KФН констатира нарушения при проверката на Холдинг Пътища

2125
KФН констатира нарушения при проверката на Холдинг Пътища

При проверката на Комисията за финансов надзор относно промяната в дяловото участие на Пътища и магистрали АД в дъщерните му дружества и спазването на разпоредбите на ЗППЦК и ЗПЗФИ, както и спазването на добрите корпоративни практики от страна на Холдинг Пътища АД, надзорът установи административни нарушения, информират оттам.

Става дума за административни нарушения на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗПЗФИ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от същия от страна на представляващия Холдинг Пътища АД - Орлин Хаджиянков. В качеството си на представляващ Холдинг Пътища АД, Орлин Хаджиянков не е разкрил в законоустановения срок публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация за взетите решения на заседание на Съвета на директорите на Пътища и магистрали АД, проведено на 3 август 2010 г., за реда и начина на увеличение на капитала на дъщерните му дружества Видапътстрой АД, Пътностроителна техника АД, Пътстройинженеринг-М АД.

Като член на Съвета на директорите на Пътища и Магистрали АД, Орлин Хаджиянков е участвал в заседанието, на което е взето решение за увеличаване на капитала на дъщерните му дружества. Същевременно видно от Търговския регистър, към онзи момент той е бил и член на Съвета на директорите и единствен представляващ Холдинг Пътища АД.

Тъй като Орлин Хаджиянков е взел участие във вземането на решение за увеличаване на капитала на дъщерните на Пътища и магистрали АД дружества, той е узнал вътрешна информация, отнасяща се пряко до Холдинг Пътища АД. Предвид това Орлин Хаджиянков е следвало да разкрие тази информация в законоустановения срок по чл. 12, ал. 3 от ЗПЗФИ, се казва в съобщението на КФН..

При проверка на търговията с акции на Холдинг Пътища АД за периода от 01.07.2010 г. до 16.09.2010 г. обаче не е установено наличието на търговия въз основа на вътрешна информация, във връзка с промяна в дяловото участие на дъщерното дружество Пътища и магистрали АД в дружествата Пътностроителна техника АД, Видапътстрой АД и Пътинженеринг-М АД.

Спрямо членовете на Съвета на директорите на публичното дружество Холдинг Пътища АД, е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, предписваща предприемане на конкретни действия, насочени към защита на интересите на акционерите в публичното дружество, чрез своевременното разкриване на информация от страна на публичното дружество във връзка с придобиване и разпореждане с непреките акционерни участия на публичното дружество във Видапътстрой АД, Пътстроинженеринг-М АД и Пътностроителна техника АД.

Мотивите, поради които е инициирано производството по прилагане на принудителна административна мярка спрямо членовете на Съвета на директорите (СД) на Холдинг Пътища АД, са условията в сключените договори за управление на акционерното участие между дъщерното дружество Пътища и магистрали АД от една страна и МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид , Прим БГ АД, Синистро Трейд Лимитид и Еврогруп инженеринг АД от друга, във връзка с увеличаването на капитала на Пътностроителна техника АД, Видапътстрой АД и Пътинженеринг-М АД, свързани с опцията на Пътища и магистрали АД да изкупи обратно акциите от увеличаването на капитала на тези дружества.

В сключените договори не е изяснено по какъв начин ще бъдат уредени отношенията между Пътища и магистрали АД от една страна и МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид, Прим БГ АД, Синистро Трейд Лимитид и Еврогруп инженеринг АД в случай, че договорите за управление бъдат прекратени. Анализът на съдържанието на договорите показва, че за да придобие отново абсолютния си контрол, Пътища и магистрали АД ще трябва да изкупи акциите от дружествата МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид, Прим БГ АД, Синистро Трейд Лимитид и Еврогруп инженеринг АД по пазарна цена, определена от три вещи лица.

Също така, е отчетено, че при неупражняване на опцията от страна на Пътища и магистрали АД, както и в случаите на упражняването й, но при условия и цени значително по-неблагоприятни от тези, при които са записани новите акции, биха се създали предпоставки за застрашаване на интересите на инвеститорите на Холдинг Пътища АД, изразяващи се в загуба на възможността Пътища и магистрали АД да придобие обратно контрола си в тези дружества, както и да отпадане възможността на дружеството да консолидира финансовите им резултати.

Констатациите от извършената проверка на Холдинг Пътища АД, ще бъдат сведени на вниманието на Националната комисия за корпоративно управление с оглед преценка от нейна страна за спазване на добрите корпоративни практики при извършеното увеличаване на капитала на дъщерните на Пътища и магистрали АД дружества, както и спазването на добрите практики от страна на публичното дружество.

Продължава проверката, касаеща наложени запори върху сметките на Холдинг Пътища АД, като за резултатите от нея инвестиционната общност ще бъде своевременно уведомена.

Същевремменно от Холдинг Пътища излязоха със становище по повод установеното от надзорния орган нарушение при разследване на случая с Холдинг Пътища. От публичната компания заявяват следното, в изпратеното до Profit.bg прессъобщение:

1.До момента няма наложено административно наказание на Холдинг Пътища АД.

2.В свое писмо Комисията за финансов надзор ни е уведомила, че има за открита процедура за налагане на административно наказание. Според същото писмо, КФН ни дава възможност да дадем своето становище във връзка с техните твърдения.

3.Холдинг пътища АД ще отговори в срок на регулаторния орган, като нямаме никакво основание да смятаме, че сме извършили каквото и да било нарушение и че административна мярка ще ни бъде наложена.

4.Независимо от гореизложеното обръщаме внимание, че предложената от КФН административна мярка има преди всичко инструктивен, а не санкционен характер.

5.Същевремменно от извършените до момента проверки на КФН не сме уведомени за каквото и да е било нарушение на Холдинг Пътища АД и неговите дъщерни дружества и твърдим, че всички наши действия са изцяло в съответствие с българското законодателство.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Мосю Льоклер
# 0
17:11 | 17 November 2010
Два мсеца разследвания само това ли успяхте да измислите, г-жо Ранкова?
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg