Комисията за финансов надзор прие първоначалните проекти на две наредби

645
Комисията за финансов надзор прие първоначалните проекти на две наредби

На днешното си заседание от Комисията за финансов надзор приеха първоначалните проекти на две наредби. Първият проект е на Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.

Наредбата намира приложение при преобразуване на търговски дружества, когато е налице участие на поне едно публично дружество, при сключването на договор за съвместно предприятие от страна на публично дружество при условията на чл. 126б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Регламентът се прилага при отправяне на търгово предложение по реда на чл. 149, ал. 1 и 6, чл. 149а от ЗППЦК и при изкупуване на акции с право на глас съгласно чл. 157а ЗППЦК, когато търговото предлагане, с което е достигнат изискуемия праг е било доброволно и търговият предложител е придобил по-малко от 90 на сто от акциите с право на глас.

ЗППЦК определя принципа, че при посочените важни корпоративни събития интересите на акционерите ще бъдат защитени посредством определянето на справедлива цена на техните акции на базата на общоприети методи за оценка. В съответствие с този принцип наредбата дава детайлна уредба на изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите и към приложимите методи за нейното формиране.

Наредбата посочва като основно положение справедливата цена да бъде определяна посредством претеглянето на резултатите, получени чрез прилагането на три оценъчни метода, а именно: методът на дисконтираните парични потоци, методът на нетната балансова стойност на активите и методът на пазарните множители на дружества-аналози.

В наредбата са уредени конкретните модели, които могат да бъдат използвани при прилагането на всеки от методите, като е предвидена и възможност за ползване на други модели, ако това е обосновано със специфичните характеристики на дружеството и с тях ще се определи по-точно справедливата цена.

В рамките на тази концепция наредбата предвижда в случаите, когато акциите на дружеството се търгуват активно да бъде отчитана и пазарната цена на акциите на дружеството, определена като цена на затваряне или друг аналогичен показател.

В наредбата е дадена детайлна уредба на изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите в публичното дружество, чиято основна функция, в качеството си на документ за разкриване на информация, е да помогне на акционерите да вземат информирани решения за това как да гласуват за предложените корпоративни събития - преобразуване, съвместно предприятие или търгово предлагане. В тази връзка в наредбата изчерпателно е посочена информацията, която следва да бъде отразена в обосновката, осигурявайки по този начин в максимална степен интересът на акционерите в публичното дружество.

От надзорния орган приеха първоначален проект и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

С наредбата се правят изменения в следните насоки:

Дава се възможност на инвестиционните посредници да изпълняват нареждания за продажба на финансови инструменти и без тези инструменти да са налични по сметка на продавача в депозитарна институция при продажбата, ако инвестиционният посредник осигури доставка на финансовите инструменти, предмет на продажбата към деня на сетълмент на сделката. В тези случаи инвестиционният посредник не следва да извършва и проверка за наличност на финансовите инструменти в депозитарната институция.

Като условие за извършване на продажби на финансови инструменти, които не са налични по сметка на продавача към момента на сключване на сделката, се предвижда депозитарната институция на финансовите инструменти и регулираният пазар, на който се извършват такива сделки да създадат и поддържат механизми, системи и процедури за управление на рисковете, свързани с клиринга и сетълмента на тези сделки, включително чрез създаването на гаранционна система за обезпечаването им.

Предвижда се наредбата да влезе в сила 2 месеца след обнародването й в Държавен вестник.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...