ИД Индустриален Фонд с инвестирани общо 1.31 млн. лв. в капиталови ценни книжа

1005

Инвестициите на ИД Индустриален Фонд АД в капиталови ценни книжа към края на февруари 2007 г. са на стойност 1.31 млн. лв., спрямо 1.275 млн. лв. за месец по-рано и 1.219 млн. лв. за година по-рано.

Данните са от предоставения на БФБ-София отчет на инвестиционното дружество.

Към края на периода дружеството има 1.147 млн. лв. по банкови депозити със срок 3 месеца до падежа и и други 14.5 хил. лв. по безсрочни депозити.

За изминалия период ИД Индустриален Фонд отчита печалба от 22 хил. лв., спрямо 525 хил. лв. положителен финансов резултат за година по-рано.

По време на днешната търговска сесия сделки по позицията не бяха сключени, като офертите купува/продава останаха на нива от 2.14/2.58 лв. за брой.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Common Stocks
# 0
22:06 | 23 June 2011
На проведеното на 16 юни 2011 г. общо събрание на акционерите на ИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) са взети следните решения: - Приемане на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на ИД Индустриален Фонд АД за 2010 г.; - Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; - Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството, с председател г-н Тодор Кочев; - Избор на регистриран одитор; - Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2010 г.; - Загубата в размер на 58 043.95 лв. да бъде покрита от общите резерви на Дружеството.
Diversified assets
# 1
21:06 | 18 June 2011
На общото събрание на акционерите на ИД Индустриален Фонд АД (5I5), проведено на 16 юни 2011 г. в гр. София, бяха одобрени и приети решения относно: - Доклада на управителните органи за дейността на ИД Индустриален фонд АД през 2010 г.; - Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; - Докладите на регистрирания одитор и на Одитния комитет на ИД Индустриален фонд АД за 2010 г.; - Отчета на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството; - Избора на регистриран одитор на ИД Индустриален фонд АД за 2011 г.; - Освобождаването на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 г.; - Решението за финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г. Инвестиционното дружество притежава значителни финансови активи, преобладаващата част от които са под формата на банкови депозити. ИД Индустриален фонд АД има сравнително добре диверсифициран портфейл от ценни книжа, включващ предимно акции на ликвидни български акционерни дружества.
Common Stocks
# 2
20:05 | 3 May 2011
ИД Индустриален Фонд АД (5I5) свиква ОСА на 16.06.2011 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Христо Смирненски 52А ет.2, ап.5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат - загубата за 2010 г. в размер на 58 043.95 лв. да бъде покрита с резерви на дружеството. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2011 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2011 г.
Shareholder
# 3
05:06 | 26 June 2010
На 25 юни 2010 г. се проведе редовното годишно ОСА на ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД. Предложените от Съвета на директорите на дружеството предложения бяха приети от присъстващите акционери. След закриването на председателстваното от г-н Тодор Кочев събрание се проведе изключително интересна дискусия за състоянието и бъдещето развитие на ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД. Бяха обсъдени и основните закономерности в развитието на българския фондов пазар. Според участниците в дискусията доходността от инвестициите в акции е най-голяма, особено при възходящите трендове на борсовите индекси, характерни за т. нар. бичи пазари. ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД притежава великолепно диверсифициран портфейл от активи и резерви, позволяващ активното участие на дружеството в борсовата търговия на фондовия пазар в страната.
Shareholder
# 4
20:05 | 17 May 2010
Дружеството ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД е придобило 7.2405 % от ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН Собственик: ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД Дружество: ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН Процент преди промяната: 0 % Процент след промяната: 7.2405 % Дата на прехвърлянето: 12.02.2008 г.
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg