Как и къде можем да търгуваме сертификати върху електроенергия?

3129
Как и къде можем да търгуваме сертификати върху електроенергия?

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД.

Той има има 20- годишен опит в сферата на финансите и управлението. С него разговаряме за търговията с електроенергия, както и за първата в страната Многостранна система за търговия. 

Имате първата система за многостранна търговия http://mtfsofia.bg/ , кога стартира тя и какъв оборот натрупахте до момента?

В началото на месец март 2016 г. стартира дейността си първата в България Многостранна система за търговия – MTF SOFIA.

Това е вторият пазар за търговия на финансови инструменти след Българска фондова борса, като има сегменти, на които се търгуват акции облигации, деривати, ценни книжа със отложен сетълмент -Т+90, и сегмент за компании, които не са публични - извънборсови.


Пазарът е организиран и администриран от Капман АД, създаден според най-съвременните европейски изисквания и практики.

Към настоящия момент 99 емисии са допуснатите до търговия на сегмент акции, 42 за сегмент облигации и 14 на сегмент деривати.

Кои са най-търгуваните инструменти?

Статистиката показва, че на база регистриран през 2018 г. оборот, 66% се дължи на сделки, сключени със акции и облигации, а 34% на сделки, сключени със сертификати на сегмент Деривати. Отнесено като процент от общия обем на сделките, делът на сегмент Деривати е 40%.

Вероятно най-интересно за публиката би било какво точно се търгува на сегмент Деривати?

От регистрираните 14 емисии, 4 сертификата са базирани на изменението на фиксинга, определян от БНБ на лева към щатски долар със сетълмент 7, 14, 21 и 30 дни, и десет на база електическа енергия на основа на цените, постигнати от търговията на БНЕБ, пазар Ден напред.

Сертификатите са върху пикова и извънпикова електроенерия със сетълмент 3, 4 и 5 дни, като има и седмични и месечни сертификати на базова и пикова електроенергия.

Всяка от емисиите сертификати притежава ИСИН код, а сетълментът на транзакциите е чрез системата на Централен депозитар АД по обичаен за търговията с ценни книжа начин. Сертификатите са финансови и не носят задължение за физическа доставка.

Каква е идеята на сертификатите върху електроенергията?

Търговията с електрическа енергия на места за търговия е сравнително нова и като такава беше слабо засегната в информационния поток до скоро. Сама по себе си, електрическата енергия е уникална поради естеството си. Тя не може да бъде съхранявана на склад, за да бъде реализирана по-късно.

За да се управляват процесите и да се избегнат парични загуби, всяко звено - от производител до индустриален потребител, е наложително да използва методи за хеджирането на риска от загуби. Това се извършва чрез хеджиране с финансови инструменти.

За разлика от стандартно търгуваните фючърси и опции, при сертификатите не се използва междинен клиринг. При тях не е необходима клирингова институция, която да гарантира паричния сетълмент.

Каква е разликата между вашите сертификати и дериватите на EEX?

Разликите са основно две. Първата е в това, че при сертификатите размерът на печалба/загуба е лимитиран и е ясен още при подаването на офертата или сключване на сделката между страните, а втората е, че така сключеният сетрификат не подлежи на промяна или междинно търгуване до вальора на сделката.

На вальора печелившата страна получава само и единствено предварително договорената премия, а за другата страна загубата е лимитирана до същата стойност. Прилагам следния пример:

Хикс ООД очаква спад на пиковата електроенергия поради сезонни фактори в близките дни и решава да се възползва от създалата се ситуация, като „продаде“ пикова електроенергия, при текуща цена на БНЕБ – пазар „Ден напред“ за деня (Т+0) - 76.00 BGN / MWH и подава оферта ПРОДАВА на 1 сертификат (1 сертификат = 12 MWH) при курс 78.00 BGN/ MWH.

Сключва се сделка за 1 сертификат на цена 78.00 BGN/ MWH.

Необходимата гаранция по сделката е 1 х ( 78 - 76 ) х 12 =24 BGN, дължима от двете страни по сделката – КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ.

ЦД АД блокира по 24 BGN за гаранция по сделката на двете страни по сделката.

На падежа (Т+5 работни дни) обявената от БНЕБ стойност на пиковата електроенергия е 77.50 BGN за MWH.

Текущата цена на пиковата електроенергия, определена от БНЕБ – пазар „Ден напред“, е по-ниска от цената на сключената сделка, което определя, че печеливша страна по сделката е ПРОДАВАЧЪТ.

Централен депозитар АД извършва разплащане към ПРОДАВАЧА в размер на 48 BGN, представляващи 24 BGN освободена гаранция на ПРОДАВАЧА и 24 BGN гаранцията на КУПУВАЧА, явяваща се премия за ПРОДАВАЧА.

Има ли нужда и планове от създаване на клирингова къща у нас, колко би струвало и кои биха били участниците?

Едва ли има участник, търгувал на финансов или стоков пазар, който да изрази съмнение относно необходимостта от клиринг при търговия с деривати. Клирингът дава сигурност на контрагентите по дадена сделка за това, че насрещната страна ще изпълни своето задължение по нея.

С последните европейски нормативни изисквания се наложи задължителното ползване на клиринг при търговията с редица инструменти. Като допълнение, поради спецификата при търговията на БНЕБ, наличието на гарант между търговците там е наложително, така че очаквам в скоро време да получим такава услуга, предоставена от външен участник.

Към настоящия момент вече има клирингова институция, която изрази желание да предложи услугите си за клиринг на инструменти в страната. От друга страна, създаването на местна клирингова институция изисква набавянето на сериозен капитал , а това към момента е финансово неиздържано.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg