Пенсионноосигурителните дружества ще могат да правят портфейли

594
Пенсионноосигурителните дружества ще могат да правят портфейли

КФН разгледа и прие проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който ще бъде изпратен на Министерство на труда и социалната политика за по-нататъшно съгласуване и внасяне в Министерски съвет. Проектът доразвива и усъвършенства регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. С тях се цели укрепване на управленските структури и капацитета на дружествата и повишаване на равнището на корпоративното управление.

Със законопроекта се въвежда възможност за инвестиционен избор за осигурените лица във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За целта се предвижда пенсионноосигурителното дружество да може да създаде във всеки доброволен пенсионен фонд до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително. Разграничаването на портфейлите става чрез система от критерии за определяне на рисковия им профил и на базата на относителния дял на финансовите инструменти с променлив доход спрямо активите, обособени във съответните портфейли.

Портфейлите няма да са самостоятелни правни субекти, а обособена част от активите и пасивите на фонда като юридическо лице.

Всяко осигурено лице ще може самостоятелно да избира един или повече инвестиционни портфейли в един фонд, съгласно чиято инвестиционна политика да се управляват средствата по индивидуалната му партида. Предвижда се изискване за предварително информиране на лицата за инвестиционните възможности, които предлага фонда, както и задължение за дружеството да направи оценка на всяко лице с оглед то да направи най-подходящ избор на портфейл. Направеният избор ще може да се променя по всяко време.

С оглед да се предостави на осигурените лица възможност за максимално информиран и точен избор на инвестиционен портфейл са въведени завишени изисквания към осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества като минимално образование и успешно издържан подготвителен курс.

Със законопроекта се урежда фазата на изплащане при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Принципната необходимост от разработване на тази фаза е продиктувана от съществуващите в момента законови решения, които не са издържани от гледна точка на актюерските принципи за изплащане на анюитети, а именно - запазването на индивидуалната партида след отпускане на пожизнена пенсия и пълното наследяване на остатъка по партидата на пенсионера след неговата смърт.

В предложения законопроект е предвидено индивидуалната партида да се закрива в момента на отпускане на пожизнената пенсия, като цялата или част от натрупаната сума се прехвърля в технически резерви. Те са позиционирани във фонда като обособено имущество, отделно от останалите активи на фонда, които съгласно законопроекта са обособени в инвестиционни портфейли.

Видовете пенсии от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са изброени изрично, подробно се уреждат правата по различните продукти, рисковете, които се поемат във фазата на изплащане и покритието им чрез формиране на съответните резерви.
В съответствие с обема на рисковете, които поемат пенсионноосигурителните дружества, са завишени изискванията към тяхната капиталова адекватност и платежоспособност.

Направени са предложения за изменения и в уредбата на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества, като се предвижда постепенно намаляване до 0.6 на сто на таксата за управление на активите при задължителните пенсионни фондове с 0.1 на сто годишно, считано от 2010 г. до 2013 г., а също така и диференциране на таксата за прехвърляне в зависимост от продължителността на участие във фонда и отпадането й при участие в него над две години.

Въвеждат се нови специфични изисквания към членовете на управителните и контролни органи на пенсионните дружества, включително одобрителна процедура при всяка последваща лицензирането на дружеството промяна в тези органи. Предвиждат се също така по-строги изисквания към акционерите на компаниите, които притежават значителна част от капитала им - 10 и над 10 на сто.

Доразвиват се и се конкретизират изискванията към специализираната служба за вътрешен контрол в пенсионното дружество. Предвижда се също така КФН да определи с наредба изисквания към информационната система и към рекламата и информационните материали на пенсионните компании.

Диференцира се размерът на глобите според тежестта на нарушенията, което дава възможност на административно наказващия орган да определи по-справедливо наказание.
С преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предвиждат и срокове за привеждане на пенсионноосигурителната дейност в съответствие с изискванията на закона.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg