Законодателни промени водят до облекчаване дейността на ИП

1633
Законодателни промени водят до облекчаване дейността на ИП

Комисията за финансов надзор (КФН) прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Приетият проект има за цел да облекчи начина на функциониране на посредниците като въвежда изменения и допълнения в основно девет насоки, уточняват от КФН.

На първо място от надзора уточняват, че те ще доведат до облекчаване на реда за сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги чрез дистанционен способ - чрез използване на електронен подпис; чрез подписване на договори пред нотариус и чрез представяне на доказателства за открита банкова сметка в държава - членка на ЕС или ЕИП, чийто титуляр е клиентът.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 предвижда и облекчаване на режима за одобряване на рекламни материали, без да се накърнява задължението същите да се пазят в архива на съответните дружества и да бъдат обект на вътрешно одитиране и проверка, както и на достъп от КФН.

Залегнало е и облекчаване на работата на звеното за вътрешен контрол в инвестиционния посредник или управляващото дружество, като от КФН информират, че това означава разтоварване на вътрешния контрол от редица ненужни заверки на документи, които не спомагат за сигурността на документооборота и ефективния контрол на бизнес процесите, отмяна на задължителните инструктажи от вътрешния контрол към служителите, отпадане на седмичните проверки и заместването им с месечни.

Четвъртото положение ще се отрази върху облекчаване на работата на звената за управление на риска и вътрешен одит, като се увеличава периода, в който следва да се представят доклади за дейността на звеното пред управителния орган на дружеството. Това, според КФН, би позволило изготвяне на независима, достоверна и цялостна оценка на отделните видове риск, които имат отношение към дейността на съответното дружество, включително на тяхното влияние и прецизиране на мерките за управлението им.

Предвиждат се и улеснения на системата за водене на отчетност и осигуряване на възможност да не се извършва ежедневно разпечатване на хартиен носител на водените дневници. Предлага се дневникът да се води на електронен носител, подписан с електронен подпис, което би дало възможност за: оптимизиране на вътрешната информационна система и съхраняване на данни, както и въвеждане на електронен подпис с цел гарантиране достоверността на информацията, невъзможност за нейната промяна или изтриване и нейното своевременно и сигурно предаване от клоновете и офисите на съответното дружество към неговата централа.

Интересно е също така да се спомене, че при подаване на нареждания от клиенти чрез дистанционен способ за комуникация се предлага да се извършва запис на телефонните разговори, което според комисията е удачна практика от надзорна гледна точка и с оглед извършвания вътрешен контрол и одит в дружеството, съответства на добрите европейски практики и обсъждани на европейско ниво изменения на MiFID.

Ще се забрани и приемане на плащания в брой от клиенти за представените им инвестиционни и/или допълнителни услуги, надвишаващи сумата от 15 000 лева или равностойността им в чужда валута. От надзора обясняват, че подобно ограничение би улеснило работата на съответните дружества предвид липсата на възможност да се държат големи суми на каса, а също би завишило сигурността при разплащанията, защото винаги ще се използва кредитна институция. Създават се и повече гаранции при спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и е налице съответствие със Закона за ограничаване на плащанията в брой.

С промените в наредбата ще се допълнят и хипотезите, при които не могат да се съвместяват функции от едно лице, за да не се допуска конфликт на интереси.

Другите облекчения за посредниците ще бъде отпадане на изискването за представяне в КФН на сертификат за противопожарна безопасност за използваните помещения, а по отношение на банковите инвестиционни посредници със значителна клонова мрежа, в част от която не се извършва дейност като инвестиционен посредник, се предвижда уведомлението до КФН за откриване на нови клон да касае само там, където ще се извършва инвестиционна дейност и др.

От Комисията за финансов надзор обобщават, че с предлаганите промени се правят съществени стъпки в посока улесняване на условията за сключване на сделки с финансови инструменти (включително чрез дистанционни способи) и оптимизират организацията на дейност при инвестиционните посредници и управляващите дружества, като ограничаване на редица бюрократични процедури, рационализиране на вътрешния и външния документооборот и отчетност, което предполага икономия на ресурси и възможност за концентрация на дейността върху съществените аспекти на предоставяне на инвестиционни услуги и по - доброто обслужване на клиентите.

Промените целят и облекчаване на контакта с чуждестранни инвеститори и равнопоставеност на българските инвестиционни посредници и управляващи дружества при конкурентни отношения с други участници от държави - членки на ЕС.

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите организации и лица, казаха още от надзорния орган.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg