Фондовете у нас управляват 716 млн. лв.

915
Фондовете у нас управляват 716 млн. лв.

Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 716.1 млн. лева към 31 март 2010 г., информират от БНБ.

Техният размер нараства с 276.3 млн. лева (62.8%), в сравнение с година по-рано (439.8 млн. лева). Спрямо 31 декември 2009 г., управляваните средства (643.5 млн. лева) се увеличават със 72.6 млн. лева (11.3%).

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 325.1 млн. лева в края на първото тримесечие, като спрямо 31 март 2009 г., те се увеличават с 50.8 млн. лева (18.5%).

В сравнение с 31 декември 2009 г. активите (316 млн. лева) се увеличават с 9.2 млн. лева (2.9%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се увеличават с 4.2 млн. лева (2.7%), от 154.7 млн. лева към 31 декември 2009 г. до 158.9 млн. лева към 31 март 2010 г., а на балансираните фондове нарастват с 1.5 млн. лева (1.3%), от 109.7 млн. лева в края на 2009 г. до 111.2 млн. лева към 31 март 2010 г.

Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации се увеличават с 3.6 млн. лева (7.4%) от 49.1 млн. лева към 31 декември 2009 г. до 52.7 млн. лева към 31 март 2010 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (48.9%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 31 март 2010 г., при 49% за тримесечие по-рано и 47% към 31 март 2009 г.

Балансираните фондове притежават 34.2% от общата сума на активите към 31 март 2010 г., при относителен дял от 34.7% и 36.7%, съответно към 31 декември 2009 г. и към 31 март 2009 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 31 март 2010 г., спрямо 31 декември 2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 7.2 млн. лева (4.7%) до 159.9 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 3.7 млн. лева (6.8%) до 51.3 млн. лева.

Депозитите се увеличават с 4.1 млн. лева (4.5%) до 94.6 млн. лева. Най - голям относителен дял към 31 март 2010 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 49.2%, при 48.3% към края на предходната година, депозити - 29.1%, при 28.6% за тримесечие по-рано и ценни книжа, различни от акции - 15.8%, при 17.4% към 31 декември 2009 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 31 март 2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 73.1%, при 74.8% към 31 декември 2009 г. и тези в евро - 17.9%, при 18.4% към 31 декември 2009 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 5.2% от общия размер на активите към 31 март 2010 г.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където към края на първото тримесечие на 2010 г. са съсредоточени 83.1% от инвестициите на местните фондове, спрямо 85.8% за три месеца по-рано.

Инвестициите, реализирани в България, към 31 март 2010 г. намаляват с 2.3 млн. лева (1.2%) до 186.3 млн. лева, от 188.6 млн. лева към 31 декември 2009 г. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз към 31 март 2010 г. се увеличават с 4.5 млн. лева (33.9%) до 17.9 млн. лева, при 13.4 млн. лева към 31 декември 2009 г.

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 31 март 2010 г. възлизат на 391 млн. лева, като спрямо 31 март 2009 г. те се увеличават с 225.6 млн. лева (136.4%).

В сравнение с 31 декември 2009 г., размерът на пасивите (327.5 млн. лева) се увеличава с 63.5 млн. лева (19.4%). По институционални сектори, към 31 март 2010 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (47%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (38%).

Техните дялове към 31 декември 2009 г. са били съответно 48.9% и 37.1%. Към 31 март 2010 г. задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 23.7 млн. лева (14.8%) до 183.8 млн. лева, при 160.2 млн. лева към 31 декември 2009 г.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, към 31 март 2010 г. са в размер на 148.4 млн. лева, като техния размер нараства с 26.9 млн. лева (22.2%), спрямо края на декември 2009 г.

В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към 31 март 2010 г. достигат 325.1 млн. лева, размерът на собствения капитал е 324.1 млн. лева.

По институционални сектори към 31 март 2010 г., най - големи относителни дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (35.9%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (23.7%) и Нефинансовите предприятия (20.6%).

Техните дялове към 31 декември 2009 г. са били съответно 36.7%, 22.1% и 21.1%. Относителният дял на сектор Останал свят представлява 10.1% от общия размер на собствения капитал към 31 март 2010 г., при 10.2% към 31 декември 2009 г.

В края на първото тримесечие на 2010 г. задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 7.2 млн. лева (10.3%) до 76.9 млн. лева, при 69.7 млн. лева към 31 декември 2009 г.

В сравнение с края на предходната година, пасивите към сектор Домакинства и НТООД нарастват с 0.7 млн. лева (0.6%) до 116.2 млн. лева към 31 март 2010 г., а задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 0.2 млн. лева (0.3%) до 66.7 млн. лева към 31 март 2010 г.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg