В. Генчев с 8 млн. неустойка при уволнение от Фонд Имоти

2170
В. Генчев с 8 млн. неустойка при уволнение от Фонд Имоти

Изпълнителният директор на Фонд Имоти АДСИЦ (бившият Бенчмарк фонд имоти) Веселин Генчев, ще получи неустойката при прекратяване на договора му. Тази неустойка към момента може да достигне 7.8 млн. лв.

Ето и точният текст, от публикуваната допълнителна информация от компанията.

Съгласно чл. 16 от договора за управление, сключен с изпълнителния директор в случай на прекратяване, дружеството дължи да заплати на Изпълнителния директор неустойка в размер на:

„Чл. 16 а/ 1 000 000 (един милион) лева - в случай, че към момента на прекратяване на договора с Дружеството активите на Дружеството не надхвърлят 10 000 000 (десет милиона) лева съгласно счетоводен баланс на Дружеството, изготвен към края на месеца, предхождащ месеца, в който е станало прекратяването;

б/ в случай, че към момента на прекратяване на договора с Дружеството активите му надхвърлят 10,000,000 (десет милиона) лева съгласно счетоводен баланс на Дружеството, изготвен към края на месеца, предхождащ месеца, в който е станало прекратяването - неустойката е в размер на 1,000,000 (един милион) лева плюс 10% (десет процента) от горницата над 10,000,000 (десет милиона) лева от активите на Дружеството.

Неустойката по предходната точка се заплаща в случай на прекратяване на този Договор в една от хипотезите, посочени по-долу:

а/ в случаите на нарушаване на изискванията на чл.149, ал.8 от ЗППЦК (ограничение за придобиване на акции от капитала на публично дружество от лица, притежаващи повече от половината от акциите в капитала на същото) от което и да било трето лице; или

б/ при успешно приключило търгово предложение за изкупуване акциите от капитала на Дружеството (както в случаите на задължението за отправяне на търгово предложение, така и в случаите на правото да се отправи такова, посочени в ЗППЦК), внесено от което и да било трето лице; или

в/ при придобиване на правото да се отправи търгово предложение от страна на трето лице; или

г/ при придобиване в рамките на една календарна година на не по-малко от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството от едно лице или от свързани помежду си лица.

Неустойка по реда на член 16 се дължи и заплаща и при прекратяване на договора с Дружеството по инициатива на последното в срок до две години от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в подточки а) - г) от член 17 от договора без причина или по причина, различна от неизпълнение на съществено задължение от страна на Изпълнителния директор по смисъла на член 15, буква „в" от договора за управление.

Страните се съгласяват, че неустойката по член 16 се дължи и в случаите, когато Изпълнителния директор бъде принуден да прекрати този Договор поради упражняван натиск за промяна на някои от съществените условия по него от страна на Дружеството.

Страните се съгласяват, че неустойката - предмет на горните разпоредби, няма характер на възнаграждение. В допълнение към предходното изречение и в случай, че по каквато и да било причина неустойката, дължима по силата на тази разпоредба, не бъде изплатена на Изпълнителния директор наведнъж при прекратяване на договора, то страните се съгласяват, че неизплатеният и дължим остатък от неустойката се заплаща до 31.01. на следващата календарна година, като времето за плащането на неустойката не влияе на базата, на която същата се изчислява съгласно член 16, цитиран по-горе."

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg