Комисията одобри търговото за Енергия по 49.57 лв. за акция

735
На свое заседание днес, Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение от Енергия 97 АД, Енергия Консулт ЕАД и ЕнерСис Холдингс (Люксембург) С.А.Р.Л. за закупуване на акции на Енергия АД - Търговище от останалите акционери на дружеството, на цена от 49.57 лв.

Във връзка с коригирано търгово предложение за Енергия АД, гр. Търговище, от КФН правят следните бележки:

1. Дружеството не е активно по смисъла на § 1 от ДР на Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (ДВ, бр. 13 от 2003 г.), поради което приложение при определяне на предлаганата от търговия предложител цена към миноритарните акционери намира чл. 6 и чл. 8, ал. 2 и съответно не намира приложение чл. 5, ал. 2 от същата наредба. Т.е. съгласно императивните норми не е налице “средно претеглена пазарна цена” по смисъла на ЗППЦК и наредбата, тъй като няма среднодневен оборот от 2000 акции за последните 3 месеца. Обратното разбиране позволява чрез сделки с малки пакети акции да се изкриви цената, която впоследствие да е отправна точка при определяне на предлаганата на миноритарните акционери цена.

2. В съдържанието на търговото предложение е посочено, че “...Очакваната от EnersSys максимална стойност на сделката е приблизително 13 млн. евро, като в тази сума са включени покупката на мажоритарния пакет, всички разходи по сделката, текуща задлъжнялост и допълнително възникнали задължения, стойността на всички останали акции извън двамата основни акционери, които ще бъдат изкупени чрез приемане на сегашното търгово предложение след неговото одобрение от КФН, както и необходимият оборотен капитал за погасяване на текущите задължения на “Енергия” АД и за нормалното функциониране на дружеството. Окончателните финансови параметри на сделката ще бъдат определени в резултат на извършването на допълнителни финансови анализи и изравнявания, така както е предвидено в подписания договор. Анализът на база текущи предварителни разчети сочи, че предлаганата цена по настоящето търгово предложение по всяка вероятност ще бъде по-висока от цената, по която EnersSys Холдингс ще закупи акциите на “Енергия 97” АД и “Енергия Консулт” ЕАД””.

3. Постигнатата по-висока предлагана на миноритарните акционери цена от 49.57 лв. (спрямо първоначалната от 42.50 лв.) е в резултат на отчетената бележка, направена от КФН при налагането на временната забрана, да се придаде по-високо тегло на метода “Дисконтирани нетни парични потоци”, а именно 95 % (спрямо първоначално предложените 60 %), съответно намаляването на теглото на метода “Нетна балансова стойност на активите” на 5 % (спрямо първоначално предложените 40 %).

Извън изложеното, други коментари не отразяват коректно фактическата обстановка и императивните законови норми, считат от КФН.

Днес акциите на Енергия поевтиняха с 3.24% до средна цена 48.37 лв. за брой. Книжата на компанията бяха надхвърлили нивото от 80 лв. в началото на януари.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg