Как и къде можем да търгуваме сертификати върху електроенергия?

1169
Как и къде можем да търгуваме сертификати върху електроенергия?

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД.

Той има има 20- годишен опит в сферата на финансите и управлението. С него разговаряме за търговията с електроенергия, както и за първата в страната Многостранна система за търговия. 

Имате първата система за многостранна търговия http://mtfsofia.bg/ , кога стартира тя и какъв оборот натрупахте до момента?

В началото на месец март 2016 г. стартира дейността си първата в България Многостранна система за търговия – MTF SOFIA.

Това е вторият пазар за търговия на финансови инструменти след Българска фондова борса, като има сегменти, на които се търгуват акции облигации, деривати, ценни книжа със отложен сетълмент -Т+90, и сегмент за компании, които не са публични - извънборсови.

Пазарът е организиран и администриран от Капман АД, създаден според най-съвременните европейски изисквания и практики.

Към настоящия момент 99 емисии са допуснатите до търговия на сегмент акции, 42 за сегмент облигации и 14 на сегмент деривати.

Кои са най-търгуваните инструменти?

Статистиката показва, че на база регистриран през 2018 г. оборот, 66% се дължи на сделки, сключени със акции и облигации, а 34% на сделки, сключени със сертификати на сегмент Деривати. Отнесено като процент от общия обем на сделките, делът на сегмент Деривати е 40%.

Вероятно най-интересно за публиката би било какво точно се търгува на сегмент Деривати?

От регистрираните 14 емисии, 4 сертификата са базирани на изменението на фиксинга, определян от БНБ на лева към щатски долар със сетълмент 7, 14, 21 и 30 дни, и десет на база електическа енергия на основа на цените, постигнати от търговията на БНЕБ, пазар Ден напред.

Сертификатите са върху пикова и извънпикова електроенерия със сетълмент 3, 4 и 5 дни, като има и седмични и месечни сертификати на базова и пикова електроенергия.

Всяка от емисиите сертификати притежава ИСИН код, а сетълментът на транзакциите е чрез системата на Централен депозитар АД по обичаен за търговията с ценни книжа начин. Сертификатите са финансови и не носят задължение за физическа доставка.

Каква е идеята на сертификатите върху електроенергията?

Търговията с електрическа енергия на места за търговия е сравнително нова и като такава беше слабо засегната в информационния поток до скоро. Сама по себе си, електрическата енергия е уникална поради естеството си. Тя не може да бъде съхранявана на склад, за да бъде реализирана по-късно.

За да се управляват процесите и да се избегнат парични загуби, всяко звено - от производител до индустриален потребител, е наложително да използва методи за хеджирането на риска от загуби. Това се извършва чрез хеджиране с финансови инструменти.

За разлика от стандартно търгуваните фючърси и опции, при сертификатите не се използва междинен клиринг. При тях не е необходима клирингова институция, която да гарантира паричния сетълмент.

Каква е разликата между вашите сертификати и дериватите на EEX?

Разликите са основно две. Първата е в това, че при сертификатите размерът на печалба/загуба е лимитиран и е ясен още при подаването на офертата или сключване на сделката между страните, а втората е, че така сключеният сетрификат не подлежи на промяна или междинно търгуване до вальора на сделката.

На вальора печелившата страна получава само и единствено предварително договорената премия, а за другата страна загубата е лимитирана до същата стойност. Прилагам следния пример:

Хикс ООД очаква спад на пиковата електроенергия поради сезонни фактори в близките дни и решава да се възползва от създалата се ситуация, като „продаде“ пикова електроенергия, при текуща цена на БНЕБ – пазар „Ден напред“ за деня (Т+0) - 76.00 BGN / MWH и подава оферта ПРОДАВА на 1 сертификат (1 сертификат = 12 MWH) при курс 78.00 BGN/ MWH.

Сключва се сделка за 1 сертификат на цена 78.00 BGN/ MWH.

Необходимата гаранция по сделката е 1 х ( 78 - 76 ) х 12 =24 BGN, дължима от двете страни по сделката – КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ.

ЦД АД блокира по 24 BGN за гаранция по сделката на двете страни по сделката.

На падежа (Т+5 работни дни) обявената от БНЕБ стойност на пиковата електроенергия е 77.50 BGN за MWH.

Текущата цена на пиковата електроенергия, определена от БНЕБ – пазар „Ден напред“, е по-ниска от цената на сключената сделка, което определя, че печеливша страна по сделката е ПРОДАВАЧЪТ.

Централен депозитар АД извършва разплащане към ПРОДАВАЧА в размер на 48 BGN, представляващи 24 BGN освободена гаранция на ПРОДАВАЧА и 24 BGN гаранцията на КУПУВАЧА, явяваща се премия за ПРОДАВАЧА.

Има ли нужда и планове от създаване на клирингова къща у нас, колко би струвало и кои биха били участниците?

Едва ли има участник, търгувал на финансов или стоков пазар, който да изрази съмнение относно необходимостта от клиринг при търговия с деривати. Клирингът дава сигурност на контрагентите по дадена сделка за това, че насрещната страна ще изпълни своето задължение по нея.

С последните европейски нормативни изисквания се наложи задължителното ползване на клиринг при търговията с редица инструменти. Като допълнение, поради спецификата при търговията на БНЕБ, наличието на гарант между търговците там е наложително, така че очаквам в скоро време да получим такава услуга, предоставена от външен участник.

Към настоящия момент вече има клирингова институция, която изрази желание да предложи услугите си за клиринг на инструменти в страната. От друга страна, създаването на местна клирингова институция изисква набавянето на сериозен капитал , а това към момента е финансово неиздържано.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...