КФН прави уточнения във връзка с търговото на Енергия

980
КФН прави уточнения във връзка с търговото на Енергия

Във връзка с одобреното от КФН коригирано търгово предложение за “Енергия” АД (гр. Търговище), както и по повод коментарите и подадената жалба до ВАС от акционера г-н Гюзелев, следва да се отбележат няколко съществени обстоятелства, за да е налице коректно представяне на фактическата обстановка:

1. дружеството “Енергия” АД не е активно търгувано по смисъла на § 1 от ДР на Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (за краткост “наредбата”). Това означава, че съгласно дефиницията няма среднодневен оборот от 2000 акции за последните три месеца, поради което на метода “средно претеглена пазарна цена” за последните 3 месеца не следва да се придава тегло в крайната цена, предлагана на миноритарните акционери. Това са императивните изисквания на чл. 6 и чл. 8, ал. 2 от наредбата, издадена в приложение и допълнение на закона (ЗППЦК). Обратното разбиране позволява чрез сделки с малки пакети акции да се изкриви цената, която впоследствие да е отправна точка при определяне на предлаганата на миноритарните акционери цена. Т. е. обратното разбиране на това нормативно изискване би позволило с пакет дори от 5, 10 и т. н. броя акции да се надуе и изкриви цената, която после ще залегне като отправна точка при определяне на цената, която търговият предложител ще предложи на миноритарните акционери. Цитирането на ЗППЦК е коректно, но следва да е в контекста на всички относими нормативни текстове от закона и наредбите по неговото приложение.

2. в съдържанието на търговото предложение е посочено, че “...Очакваната от EnersSys максимална стойност на сделката е приблизително 13 млн евро, като в тази сума са включени покупката на мажоритарния пакет, всички разходи по сделката, текуща задлъжнялост и допълнително възникнали задължения, стойността на всички останали акции извън двамата основни акционери, които ще бъдат изкупени чрез приемане на сегашното търгово предложение след неговото одобрение от КФН, както и необходимият оборотен капитал за погасяване на текущите задължения на “Енергия” АД и за нормалното функциониране на дружеството. Окончателните финансови параметри на сделката ще бъдат определени в резултат на извършването на допълнителни финансови анализи и изравнявания така, както е предвидено в подписания договор. Анализът на база текущи предварителни разчети сочи, че предлаганата цена по настоящото търгово предложение по всяка вероятност ще бъде по-висока от цената, по която EnersSys Холдингс ще закупи акциите на “Енергия 97” АД и “Енергия Консулт” ЕАД””.
Т. е. 13-те млн евро включват в себе си освен цената по мажоритарния пакет, така също и задължения на дружеството, загуби и др. подобни или в крайна сметка това не е сума, която се разпределя автоматично на броя “свободни” акции, които са сред миноритарните акционери. Сумата е обременена с допълнителни разходи и след тяхното приспадане е близка до цената на акция, одобрена от КФН в коригираното търгово предложение - 49.57 лв. Не е за пренебрегване обстоятелството, че преди новината за навлизането на нов собственик и вероятността за регистрация на търгово предложение, цените, по които се сключваха сделки в рамките само на няколко дни бяха драстично по-високи, но след като стана ясно какво се включва в 13-те млн евро, цените по сключваните сделки отново се “успокоиха” и върнаха на нивата около 45 - 48 лв. Това идва да покаже, че цените на нива около 70-80 лв. са силно изкривени и не съответстват на действителната цена, по която са сключвани сделки с акции на дружеството в периода от последните 3 месеца - около 45 лв. Жалби от подобен характер до КФН и ВАС и разгласяване в пресата на непълни и неточни твърдения е злоупотреба с правото на защита.

3. Твърденията, че КФН разглежда “формално” внесените търгови предложения не почиват на истината. Проверява се както съдържанието на всяко конкретно търгово предложение, така и цялата налична публична информация в КФН под формата на отчети, уведомления, сигнали, жалби и т.н., медии, регистри и др. подобни. Твърденията на г-н Гюзелев в обратната посока са изключително фриволни и вероятно са направени, само защото не е удовлетворен от настоящата ситуация. Не е ясно защо обаче в такъв случай е приел направеното до него предложение и се е съгласил с цената от 49.57 лв., одобрена от КФН след налагането на временната забрана и даване на бележки с цел завишаване на предлаганата цена. Съгласно оповестените резултати търговото предложение за “Енергия” АД е прието от около 70 % от миноритарните акционери.

4. Няма разминаване между оповестеното на Нюйоркската фондова борса и съдържанието на търговото предложение, внесено в КФН. В търговото предложение, представено в КФН, има пояснение и разширяване на информацията какво включват посочените 13 млин евро. Отделно от това, самото търгово предложение е внесено по - късно от съобщението, разпространено чрез Нюйоркската фондова борса, поради което съдържа по - конкретна и актуализирана информация, съответстваща на развилата се фактическа обстановка. Също така, във в. “Търговищки новини”, бр. от 12.02.2007 г. има опровержение на коментираната по-рано в Investor.bg информация за съдържанието на постигнатото споразумение с EnersSys, но опровержението неизвестно защо не е публикувано в Investor.bg, а място намират само част от относимите материали и информация, което от своя страна е база за неверни и подвеждащи коментари.

5. Постигнатата по-висока предлагана на миноритарните акционери цена от 49.57 лв. (спрямо първоначалната от 42.50 лв.) е в резултат на отчетената бележка, направена от КФН при налагането на временната забрана, да се придаде по-високо тегло на метода “Дисконтирани нетни парични потоци”, а именно 95 % (спрямо първоначално предложените 60 %), съответно намаляването на теглото на метода “Нетна балансова стойност на активите” на 5 % (спрямо първоначално предложените 40 %).

6. В коментарите в Investor.bg некоректно се казва, че въобще не е приложен третия изискуем от наредбата метод - а именно метода “Пазарни аналози”. Същият е описан в съдържанието на търговото предложение и същевременно е обоснована неговата неприложимост. Посочено е, че от същия отрасъл „Производство на акумулатори” на БФБ се търгуват още две други дружества - „Елхим Искра” АД (гр. Пазарджик) и „Монбат” АД (гр. София). Отбелязано е, че произвежданата от тях номенклатура е до голяма степен различна: „Елхим Искра” АД и „Монбат” АД произвеждат основно стартови акумулатори, които не се произвеждат от „Енергия” АД. Освен това, е упоменато, че акциите на „Монбат” АД се търгуват на фондовата борса от по - малко от месец, което е недостатъчен срок, както и се различава значително от „Енергия” АД по размер на активите, капитала и печалбата. Отбелязано е също така, че използването на публични дружества от други държави за аналози ще изисква множество корекции за различия в счетоводни стандарти, пазарна среда, нормативна уредба, корекции за риск за съответната страна, мащаб на дейността и т.н.

Предвид изложеното повече от наложително е коректно, пълно и точно отразяване на фактическата обстановка и императивните законови норми, тъй като обратното позволява злоупотреба с права.
Отчитайки правото на защита на всеки субект, който се счита за ощетен, КФН ще изчака произнасянето на ВАС по поставения казус.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg