на черния лебед". В своето творчество Талеб дефинира черния лебед като събитие с рядка честота, което оказва изключително силно въздействие в обществения живот.

Първоначално у нас нашумя неговата книга „Надхитрени от случайността". Дълго време отлагах нейното прочитане, защото отзивите, които достигаха до мен ми звучаха така сякаш авторът рекламира наличието на пълен хаос. Това, което ме мотивира да я започна беше в нейния предговор.

В него авторът казва: „Трудно ми е да обясня основната си идея, че нещата са много по-случайни отколкото си мислим, а НЕ ЧЕ ВСИЧКО В ТОЗИ ЖИВОТ Е СЛУЧАЙНО". Това уточнение беше добра провокация, за да ме подтикне да прочета книгата и да потърся мои отговори върху неговите разсъждения по темата за ролята на случайността в света около нас.

Тази книга припомня на всички, че този, който търгува на борсите постоянно, трябва да е нащрек за изненади. Ако човек успее да осмисли интересните примери, които дава авторът, ще му стане много по-лесно да долови различните нюанси на късмета и закономерностите, които властват в борсовата търговия. С това тя е изключително полезна за инвеститори и трейдъри.

За мен бе любопитен фактът, че Талеб отправя критика единствено към фундаменталните анализатори. Тя е насочена към брокерските среди, където друг метод за анализ не се използва. Много внимателно търсех дали някъде ще се прокрадне негова критична бележка към техническия и вълновия анализи, но не открих такава.

Допускам, че причината за такава липса се дължи на негова незапознатост с тези методи за анализ. Повечето хора, които работят на Уолстрийт нямат никаква представа какво е технически анализ, а за Вълновата теория на Елиът дори не са чували. Казвам това от опит, защото аз лично съм имал разговори с хора, които са работили като брокери на нюйоркската фондова борса и съм задавал въпроса дали използват тези методи за анализ. Отговорът е бил или почесване по врата, или се е налагало да уточнявам какво точно питам.

Да оставим настрана обаче какво мислят хората от Уолстрийт и самия Талеб. За мен лично той е велик мислител на нашето съвремие, който си е изградил нестандартен подход към пазарите. За тези участници, които вече са се научили да ползват Вълновата теория на Елиът, нещата са много по-различни. За хората, които не познават възможностите, които тя предлага уточнявам, че тя не предлага безрискови инвестиции. Когато обаче се научим да ползваме този метод, в комбинация с поставянето на стопове, тогава опасността да срещнем черен лебед, в отрицателния контекст на думите, който използва Талеб, намалява значително.

За предимствата на трейдъра пред инвеститора съм писал и преди, но тук отново си заслужава да ги припомня. Първият има възможността да търгува в двете посоки и когато установи, че трендът е мечи няма пречки да печели от къси позиции. Инвеститорите печелят само, ако има възход. Освен това, опитният трейдър умее да поставя стопове на правилните места и ако някой черен лебед се появи, той е щастлив, че загубата му е поносима. В случая с инвеститора, той страда веднъж на много години, но последствията са наистина катастрофални.

Отношението на експертите от Уолстрийт се характеризира с големи контрасти при бичи и мечи пазари. Докато цените са в продължителен ръст те претендират, че тези положителни процеси са закономерни, а всеки внезапен спад определят като случаен. Явно, това е една от причините Талеб да пише за черните лебеди, които стресират инвеститорското спокойствие.

Когато през 2008 г. американските индекси се сринаха с десетки проценти, много от авторитетите в областта на инвестициите заявиха, че този крах е бил непредвидим. Дали са прави? Отговорът може да бъде намерен в книгата на Робърт Пректър „Победи финансовата криза".

Още през 2002 г. той разказа за това доколко сегашната криза е неизбежна, какви са причините за нея и как тя предстои да протече. За онези, които се вслушаха в неговите думи тези негативни процеси продължават да изглеждат като гледан филм, от който запознатите с Вълновата теория на Елиът извлякоха финансова полза.

За вълновия анализатор от най-основно значение е да има пет вълни в едната посока и три в другата. Основната причина за спадът, започнал в края на 2007 г., която ние, вълновите анализатори, откриваме са петте вълни нагоре започнали през 1932 г., фигура 1. Следователно е време за три вълни надолу. Не ни е нужно да знаем повече, защото сме наясно, че фундамента винаги закъснява и когато в медиите се заговори, че има спад ние вече сме открили къси позиции.

Фигура 1 (За да видите уголемена графиката, щракнете с курсора на мишката върху нея)

Петте вълни, видими на десетилетната графика, са ясен знак за предстояща „АВС - корекция" с много голям магнитуд, която да коригира тази огромна петица. Част от спада приключи през март 2009 г., но вече са налице доста показатели, че мечият пазар се възобновява и предстои неговата следваща фаза.

Съгласно „Теорията на черния лебед" толкова изненадващи негативни движения не подлежат на прогнозиране и те могат да се случват само, когато никой не ги очаква. Бих уточнил ПОЧТИ никой. Вълновият анализатор е сред първите, които съзират пропукването на бичите редици и открива къси позиции, още докато мечите движения са в зародиш.

Фигура 2 (За да видите уголемена графиката, щракнете с курсора на мишката върху нея)

Фигура 2 показва трите къси позиции, които съм открил на базата на Вълновата теория. Първата от тях е отворена още през май 2008 г. и засега нямам никакъв повод да я закривам. Дори от средата на януари 2010 г. добавям нови къси позиции върху този индекс.

Причината отново е, че са нарисувани пет вълни надолу и три нагоре, както през периодите октомври 2007 г. - май 2008 г. за по-малкия порядък и октомври 2007 г. - януари 2010 г. за по-големия порядък.

Възходящата корекция, нарисувана през последните месеци, се разви като троен „зиг-заг" и имаме основание да я смятаме за приключена малко над 50% Фибоначи. Всичките стопове вече са преместени на нива, които да донесат някаква печалба или поне да са без загуба. Дори и преди преместването им обаче рискът беше премерен. Всеки, който разбира поне малко от пазарни графики, може да оцени, че дори и мечият сценарий да се провали, брутални последствия, които да приличат на черен лебед няма как да се случат с тези позиции. Същевременно, ако очакваният сценарий надолу се развие, печалбите от късите позиции ще бъдат впечатляващи.

Означава ли това, че ако човек използва стратегия, базирана на Вълновата теория на Елиът, има повод да се чувства недосегаем от фатални за него събития? Отговорът е „Не" и всеки един от нас, дори и най-опитните, трябва да не забравят, че понякога се случват форсмажорни събития. По принцип, ако се поставят стопове, опасностите много намаляват и са сведени почти до нулев риск.

За съжаление изненади могат да настъпят, но ще бъдат от нестандартно естество. Тези, които имат меча ориентация могат да се радват от случващия се спад, но за беда, мечите пазари провокират панически разпродажби, които електронните системи могат да блокират сделките за известен период от време. Този тип събития са много редки и доколкото зная са се случвали за последно по време на краха през 1987 г.

Този тип събития наистина могат да бъдат оприличени на черен лебед и може да се окаже, че административните решения, които ще бъдат взети да са в ущърб на някоя от страните по сделката. Така този, който търгува на борсите носи задължително стандартни рискове, които са предвидими и такива, които трудно може да се досетим за тях. Ако нашето внимание обаче е будно и имаме изградени рефлекси можем да ограничим тяхното отрицателно влияние.

Тези методи, които ни позволяват да ограничим рисковете и да прогнозираме не със сигурност, а с голяма вероятност бъдещите движения, са установени още през тридесетте години на двадесети век. Ралф Нелсън Елиът открива гореописания модел от пет вълни в едната посока и три вълни в другата. Роберт Пректър и неговият екип освен, че добавят някои допълнителни фигури към каталога с вълни, имат огромен принос за изясняването защо Вълновата теория работи.

Новата наука социономика, която Пректър лансира преди няколко години е уникално оръжие, помагащо да разберем кои са истинските двигатели както на пазарите, така и на събитията, които съпътстват живота ни. В своята книга Socionomcs: The Scence of History and Social Prediction, той разкрива, че именно обществените настроения са първопричината на всяка новина, която ще достигне до медиите, а не новините формират обществените настроения.

Колкото до пазарните графики те са инструментът, който първи ни предупреждава за промените в тези настроения. Звучи еретично за скептиците и езотерично за по-мистично настроените. Зад всяко твърдение обаче Пректър е предложил и логична аргументация в своята книга. За щастие на цялото човечество тази нова наука постепенно печели привърженици и в академичните среди и със сигурност след няколко десетилетия тази дисциплина ще се преподава в много ВУЗ-ове по света.

На всички ни е известно, че много от важните теории в историята не са били приемани сериозно докато техните създатели са били живи. Пректър едва ли ще получи Нобелова награда за своя труд, защото докато светът се увери в състоятелността на неговите постулати ще мине твърде много време. За момента той може да се радва на благодарността, която хиляди трейдъри по света изпитват към неговия героизъм да обяснява сложните неща по простичък и разбираем начин и затова, че даде възможност Вълновата теория на Елиът да се превърне в достъпен метод за използване от страна на редовия трейдър.

Ивайло Груев, http://www.home-traders.eu/

Изготвеният материал има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така, те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

DJIA
# 0
14:02 | 9 February 2010
Поздравления за г-н Груев и неговият екип, които популяризират теорията на Елиът! Книгите му и анализите му заслужават внимание, a трудът му във Вълновата теория е пионерски за българските ширини. Колкото до Кеш, датата на анализа е 2.02.2010, сега картината е доста по-различна, и се чудя как някой наистина вещ в анализа на вълните на Елиът, както се изкарва тази дама, не е разгледала поне още един сценарий, достооероте преди седмица, а именно доста по-дълбок срив, какъвто се случва. Г-н Груев, както и Р. Прехтър, предвиждат точно такъв сериозен срив.
кеш
# 1
11:02 | 9 February 2010
Винаги харесвам анализите БАЗИРАНИ на вълновата теория.......!!!!!.....това не означава ,че те непременно се СЛУЧВАТ....!!!!?????.....и все пак хубаво е да имаме нешто- пред нищо......Браво ИВО- адмираций за поредния задълбочен анализ още повече , че и аз очаквам ИЗНЕНАДИ........
кеш
# 2
11:02 | 9 February 2010
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1402696929&play=1
?!
# 3
12:02 | 8 February 2010
не сме се отказали от идеята за нов срив )))
Bobacho
# 4
11:02 | 8 February 2010
Ами вземи прочети внимателно. Има цяла глава как бъдещето не може да бъде предвидено с данни от миналото и разлика между гледането на кафе и технически анализ няма. Има и доста цветни примери.
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg