Ръст в инвестициите на фондовете в страната

1058
Ръст в инвестициите на фондовете в страната

Средствата, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове към края на март 2011 година, които осъществяват дейност в България, възлизат на 889.4 млн. лева. Техният размер нараства със 173.3 млн. лева (24.2%) в сравнение с март 2010 г. (716.1 млн. лева) и спрямо декември 2010 г. (878.8 млн. лева) с 10.6 млн. лева (1.2%), сочат данните на БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2011 г. е 1.2%, което представлява намаление от 0.06 процентни пункта спрямо края на 2010 г. (1.2% от БВП).

Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 405.7 млн. лева към края на март 2011 година, като спрямо същия период на 2010 г. те се увеличават с 80.6 млн. лева (24.8%). В сравнение с декември 2010 г. активите (382.5 млн. лева) се повишават с 23.2 млн. лева (6.1%).

Към края на първото тримесечие на 2011 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 13.3 млн. лева (8.5%) до 169.7 млн. лева при 156.3 млн. лева към декември 2010 г., а на балансираните фондове се увеличават с 4.1 млн. лева (3.7%) до 114.4 млн. лева при 110.3 млн. лева към края на 2010 г. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се повишават с 5.7 млн. лева (5%) до 119.9 млн. лева към март 2011 г. при 114.2 млн. лева към декември 2010 година.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат към края на март 2011 г. най-висок относителен дял (41.8%) спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове при 40.9% към декември 2010 г. и 48.9% към март на 2010 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 29.5% от общата сума на активите към март 2011 г. при относителен дял от 29.8% към декември 2010 г. и 16.2% към март 2010 година.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, депозитите нарастват през първо тримесечие със 7.9 млн. лева (5.3%) до 157.9 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 13.6 млн. лева (8.4%) до 175.7 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции се повишават с 0.5 млн. лева (1%) до 48.1 млн. лева.

Инвестициите в акции/дялове на ИД и ДФ са с 0.4 млн. лева (2.5%) по-малко в сравнение с края на предходното тримесечие и достигат 16.8 млн. лева.

Най-големи относителни дялове в общата сума на активите към края на март 2011 г. имат акции и други форми на собственост - 43.3%, депозити - 38.9% и ценни книжа, различни от акции - 11.9%, при съответно 42.4%, 39.2% и 12.4% към декември 2010 година.

Основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове през разглеждания отчетен период имат средствата, деноминирани в български лева - 79.1%, при 78.8% към декември 2010 г. и в евро - 14% при 14.1% към декември 2010 г. Средствата, деноминирани в други валути, са 5.2% от общия размер на активите.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че средствата, реализирани в България, към март 2011 г. се увеличават с 13.2 млн. лева (7.3%) до 194.3 млн. лева. В края на 2010 г. те са били 181.1 млн. лева. Към март 2011 г. инвестициите в страните от Европейския съюз намаляват с 0.3 млн. лева (1%) до 26.3 млн. лева при 26.6 млн. лева към края на декември 2010 година. Към март 2011 г. относителният дял на инвестициите на ИФ в ценни книжа, емитирани от български дружества, е 80.8% от активите на местните фондове спрямо 79.8% към края на 2010 г.

Размер и структура на пасивите

Привлечените към края на март 2011 г. средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 483.7 млн. лева. Спрямо същия период на 2010 г. те се увеличават с 92.8 млн. лева (23.7%). В сравнение с края на декември 2010 г. размерът на пасивите (496.3 млн. лева) намалява с 12.5 млн. лева (2.5%).

Към края на първото тримесечие на 2011 г. по институционални сектори задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 21.3 млн. лева (11.7%) до 161.7 млн. лева при 183 млн. лева към декември 2010 г.

Пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 19 млн. лева (7.5%) до 271.8 млн. лева към март 2011 г. при 252.8 млн. лева към декември 2010 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (56.2%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (33.4%). Към края на декември 2010 г. техните дялове са били съответно 50.9% и 36.9%.

Пасивите на местните инвестиционни фондове към края на март 2011 г. са 405.7 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 402.9 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2011 г. задълженията в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към Резиденти са 368.8 млн. лева (91.5%), а към сектор Останал свят са 34.1 млн. лв. (8.5%).

Към края на март 2011 г. най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове имат Домакинствата и НТООД (31.1%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (29.1%) и Нефинансовите предприятия (19.3%). Техните дялове към декември 2010 г. са били съответно 29.4%, 29.7% и 20.8%. Относителният дял на сектор Останал свят е 8.5% от общия размер на собствения капитал към март 2011 година.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg